Обов’язок по утриманню малолітніх та неповнолітніх дітей інших членів сім’ї та родичів

👪 Українське сімейне законодавство передбачає не тільки права та обов’язки між подружжями або між батьками та дітьми. Також воно визначає права та обов’язки між іншими членами сім’ї та родичами. Невід’ємною частиною таких відносин є обов’язок по утриманню малолітніх та неповнолітніх дітей, що стає актуальним у випадках смерті батьків або неможливості з їхнього боку утримувати дітей.

🧓👵 Дідусі та бабусі мають обов’язок забезпечувати своїх малолітніх, неповнолітніх онуків, якщо ті потребують матеріальної допомоги через відсутність батьків або неможливість батьків забезпечити їх. Однак цей обов’язок виникає лише за умови, що дідусі та бабусі мають можливість надавати таку допомогу.

👧👦 Крім батьків або бабусь і дідусів, зобов’язання по утриманню малолітніх чи неповнолітніх дітей може бути покладено на їхніх повнолітніх братів та сестер. Цей обов’язок вони мають виконувати, якщо їх молодші брати чи сестри потребують матеріальної допомоги і сімейні обставини вимагають цього.

👩‍🔧👨‍🔧 Щодо мачух та вітчимів, Обов’язок утримувати своїх пасинків та падчерок є закріплений у сімейному кодексі. Цей обов’язок вони несуть лише за умови проживання дітей з ними і відсутності матері, батька, баби, діда та повнолітніх братів та сестер, або неможливості цих осіб надавати дітям належне утримання.

👪 Окрім родичів, обов’язок по утриманню може бути покладено і на інших людей. Спеціально це передбачено для осіб, у сім’ї яких виховувалася дитина і вони мають можливість надавати їй матеріальну допомогу.

💸 Коли ми говоримо про розмір, способи та порядок сплати аліментів, важливо розуміти, що сума аліментів визначається індивідуально. Вона може бути в твердій грошовій сумі або у відсотках від доходу. Суд враховує матеріальний та сімейний стан сторін, відповідно до яких вона і встановлює розмір аліментів.

Теги: #сімейнеправо, #аліменти, #утриманнядітей, #сімейнекодекс, #обов’язокбатьків, #утриманнявідродичів, # праваонуків, #мачухатавітчим, #платіжаліментів. #адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine