Скасували виконавчий напис Еліт Фінанс на 27000 гривень. Стягнули на користь клієнта 5800 гривень!

Номер справи:
331/3728/23

Посилання на судове рішення в реєстрі:
113319973

🎯 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” успішно захистило інтереси свого клієнта в судовому розгляді. Результатом стало скасування виконавчого напису на суму 27000 гривень, вчиненого на користь товариства “Еліт Фінанс”. Судовим рішенням також було засуджено до стягнення на користь клієнта судові витрати на суму 5800 гривень.

💼 В ході судового процесу було встановлено, що виконавчий напис про стягнення боргу, який було надано на користь “Еліт Фінанс”, не підлягає виконанню через порушення процедури вчинення виконавчого напису, а також через відсутність перевірки безспірності боргу. Суд вирішив, що заборгованість клієнта не має безспірного характеру, а отже, виконавчий напис є недійсним.

📜 За результатами розгляду суд визнав правоту нашого клієнта і задовольнив позов повністю, скасувавши вимоги про стягнення боргу та зобов’язавши “Еліт Фінанс” компенсувати судові витрати. Це рішення підтверджує професійний підхід та ефективність нашої юридичної команди.

👨‍⚖️ Звертайтеся до нас за допомогою, якщо вас турбують юридичні питання або потрібна кваліфікована юридична допомога.

Теги для ТікТок: #юрист #суд #правовийзахист #виконавчийнапис #елітфінанс #скасуванняборгу #юрконсульт #судоваперемога #правосуддя #адвокати#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Переглянути повний текст рішення суду:

Провадження № 2/331/1525/2023

ЄУН 331/3728/23

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2023 рокумісто Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя в складі :

головуючого – судді Скользнєвої Н.Г.,

за участю : секретаря Постарнак М.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Запоріжжі справу за позовомОСОБА_1 в особі представникаадвоката Працевитого Геннадія Олександровича до товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс», треті особиприватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович, приватний виконавець виконавчого округу Запорізької області Проценко Антон Юрійович, про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню,

ВСТАНОВИВ :

08.06.2023 р. від ОСОБА_1 в особі представникаадвоката Працевитого Г.О. до суду надійшла позовна заява до ТОВ «ФК «Еліт фінанс», треті особи: приватний нотаріус Київського міськогонотаріального округу Остапенко Є.М., приватний виконавець виконавчого округу Запорізької області Проценко А.Ю., про визнання виконавчого напису № 123684 від 09 червня 2021 року, вчиненого приватним нотаріусом Остапенко Є.М. таким, що не підлягає виконанню.

Позов обґрунтовано тим, що з сайту АСВП позивачу стало відомо про те, що приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області Проценком А.Ю. відкрито виконавче провадження ВП № 69490816, про стягнення з нього на користь ТОВ «Фінансова компанія«Еліт Фінанс» заборгованість в розмірі 25678,27 грн.

В межах даного виконавчого провадження ВП № 69490816приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області Проценко А.Ю. винесено постанову про відкриття виконавчого провадження від 26.07.2022 року.

З постанов приватного виконавця вбачається, що підставою для відкриття виконавчого провадждення став виконавчий документ – виконавчий напис № 123684 від 09.06.2021 року, який вчинено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенком Є.М.

Вважає, що виконавчий напис не підлягає виконанню, оскільки нотаріусом не перевірено безспірність вимог стягувача та правомірність нарахування суми боргу. Окрім того порушено процедуру вчинення виконавчого напису.

Ухвалою суду від 12 червня 2023 року прийнято до розгляду та відкрито провадження у цій справі; вирішено розгляд справи проводити за правилами загального позовного провадження. (а.с. 25-26).

Ухвалою суду від 11 липня 2023 року закрито підготовче провадження по справі. Справу призначено до судового розгляду по суті. (а.с. 61)

01 серпня 2023 року відТОВ «ФК «Еліт Фінанс» подано заяву про визнання позовних вимог. В заяві зазначено, що ТОВ«ФК «Еліт Фінанс» визнає позовні вимоги в частині визнання виконавчого напису, виданого 09.06.2021 р. приватним нотаріусом КиївськогоМНО ОстапенкоЄ.М.,таким щоне підлягаєвиконанню тапросить проводирозгляд справиза відсутностіпредставника відповідача(а.с. 74).

Від представника позивача надійшла заява про проведення розгляду справи за його відсутністю, вимоги позову підтримує, просить задовольнити (а.с. 58).

Представник відповідача у судове засідання не з`явився, надав заяву про проведення розгляду справи за його відсутністю.

Приватний нотаріус Київського МНО Остапенко Є.М. в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся завчасно та встановленим законом порядку, причини неявки суду не повідомив, заяв про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Приватний виконавець виконавчого округу Запорізької області Проценко А.Ю. в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлявся завчасно та встановленим законом порядку, причини неявки суду не повідомив, заяв про відкладення розгляду справи до суду не надходило.

Відповідно до ч. 3ст. 131 ЦПК України, учасники судового процесу зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання. У разі неповідомлення суду про причини неявки вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Суд, ознайомившись з доводами позивача, викладеними в позовній заяві, дослідивши в порядку, визначеному в підготовчому засіданні у справі, докази, якими вони обґрунтовуються, приходить до такого.

Судом установлені такі факти та відповідні їм правовідносини.

09 червня 2021 р. приватним нотаріусом Київського МНО Остапенком Є.М. вчинено виконавчий напис № 123684 про стягнення на користь ТОВ «Фінансова компанія«Еліт Фінанс» з ОСОБА_1 заборгованості за кредитним договором № CCNG-630859502 від 20.02.2018 р. за період з 23.02.2021 р. по 03.06.2021 р. на загальну суму 25 678,27 грн. (а.с. 20).

26.07.2022 приватним виконавцем виконавчого округу Запорізької області Проценком А.Ю. відкрито виконавче провадження про примусове виконання виконавчого напису приватного нотаріуса Київського МНО Остапенко Є.М. № 123684 про стягнення на користь ТОВ «ФК «Еліт Фінанс» з ОСОБА_1 заборгованості в розмірі 25 678,27 грн. (а.с. 21).

За загальним правилом статей15,16ЦК Україникожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу має право звернутися до суду, який може захистити цивільне право або інтерес у один із способів, визначених частиною першоюстатті 16 ЦК України, або й іншим способом, що встановлений договором або законом. При цьому, відповідно достатті 18ЦК Українинотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами та посадовими особами органів місцевого самоврядування встановлюєтьсяЗаконом “Про нотаріат”та іншими актами законодавства України (частина першастатті 39 Закону “Про нотаріат”). Цим актом є, зокрема, Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженийнаказом Міністерства юстиції України 22 лютого 2012 року № 296/5та зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 лютого 2012 року за № 282/20595 (далі – Порядок).

Так, згідно зістаттею 87 Закону України “Про нотаріат”для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Статтею 88 Закону України “Про нотаріат”визначено умови вчинення виконавчих написів. Відповідно до приписів цієїстатті Законунотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом встановлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

Порядок вчинення нотаріальних дій містить такі самі правила та умови вчинення виконавчого напису (пункти 1, 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Згідно з підпунктом 2.1 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку для вчинення виконавчого напису стягувачем або його уповноваженим представником нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, мають бути зазначені: відомості про найменування і місце проживання або місцезнаходження стягувача та боржника; дата і місце народження боржника – фізичної особи, місце його роботи; номери рахунків у банках, кредитних установах, код за ЄДРПОУ для юридичної особи; строк, за який має провадитися стягнення; інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо. Заява може містити також іншу інформацію, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі якщо нотаріусу необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача (підпункт 2.2 пункту 2 Глави 16 розділу ІІ Порядку).

Підпунктами 3.2, 3.5 пункту 3 Глави 16 розділу ІІ Порядку передбачено, що безспірність заборгованості підтверджують документи, передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженимпостановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172(далі – Перелік документів).

Згідно з п. 2постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 “Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса”для одержання виконавчого напису для стягнення заборгованості за кредитними договорами подаються, зокрема, оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відмітною стягувача про непогашення заборгованості.

При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у вказаному Переліку документів. При цьому цей Перелік документів не передбачає інших умов вчинення виконавчих написів нотаріусами ніж ті, які зазначені вЗаконі України “Про нотаріат”та Порядку вчинення нотаріальних дій.

При цьомустаття 50 Закону України “Про нотаріат”передбачає, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Таким чином, вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно із відповідним Переліком є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

З огляду на наведене та з урахуванням приписів статей15,16,18 ЦК України, статей50,87,88 Закону України «Про нотаріат», захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує, поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис: як з підстав порушення нотаріусом процедури вчинення виконавчого напису, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами в повному обсязі чи їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Тому суд, при вирішенні спору про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню, не повинен обмежуватися лише перевіркою додержання нотаріусом формальних процедур і факту подання стягувачем документів на підтвердження безспірної заборгованості боржника згідно з Переліком документів. Для правильного застосування положень статей87,88 Закону України «Про нотаріат»у такому спорі суд повинен перевірити доводи боржника в повному обсязі й установити та зазначити в рішенні чи справді на момент вчинення нотаріусом виконавчого напису боржник мав безспірну заборгованість перед стягувачем, тобто чи існувала заборгованість взагалі, чи була заборгованість саме такого розміру, як зазначено у виконавчому написі, та чи не було невирішених по суті спорів щодо заборгованості або її розміру станом на час вчинення нотаріусом виконавчого напису.

Разом із тим, законодавством не визначений виключний перелік обставин, які свідчать про наявність спору щодо заборгованості. Ці обставини встановлюються судом відповідно до загальних правил цивільного процесу за наслідками перевірки доводів боржника та оцінки наданих ним доказів.

Матеріали справи не містять доказів того, що приватний нотаріусмав достатніта належнідокази безспірностіборгу таперевірив трирічнийстрок дляпред`явлення вимогипро стягненняборгу.

Аналізуючи зазначені норми матеріального права, оцінивши докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні, враховуючи всі наведені обставини, а також визнання позову відповідачем суд приходить до висновку, що позовні вимоги ОСОБА_1 є законними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Керуючись статтями12,13,259,263-265,280-282ЦПК України,статтями 15,16,626,629ЦК України,статтями 1,11Закону України« Прозахист правспоживачів»,статтями 87-89Закону України« Пронотаріат»,

ВИРІШИВ :

Позов ОСОБА_1(адресареєстрації:АДРЕСА_1 ,РНОКППНОМЕР_1 )вособіпредставникаадвокатаПрацевитогоГеннадія Олександровичазадовольнити.

Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис № 123684 виданий 09.06.2021 Остапенком Євгеном Михайловичем, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу (адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 6/5) про стягнення з ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи 40340222, місцезнаходження: м. Київ, пл. Солом`янська, буд.2) суми боргу у розмірі 25678,27 грн.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи 40340222, місцезнаходження: м. Київ, пл. Солом`янська, буд.2) на користь ОСОБА_1 (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) судові витрати на правничу допомогу у розмірі 5567 (п`ять тисяч п`ятсот шістдесят сім) гривень 82 копійки.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс» (ідентифікаційний код юридичної особи 40340222, місцезнаходження: м. Київ, пл. Солом`янська, буд. 2) на користь держави50 відсотків судового збору в розмірі 536 (п`ятсот тридцять шість) гривень 80 копійок.

Рішення може бути оскаржене в апеляційномупорядку до Запорізького апеляційного суду в 30-денний строк з дня складання повного рішення суду.

Повне рішення складено 1 вересня 2023 року.

Суддя :Н.Г.Скользнєва

2 comments

  1. Високо ціную професіоналізм та ефективність адвоката Геннадія. Завдяки його старань та компетентності мій випадок було виграно. Рекомендую бюро Юрконсалт всім, кому потрібна кваліфікована юридична допомога!

    1. Дякуємо, Олег1991, за Ваш відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Сподіваємось на подальшу співпрацю!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *