Банкрутство фізичних осіб. Як оголосити себе банкрутом по кредитам перед банками в Україні?

Банкрутство – це останнє рішення для особи, яка не може погасити свої борги через складну життєву ситуацію, таку як серйозна хвороба, втрата роботи, інвалідність або навіть смерть близьких. Ця легальна процедура дозволяє звільнитись від боргів, але супроводжується відповідальністю перед судом і кредиторами.  Якщо в особи є засоби для виплати боргів, банкрутство не є відповідним варіантом.

📝 Заява про банкрутство фізичної особи подається до господарського суду за місцем реєстрації або проживання боржника. Якщо адреса змінюється після подачі заяви, це не впливає на територіальну підсудність суду. Якщо ж існуючий суд не має компетенції, справа передається до відповідного суду згідно з вимогами законодавства.

📜 Заява може бути подана боржником, який має прострочені борги перед кредиторами терміном більше 2 місяців. При цьому, необхідно подати необхідний пакет документів, який може містити довіреності, докази та інші документи, які впливають на розгляд справи та прийняття рішення щодо неї.

💼 У процедурі банкрутства фізичної особи є дві стадії. Перша – реструктуризація боргів. Особа, визнавши свою неплатоспроможність, подає план реструктуризації боргів до суду. Якщо кредитори погоджуються, сторони протягом 120 днів представляють план для затвердження господарському суду, де визначаються нові умови виплати боргу, які відповідають фінансовим можливостям боржника.

📆 Якщо реструктуризація неможлива або не отримує підтримки від кредиторів, вводиться процедура визнання боржника банкрутом. Разом з особою, що керує реалізацією майна проводиться інвентаризація майна боржника, і його вартість включається до ліквідної маси для погашення боргів перед кредиторами.

✅ Процедура банкрутства фізичної особи має свої переваги та недоліки.До переваг входить: реструктуризація боргів та можливість продажу майна для погашення боргу, автоматичне введення мораторію на вимоги кредиторів і зняття арештів з майна та банківських рахунків, зупинка наростання боргу і скасування штрафних санкцій, повне списання боргів у разі відсутності майна або не пред’явлення вимог кредиторами.

⛔ Однак, до недоліків входить обмеження в укладенні фінансових угод, пов’язаних із позиками або кредитами, зобов’язання повідомляти інші сторони про свою неплатоспроможність, можлива втрата деякої ділової репутації на певний термін після визнання боржника банкрутом, обмеження в ініціюванні нового процесу банкрутства протягом п’яти років після завершення попередньої справи.

🤝 В разі потреби у правовій допомозі з оформленням необхідного пакету документів, юристи адвокатського бюро “Юрконсалт” готові надати консультацію та допомогу у подоланні даної справи. Звертайтесь зараз і отримайте необхідну підтримку.
#банкрутство #юридичнадопомога #господарськисуд #фінансоваможливість #реструктуризаціяборгів #правоваадвокатськадопомога #пакетдокументів #інвалідність #оспоренняборгів
#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка