📚 02.09.2023 року опубліковано Закон України «Про кредитні спілки». Що нового для позичальників?

📚 02.09.2023 року було опубліковано Закон України “Про кредитні спілки” від 14 липня 2023 року № 3254-IX.

📒 Законом № 3254-IX були внесені зміни до Цивільного кодексу:

📗другий абзац першої частини статті 87 тепер має таку редакцію:
🖍”Юридична особа приватного права може створюватися і здійснювати діяльність на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а в разі, передбаченому законом, – Національним банком України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом”;

📍у статті 110 другу частину доповнено реченням такого змісту:
✏️”У справі про банкрутство небанківської фінансової установи за заявою органу державної влади ліквідатором може бути призначена особа з числа арбітражних керуючих у такій справі”;

✒️у третій частині статті 110 наведено таку редакцію:
🔍”3. Якщо вартість майна юридичної особи недостатня для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, передбачені Кодексом України з процедур банкрутства”;

📌статтю 1058 доповнено четвертою частиною такого змісту:
📖”4. Положення цього параграфа, крім третьої частини цієї статті, другого абзацу першої частини статті 1059, другої частини статті 1060, статей 1063-1065 цього Кодексу, застосовуються до відносин, що виникають під час здійснення кредитною спілкою діяльності щодо залучення коштів та банківських металів, які підлягають поверненню”;

📒 Законом № 3254-IX було передбачено, що:

📗кредитна спілка – фінансова установа, створена на основі кооперації з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових та інших послуг, передбачених цим Законом, а також здійснення іншої діяльності, визначеної цим Законом, за рахунок об’єднання грошових внесків членів кредитної спілки та інших визначених цим Законом джерел;

🔎якщо положення цього Закону щодо функціонування ринку кредитних спілок, діяльності кредитних спілок, порядку державного регулювання та нагляду за діяльністю кредитних спілок, а також захисту прав членів кредитних спілок суперечать положенням інших законодавчих актів України, застосовуються положення цього Закону;

📦кредитна спілка є юридичною особою приватного права, що створюється згідно з законом;

📌для досягнення мети своєї діяльності, визначеної в цьому Законі та статуті кредитної спілки, кредитна спілка може створювати та бути членом об’єднаних кредитних спілок, асоціацій кредитних спілок, бюро кредитних історій, благодійних організацій, громадських об’єднань, кооперативних банків, операторів платіжних систем, непідприємницьких товариств, а також бути членом платіжних систем, у випадках, передбачених законом. Кредитна спілка не може бути засновником або учасником іншого, окрім того, що передбачено в п’ятій частині цієї статті, суб’єкта господарювання, крім випадків, передбачених законом;

❗️кредитна спілка несе відповідальність за свої зобов’язання всім своїм майном відповідно до законодавства. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов’язаннями кредитної спілки у межах, встановлених цим Законом.