Відстрочка від мобілізації

(31 відгук)

Оригінальна ціна: 8000 ₴.Поточна ціна: 5000 ₴.

 • допоможемо законно оформити відстрочку після травня 2024 р.
 • знаємо всі підстави для отримання відстрочки та як її вірно отримати
 • готуємо весь пакет документів для клієнта
 • юридичний супровід отримання відстрочки в ТЦК
 • отримуємо письмовий документ про наявність відстрочки у клієнта

Наші контакти. Консультації за телефоном (09:00-18:00), або в режимі чату (цілодобово)

Зміст

Юристи та адвокати Юрконсалт.PRO мають більш ніж десятирічний досвід захисту прав військовослужбовців та членів їх сімей.

З моменту оголошення загальної мобілізації в 2022 р. всі чоловіки призивного віку підлягають мобілізації.

Підстави для отримання відстрочки під час воєнного стану:

Звертаємо увагу на те що з 18.05.2024 р. підстави та документи для отримання відстрочки були суттєво змінені.

Окрім статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» необхідно також враховувати Постанову від 16 травня 2024 р. № 560 “Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період”, якою регулюється порядок та перелік документів для оформлення відстрочки.

Відповідно до статті 23 Закону України 21.10.1993 № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

1) заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, і перебувають на спеціальному військовому обліку;

2) визнані в установленому порядку особами з інвалідністю або відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін 6 – 12 місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);

3) жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

4) жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або запис про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

5) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

6) жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;

7) жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

8) усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота (діти-сироти) або дитина (діти), позбавлена (позбавлені) батьківського піклування, віком до 18 років;

9) зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

10) опікун особи, визнаної судом недієздатною;

11) які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

12) які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

13) які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

14) члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення або якщо члени сім’ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я). У разі відсутності членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення норма цього пункту поширюється на членів сім’ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи;

15) жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”;

Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також:

1) здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

2) наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки;

3) жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення;

працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, за умови що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів;

осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів і виконували завдання антитерористичної операції у взаємодії з утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами;

4) жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану;

5) члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

5. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” чи базову військову службу. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

6. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

В той же час станом на сьогодні багато осіб, що визначені у статті 23 Закону, не можуть вірно оформити своє право не бути мобілізованим. Співробітники ТЦК відмовляються брати до уваги документи, що дають право на відстрочку або звільнення від мобілізації.

Ми готуємо відповідну заяву для особи, яка має право не бути мобілізованою, в якій викладаємо посилання на відповідні норми законодавства що дають право на відстрочку. Роз’яснюємо які документи необхідно долучити та як їх правильно подати.

В разі оформлення відстрочки від мобілізації необхідно також пройти ВЛК – ми супроводжуємо вказаний процесс, що б за наслідками ВЛК клієнта не було мобілізовано – а він дійсно отримав відстрочку та військовий квиток.

Вже більше сотні клієнтів по всій Україні скористалися нашими послугами та отримали законну відстрочку від мобілізації.

Заброньовані на період мобілізації

Хто має право на відстрочку:

 1. Працівники органів державної влади та місцевого самоврядування: Ці особи залишаються на своїх посадах, оскільки їхня робота є критично важливою для функціонування держави.
 2. Працівники державних підприємств, установ і організацій: Ця категорія також підлягає бронюванню, оскільки їхні професійні обов’язки підтримують життєздатність критичних галузей.

Порядок бронювання: Бронювання здійснюється за спеціальними правилами, встановленими Кабінетом Міністрів України, і вимагає спеціального військового обліку. Це означає, що для працівників цих категорій надається відстрочка від мобілізації на підставі їхньої важливості для держави та економіки.

Відстрочка для осіб з інвалідністю або тимчасово непридатних до військової служби

Хто має право на відстрочку:

 1. Особи з інвалідністю: Ті, хто визнані інвалідами у встановленому порядку, автоматично отримують відстрочку від мобілізації.
 2. Тимчасово непридатні до військової служби: Особи, які отримали висновок військово-лікарської комісії про тимчасову непридатність до служби за станом здоров’я на термін від 6 до 12 місяців, також мають право на відстрочку. Після закінчення цього терміну вони повинні пройти повторне обстеження.

Порядок отримання відстрочки:

 • Для отримання відстрочки особам з інвалідністю необхідно мати офіційний статус інваліда, підтверджений відповідними документами.
 • Тимчасово непридатні особи повинні мати висновок військово-лікарської комісії, який підтверджує їх непридатність до служби.

Відстрочка для батьків багатодітних сімей

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки з трьома і більше дітьми до 18 років: Батьки багатодітних сімей мають право на відстрочку від мобілізації, оскільки вони несуть особливу відповідальність за виховання дітей.

Винятки:

 • Особи, які мають заборгованість зі сплати аліментів, що перевищує суму платежів за три місяці, не мають права на відстрочку.

Порядок отримання відстрочки:

 • Батьки повинні надати документи, що підтверджують наявність трьох і більше дітей до 18 років.
 • Перевірка наявності заборгованості зі сплати аліментів здійснюється перед наданням відстрочки.

Відстрочка для батьків, які виховують дитину самостійно

Хто має право на відстрочку:

 1. Батьки з дітьми до 18 років, якщо другий з батьків:
  • Помер.
  • Позбавлений батьківських прав.
  • Визнаний зниклим безвісти або оголошений померлим.
  • Відбуває покарання у місцях позбавлення волі.
 2. Особи, що самостійно виховують дитину за рішенням суду або запис про батька дитини здійснений на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (запис без вказівки на батька).

Порядок отримання відстрочки:

 • Батьки повинні надати документи, що підтверджують відповідні обставини (свідоцтво про смерть, рішення суду, довідка з місця позбавлення волі тощо).
 • Перевірка здійснюється відповідними органами перед наданням відстрочки.

Відстрочка для батьків, опікунів та вихователів дітей з інвалідністю

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, які мають таких дітей або є є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками або батьками-вихователями.
 2. Особи, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують статус опікуна, піклувальника, прийомного батька або батька-вихователя.
 • Підтвердження інвалідності дитини до 18 років здійснюється на підставі відповідних медичних довідок та документів.

Відстрочка для батьків, опікунів та вихователів дітей з тяжкими захворюваннями

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, які мають таких дітей, або є опікунами, піклувальниками, прийомними батьками або батьками-вихователями.
 2. Особи, які виховують дитину з тяжкими захворюваннями, такими як:
  • Тяжкі перинатальні ураження нервової системи.
  • Тяжкі вроджені вади розвитку.
  • Рідкісні орфанні захворювання.
  • Онкологічні та онкогематологічні захворювання.
  • Дитячий церебральний параліч.
  • Тяжкі психічні розлади.
  • Цукровий діабет I типу (інсулінозалежний).
  • Гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня.
  • Дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа або паліативної допомоги.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати медичний документ, виданий лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я, що підтверджує стан дитини та необхідність відстрочки, навіть якщо інвалідність не встановлена.

Відстрочка для батьків повнолітніх дітей з інвалідністю

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, які мають на утриманні повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Порядок отримання відстрочки:

 • Батьки повинні надати документи, що підтверджують статус інвалідності I чи II групи у їхньої повнолітньої дитини.
 • Інвалідність повинна бути офіційно підтверджена відповідними медичними довідками та документами.

Відстрочка для усиновлювачів та опікунів дітей-сиріт

Хто має право на відстрочку:

 1. Усиновлювачі:
  • Особи, на утриманні яких перебуває дитина (діти) віком до 18 років, що до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування.
 2. Опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та патронатні вихователі:
  • Особи, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років.

Порядок отримання відстрочки:

 • Усиновлювачі та опікуни повинні надати документи, що підтверджують статус дитини як сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
 • Підтвердження наявності відповідної дитини на утриманні також є необхідним.

Відстрочка для осіб, зайнятих постійним доглядом за хворими членами родини

Хто має право на відстрочку:

 1. Особи, які доглядають за хворою дружиною (чоловіком), дитиною або своїми батьками (батьками дружини/чоловіка), якщо:
  • Вони потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії.
  • Інші працездатні члени сім’ї, які зобов’язані і можуть здійснювати догляд, відсутні.
 2. Особи, що доглядають за батьками дружини/чоловіка у разі:
  • Смерті (загибелі) одного з батьків.
  • Визнання одного з батьків зниклим безвісти, безвісно відсутнім або оголошеним померлим.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати висновок медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу у постійному догляді.
 • Документи, що підтверджують відсутність інших працездатних членів сім’ї, також є необхідними.

Відстрочка для опікунів недієздатних осіб

Хто має право на відстрочку:

 1. Опікуни осіб, визнаних судом недієздатними.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати рішення суду, яке підтверджує недієздатність особи.
 • Документи, що підтверджують статус опікуна, також є необхідними.

Відстрочка для осіб, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, які мають на утриманні дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують статус інвалідності I чи II групи у дружини (чоловіка).
 • Підтвердження сімейних відносин також є необхідним.

Відстрочка для осіб, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, які мають на утриманні дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи, встановлену через:
  • Онкологічне захворювання.
  • Відсутність кінцівок, кистей рук або стоп ніг.
  • Відсутність одного з парних органів.
  • Онкологічне захворювання, психічний розлад, церебральний параліч або інші паралітичні синдроми.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують статус інвалідності III групи у дружини (чоловіка).
 • Документи, що підтверджують відповідні захворювання чи стан здоров’я, також є необхідними.

Відстрочка для осіб, які мають батьків з інвалідністю

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, які мають на утриманні одного з батьків з інвалідністю I чи II групи.
 2. Особи, які мають на утриманні одного з батьків дружини (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи.

Умови для отримання відстрочки:

 • Відсутність інших осіб, які не є військовозобов’язаними та зобов’язані за законом утримувати таких батьків.
 • Якщо такі особи є, але самі є інвалідами, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, або відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують статус інвалідності I чи II групи у одного з батьків.
 • Відсутність інших невійськовозобов’язаних осіб, які зобов’язані утримувати таких батьків, також має бути підтверджена.

Примітка:

 • Догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може здійснювати лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб.

Відстрочка для членів сім’ї, зайнятих доглядом за особою з інвалідністю

Хто має право на відстрочку:

 1. Члени сім’ї другого ступеня споріднення (брати, сестри, дідусі, бабусі, онуки) особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею, якщо:
  • Відсутні члени сім’ї першого ступеня споріднення (батьки, діти, подружжя) або вони самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії.
 2. Члени сім’ї третього ступеня споріднення (тітки, дядьки, двоюрідні брати та сестри), якщо відсутні члени сім’ї першого та другого ступеня споріднення.

Порядок отримання відстрочки:

 • Надання висновку медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії, який підтверджує потребу особи з інвалідністю в постійному догляді.
 • Документи, що підтверджують ступінь споріднення та відсутність членів сім’ї першого або другого ступеня споріднення, здатних здійснювати догляд.

Відстрочка для батьків дітей до 18 років, якщо інший з батьків проходить військову службу

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років.
 2. Один з батьків, якщо інший проходить військову службу за одним із видів військової служби, визначених частиною шостою статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують факт проходження військової служби одним із батьків.
 • Підтвердження наявності дитини (дітей) віком до 18 років також є обов’язковим.

Відстрочка для здобувачів освіти

Хто має право на відстрочку:

 1. Здобувачі професійної (професійно-технічної) освіти.
 2. Здобувачі фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий.
 3. Докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують зарахування до відповідного закладу освіти та форми навчання.
 • Підтвердження послідовності здобуття рівнів освіти згідно з частиною другою статті 10 Закону України “Про освіту”.

Відстрочка для наукових та педагогічних працівників

Хто має право на відстрочку:

 1. Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.
 2. Педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти та закладів загальної середньої освіти.

Умови для отримання відстрочки:

 • Працівники повинні працювати за основним місцем роботи у відповідних закладах або установах на не менше ніж 0,75 ставки.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують зайнятість на відповідних посадах та науковий ступінь (для наукових працівників).
 • Підтвердження зайнятості на 0,75 ставки або більше за основним місцем роботи.

Ось приклад зручного для читання тексту з аналізом на основі наданого абзацу:


Відстрочка для осіб, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час АТО

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО). До близьких родичів належать:
  • Чоловік або дружина.
  • Син або донька.
  • Батько або мати.
  • Рідний (повнорідний) брат або сестра.

Категорії родичів:

 1. Військовослужбовці та працівники військових формувань, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в АТО.
 2. Працівники підприємств, установ, організацій, які були залучені до забезпечення проведення АТО та загинули або пропали безвісти під час цієї діяльності.
 3. Добровольчі формування, які брали участь в АТО:
  • Ті, що були пізніше включені до складу військових формувань або правоохоронних органів.
  • Ті, що не були включені, але виконували завдання в координації з офіційними формуваннями.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують загибель або зникнення безвісти близького родича під час АТО.
 • Підтвердження родинних зв’язків також є необхідним.

Відстрочка для осіб, чиї родичі загинули або пропали безвісти під час захисту України

Хто має право на відстрочку:

 1. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час:
  • Здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
  • Забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Категорії родичів:

 • Чоловік або дружина.
 • Син або донька.
 • Батько або мати.
 • Рідний (повнорідний) брат або сестра.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують загибель або зникнення безвісти близького родича під час захисту України.
 • Підтвердження родинних зв’язків також є необхідним.

Відстрочка для членів сімей Героїв України

Хто має право на відстрочку:

 1. Члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Героя України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України посмертно.
 • Підтвердження родинних зв’язків також є необхідним.

Відстрочка для військовозобов’язаних до 25 років

Хто має право на відстрочку:

 1. Військовозобов’язані, які досягли 25-річного віку і пройшли:
  • Базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.
  • Базову військову службу.

Умови для отримання відстрочки:

 • До досягнення 25-річного віку такі особи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
 • Призов на військову службу у цей період можливий лише за їх згодою.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують проходження базової загальновійськової підготовки або базової військової служби.

Відстрочка для звільнених з полону

Хто має право на відстрочку:

 1. Військовозобов’язані, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку зі звільненням з полону.

Умови для отримання відстрочки:

 • Такі особи не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
 • Призов на військову службу можливий лише за їх згодою.

Порядок отримання відстрочки:

 • Необхідно надати документи, що підтверджують факт звільнення з полону та звільнення зі служби у запас.

Допомога адвоката при отриманні відстрочки

З травня 2024 року законодавство щодо оформлення відстрочки від мобілізації суттєво ускладнилося. Тепер потрібно зібрати значно більше документів та вірно скласти всі заяви.

Причини звернутися до адвоката:

 1. Компетентність: Адвокат знає всі зміни в законодавстві та вимоги до документів.
 2. Перевірка документів: Адвокат перевірить правильність та повноту зібраних документів.
 3. Контроль процесу: Адвокат проконтролює весь процес отримання відстрочки, що значно зменшить ризик відмови.

Отримати кваліфіковану допомогу адвоката важливо для успішного оформлення відстрочки та уникнення помилок.

Підготовка заяви про надання відстрочки від призову

Оформлення заяви про відстрочку від призову вимагає ретельного підходу та точного дотримання вимог законодавства.

Важливо правильно вказати всі обставини, які є підставами для відстрочки, такі як сімейний стан, здоров’я, навчання або робота. З травня 2024 року законодавство суттєво ускладнилося, і навіть незначні помилки можуть призвести до відмови.

Адвокат допоможе зібрати всі необхідні документи, включаючи медичні довідки, довідки з місця роботи або навчання, та складе заяву відповідно до вимог чинного законодавства.

Юрист також забезпечить правильність формулювань та наявність всіх необхідних підписів, що значно підвищить шанси на отримання відстрочки.

Оскарження відмови у наданні відстрочки від призову

У разі відмови у наданні відстрочки, адвокат допоможе підготувати скаргу або позов та представляти ваші інтереси в суді. Відмова може бути оскаржена на підставі неправомірності рішення або неправильного трактування обставин.

Адвокат проведе аналіз причин відмови, збереться всі необхідні докази та підготує аргументовану апеляцію. Судовий процес може бути складним і тривалим, тому професійна юридична підтримка є важливою для успішного вирішення справи.

Крім того, адвокат проконтролює дотримання всіх процедурних норм, щоб уникнути помилок, які можуть призвести до відмови у задоволенні апеляції.

Консультація адвоката з питань відстрочки

Отримання консультації адвоката з питань відстрочки від призову дозволяє зрозуміти всі можливі варіанти та вибрати найкращий шлях для захисту своїх прав.

Під час консультації адвокат надасть інформацію про чинне законодавство, вимоги до документів та можливі підстави для відстрочки. Юрист також допоможе оцінити ваші шанси на отримання відстрочки та підкаже, які документи необхідно зібрати.

Професійна консультація дозволить уникнути помилок, які можуть призвести до відмови у наданні відстрочки, та забезпечить правильне оформлення всіх необхідних документів.

Аналіз підстав відстрочки від військової служби

Аналіз підстав для відстрочки від військової служби є важливим етапом підготовки до подання заяви. Адвокат проведе детальний аналіз вашої ситуації, враховуючи всі можливі обставини, що можуть бути підставою для відстрочки.

Це може включати стан здоров’я, сімейний стан, навчання, роботу та інші фактори.

На основі цього аналізу юрист підготує рекомендації щодо подальших дій та допоможе зібрати необхідні документи. Крім того, адвокат зможе оцінити ймовірність успішного отримання відстрочки та запропонувати альтернативні варіанти у разі відмови.

Встановлення факту самостійного виховання дитини для отримання відстрочки

Встановлення факту самостійного виховання дитини є важливою підставою для отримання відстрочки від призову.

Адвокат допоможе зібрати всі необхідні документи, такі як свідоцтво про народження дитини, документи про розлучення або смерть другого з батьків, довідки з місця навчання дитини тощо.

Юрист також підготує заяву до відповідних органів та забезпечить дотримання всіх процедурних вимог. Професійна допомога адвоката значно підвищить шанси на успішне встановлення факту самостійного виховання дитини та отримання відстрочки від призову.

Супровід зняття/виключення з військового обліку

Процедура зняття або виключення з військового обліку може бути складною та вимагати значної кількості документів і часу.

Адвокат надасть повний супровід у цьому процесі, починаючи від консультації щодо необхідних документів до представлення ваших інтересів у військових комісаріатах та інших органах.

Юрист допоможе підготувати заяву, зібрати всі необхідні довідки та забезпечити правильність оформлення документів.

Професійна підтримка адвоката дозволить уникнути помилок та прискорить процес зняття або виключення з військового обліку.

Повний супровід процедури отримання відстрочки від мобілізації

Отримання відстрочки від мобілізації є складним та багатоступеневим процесом, який вимагає ретельного підходу та дотримання всіх вимог законодавства.

Адвокат надасть повний супровід у цьому процесі, починаючи від консультації та підготовки документів до представлення ваших інтересів у військових комісаріатах та судах.

Юрист забезпечить правильність оформлення всіх заяв та документів, проведе необхідні переговори з відповідними органами та проконтролює весь процес до остаточного отримання відстрочки.

Професійна підтримка адвоката значно підвищить шанси на успішне отримання відстрочки та забезпечить захист ваших прав.

Документи від клієнта

Довідка МСЕК, Документи на дружину / батьків / батьків дружини, Документи про хвороби, Ідентифікаційний код, Паспорт, Пенсійне посвідчення, Свідоцтво про народження, Свідоцтво про одруження

Категорія права

Військове право

Необхідні дії

Складання процесуальних документів, Юридичний супровід

Орган

Центр комплектування та соціальної підтримки

Строк надання послуги

1-2 дні

31 відгук для Відстрочка від мобілізації

 1. 👨‍⚖️ Андрій Величко

  Добрий день. Мене звуть Андрій, і ваша допомога мені зараз дуже потрібна. Я маю трьох дітей віком до 18 років, і згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», я вважав, що не підлягаю мобілізації. Але у військкоматі відмовили у відстрочці, посилаючись на неточності у моїх документах. Чи можу я розраховувати на вашу юридичну підтримку для оформлення відстрочки і які документи потрібні для цього?

  • ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день, Андрію! Так, ми можемо надати вам юридичну підтримку для оформлення відстрочки. Зв’яжіться з нами через телеграм або вайбер чат для детальної консультації, або завітайте до нашого офісу особисто. Ми допоможемо вам зібрати необхідні документи та правильно оформити запит.

 2. Юрій Геннадійович

  Добрий день. Величезна подяка команді Юрконсалт.PRO за допомогу в оформленні відстрочки від мобілізації. Сам би я не розібрався в усіх тонкощах законодавства, але з вашими професіоналами вдалося все зробити швидко та без проблем. Рекомендую всім, хто потребує якісної юридичної підтримки.

  • ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Щиро дякуємо за ваш відгук і довіру, дуже раді, що змогли вам допомогти!

 3. Алевсандр Л.

  Оскільки я підпадаю під умови, які дозволяють отримати відстрочку від мобілізації, звернувся до Юрконсалт.PRO за допомогою. Вони надали детальну консультацію та супроводжували мене в усіх інстанціях. Дуже задоволений їхніми послугами!

  • ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за довіру та позитивний відгук – ми раді, що змогли вам допомогти!

 4. Валеріан33_Юрійович

  Мені нещодавно випала ситуація, коли була необхідна допомога юриста для отримання відстрочки від мобілізації через догляд за хворим членом сім’ї. У Юрконсалт.PRO мені надали професійну консультацію, склали заяви для ТЦК та супроводжували на всіх етапах. Дуже задоволений їх послугами!

  • ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за відгук, ми раді, що змогли допомогти вам у такій важливій ситуації!

 5. Антон_Іванович73

  Здравствуйте, я хотел спросить про консультации по отсрочке от мобилизации. Вы проводите их онлайн или только лично? Еще, если я из Ивано-Франковска, могу ли я получить вашу помощь?

  • ЮРКОНСАЛТ

   Антон_Іванович73, Доброго дня! Ми надаємо консультації по всій території України як онлайн, так і особисто, тому ви зможете отримати нашу допомогу з Івано-Франківська, написавши в чат або зателефонувавши.

 6. Дем’ян Миргородський

  Щира подяка Юрконсалт.PRO та юристу Івану за професійну відстрочку від мобілізації. Все чітко, швидко та з роз’ясненнями.

 7. Заява для батька

  Добрий день.Яка має бути заява на відстрочку від мобілізаціі батька-одинака.який виховує сам неповнолітню дитину.Є рішення суду на отримання батьком аліментів на дитину. і дитина проживає з батьком.

 8. Артем Петрович

  Чи можливо отримати консультацію щодо відстрочки від мобілізації, перебуваючи в с. Нові Санжари?

  • Юрконсалт

   Так, надаємо послуги віддалено, пишіть вайбер або телеграм

 9. Максим Олександрович

  Дякую за професійність і підтримку в отриманні відстрочки, Геннадію Працевитому! Ваша допомога була незамінною.

 10. Софія

  Як оформити відстрочку від мобілізації? Яка ціна консультації?

  • Юрконсалт

   500-1000 грн, в залежності від обсягу документів, пишіть в чат

 11. Мирон-Богдан

  Потрібна була відстрочка від мобілізації, адже маю трьох малолітніх дітей.Звернувся до Юрконсалт.PRO, вони професійно все оформили. Дякую за допомогу.

 12. Богдан

  Чи можливо отримати консультацію щодо відстрочки від мобілізації, якщо я зараз перебуваю у селі Дем’янів, Полтавська область?

  • Юрконсалт

   Так, Богдан, пишіть в чат

 13. Олександрович

  Яка процедура отримання відстрочки від мобілізації для заброньованих працівників?

  • Юрконсалт

   Ваше підприємство повинно отримати від міністерства наказ в який ви включені, а з ним вже йдете до ТЦК оформляти бронь

  • Юрконсалт

   На сайті розписано, подзвоніть проконсультуємо

 14. КиберСокіл

  Які документи потрібні для подачі заяви на відстрочку від мобілізації?

  • Юрконсалт

   Напишіть в чат які у вас підстави

 15. DragonSlayer89

  Клієнт є єдиним опікуном хворої дитини та боїться мобілізації. Чи можуть юристи допомогти йому офіційно оформити відстрочку згідно з законодавством України?

  • Юрконсалт

   Так, скиньте документи в чат

 16. Катя

  Які документи необхідно надати для відстрочки від мобілізації? Яка ціна консультації?

  • Юрконсалт

   Консультація 500 грн, щодо документів напишіть в чат щоб ми розуміли підстави для відстрочки, або дзвоніть

 17. Максимко🎲

  Які документи потрібно для заяви на відстрочку? Яка вартість консультації?

  • Юрконсалт

   Консультація в чаті 500 грн., там і узгодимо які треба документи

 18. Віталій100✨

  Професійний супровід в отриманні відстрочки від мобілізації. Вдячний за вашу підтримку і розуміння!

 19. Валентин

  У зв’язку з мобілізацією потрібно оформити відстрочку, адже я маю на утриманні трьох дітей. Шукаю юристів для консультації, підготовки заяви на ТЦК і супроводу на ВЛК.

  • Юрконсалт

   з цих підстав зробимо вам відстрочку, напшіть в чат запишемо на консультацію

 20. Максимко🚀

  Я звернувся до Юрконсалт.PRO щодо відстрочки від мобілізації, оскільки доглядаю за хворою матір’ю. Вони допомогли оформити необхідні документи та супроводжували на ВЛК. Завдяки їм я отримав офіційну відстрочку.

 21. Олена Михайлівна

  Яка вартість послуги консультації та отримання відстрочки від мобілізації через Юрконсалт.PRO?

  • Юрконсалт

   4000 грн

 22. Федорович

  Шановні юристи Юрконсалт.PRO, висловлюю щиру подяку за професійну консультацію щодо відстрочки від мобілізації. Все зрозуміло проконсультували

 23. Іринка

  Чи можете допомогти пройти ВЛК для відстрочки від мобілізації, маючи на те право?

  • Юрконсалт

   Так, відстрочку супроводжуємо, пишіть

 24. ShadowMaster

  Компетентна команда Юрконсалт.PRO надала ефективну допомогу у відстрочці мобілізації. Швидко, законно, результативно!

 25. Іванович

  У зв’язку з мобілізацією, як батько трьох дітей, шукаю правової допомоги, щоб отримати відстрочку. Потребую консультації з оформленням необхідних документів для підтвердження мого статусу та уникнення незаконного призову.

  • Юрконсалт

   Щодо оформлення відстрочки наберіть за телефоном або скиньте свідоцтва про народження дітей в чат, все зробимо

 26. MaxSteel

  Висловлюю щиру подяку за професійну консультацію та допомогу у отриманні відстрочки від мобілізації

 27. Олена

  Чи може Юрконсалт.PRO допомогти оформити документи для відстрочки від мобілізації?

  • Юрконсалт

   Звісно, пишіть в чат

 28. Олена

  Якщо Вас хвилює питання відстрочки або звільнення від мобілізації, Юрконсалт.PRO надасть вам консультацію. Звернувшись до нас, ви отримаєте допомогу в оформленні документів та супроводження проходження ВЛК для законної відстрочки.

 29. DragonMaster

  Висловлюю щиру подяку команді Юрконсалт.PRO за професійну допомогу у вирішенні питання звільнення від мобілізації. Вашу ретельну роботу, оперативність та знання законодавства вважаю неоціненним вкладом у моє благополуччя та безпеку.

 30. Олена

  Який документальний пакет потрібен для відстрочки від мобілізації через догляд за дитиною-інвалідом?

 31. DragonMaster

  Юрконсалт.PRO надали кваліфіковану допомогу з відстрочкою мобілізації. Дякую за ефективність і професіоналізм!

Додати відгук

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *