🔹Міністерство оборони України наказом від 18.08.2023 № 490 затвердило зміни до !

🔹 Міністерство оборони України наказом від 18.08.2023 № 490 схвалило зміни до Положення про військово-лікарську комісію в Збройних Силах України від 14.08.2008 № 402.📄

⏺ Змінено склад та структуру ВЛК, місце створення комісій і вимоги до членів комісії та голови, порядок оскарження рішень та інші важливі зміни.

⏺ Внесено зміни також і до встановлення придатності за статтями, що передбачають індивідуальну оцінку. Відтепер у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби, за графами ІІ і ІІІ ВЛК приймається постанова “придатний до військової служби” без винятків, які були передбачені раніше.

⏺ Передбачено, що встановлення обмеженої придатності до військової служби в спецспорудах не буде включати службу в підрозділах забезпечення.

⏺ Були внесені доповнення до формулювань причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв. Зокрема, конкретизовано, що постанова ВЛК у формулюванні «Поранення (контузія, травма, каліцтво), ТАК, пов’язане із захистом Батьківщини» не буде прийматися, якщо такі є наслідком вчинення кримінального або адміністративного правопорушення; дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння; навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи іншої шкоди здоров’ю або самогубства (крім доведення до самогубства, встановленого судом)». Конкретизовано та збільшено перелік документів, на підставі яких приймається постанова про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії, каліцтва), в тому числі, які призвели до загибелі (смерті).

⏺ Скарги до штатних ВЛК подаються протягом одного року з моменту прийняття рішення, але не пізніше одного місяця із часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням.

📌 Якщо скарга обґрунтована, приймається рішення про перегляд або направлення на повторний огляд.

– Наказ встановлює обов’язковий медичний огляд для військовослужбовців, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України для визначення придатності.

– Наказ доповнено порядком реалізації права на конфіденційність щодо стану свого здоров’я, факту звернення за медичною допомогою, діагнозу, а також про відомості, отримані при медичному обстеженні.

– Відстрочка за станом здоров’я раніше надавалася у воєнний час призовникам до 2 місяців і продовжувалася такий же строк, відтепер відстрочка одразу може встановлюватися від 2 до 6 місяців і відповідно продовжується за медичними показниками на такий же строк.

– Встановлено обов’язковість медичного огляду ВЛК військовослужбовцям, які направляються для лікування за кордон.

– Термін дії висновку ВЛК про придатність військовозобов’язаних подовжено з шести місяців до одного року.

– Обмежена придатність повинна визначатися зазначенням придатності або непридатності за конкретною військовою спеціальністю.

– Удосконалено процедуру направлення на ВЛК.

– Також встановлено, що окрім результатів безпосередньо проведеного медичного огляду, для встановлення придатності штатними ВЛК враховуються також результати проведеного медичного огляду в позаштатних ВЛК та наданих на розгляд медичних документів.

📌 Теги: #МОУкраїни #зміниПоложення #ВЛК #придатність #ознайомлення #скарги #медичнийогляд #військовослужбовці #конфіденційність #відстрочка #медичніпоказники #придатність #обмеженапридатність #медичнийогляд #кордон #терміндії #обобробов’язаних #процедуранаправлення #результатимедогляду.