Порядок стягнення аліментів з грошової винагороди та надбавок військовослужбовця.

🔹 Під час воєнного стану в Україні відбулися зміни в законодавстві, зокрема, що стосуються забезпечення військовослужбовців, порядку проходження служби, виїзду за кордон та інших аспектів. Воєнний стан також вплинув на подружнє життя, виховання дітей, виплати та місце проживання.
🔹 Часто виникають питання про стягнення аліментів з військовослужбовців, чи є якісь пільги, виключення або відстрочка. В сучасному сімейному законодавстві майже не було змін щодо виплати аліментів з винагороди військовослужбовців.
🔹 Стаття 180 Сімейного кодексу встановлює обов’язок батьків утримувати дітей до досягнення ними повноліття. Стаття 181 визначає можливість утримання дітей за домовленістю батьків в грошовій або натуральній формі або через судове рішення, яке визначає частку платежів від доходу матері, батька або інших законних представників дитини. Стаття 199 передбачає обов’язок батьків утримувати повнолітніх дітей, які продовжують навчання і потребують фінансової підтримки, до досягнення ними двадцяти трьох років. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
🔹 Щодо розміру аліментів, він залежить від віку дитини та розміру прожиткового мінімуму. Мінімальний гарантований розмір аліментів не може бути меншим ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Мінімальний рекомендований розмір аліментів на одну дитину дорівнює розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку і може бути встановлений судом за умови, що платник має достатні доходи.
🔹 У 2023 році прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 2 272 грн, а для дітей від 6 до 18 років – 2 833 грн. Максимальний розмір аліментів визначається судом і не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку.
🔹 Щодо стягнення аліментів з військовослужбовців, вони відповідно до статті 183 Сімейного кодексу стягуються у залежності від доходу. Існують різні розміри стягнення залежно від кількості дітей.
🔹 У разі домовленості між батьками аліменти не обмежуються розміром, встановленим законодавством. Розмір аліментів, визначений судом або домовленістю, може бути згодом змінений на основі заяви платника або одержувача аліментів у разі зміни їх матеріального або сімейного стану.
🔹 Відсутність сплати аліментів може мати наслідки, такі як нарахування неустойки або відповідальність згідно з адміністративним або кримінальним законодавством.
🔹 Нове законодавство дозволяє стягнути аліменти з усіх видів грошового забезпечення, включаючи додаткову винагороду військовослужбовців. Однак, воно має силу лише для правовідносин, що виникають після набрання цим законом чинності. Сплата аліментів здійснюється з моменту виникнення відповідних правовідносин та за період після набрання чинності цим законом.
🔹 Зобов’язання сплати аліментів є обов’язковим, а несплата аліментів може мати відповідні санкції, включаючи адміністративну та кримінальну відповідальність.