Право на особисту приватну власність дружини та чоловіка.

🔒Нормативне регулювання відносно особистої приватної власності чоловіка та дружини посилає нас до розуміння, що це власність, яку має кожен з подружжя індивідуально, не розподіляючи її в рамках принципу спільної власності подружжя.

💼Подружжя має повне право самостійно здійснювати  всі повноваження щодо розпорядження цієї власності.

📖Відповідно до статті 57 Сімейного Кодексу України, дружина та чоловік можуть мати у особистій приватній власності майно, яке включає:
[P]майно, набуте нею, ним до шлюбу;[/P]
[P]майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування;[/P]
[P]майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй, йому особисто;[/P]
[P]житло, набуте нею, ним за час шлюбу внаслідок його приватизації відповідно до діючого законодавства;[/P]
[P] земельна ділянка, набута нею, ним за час шлюбу внаслідок приватизації земельної ділянки, що перебувала у її, його користуванні, або одержана внаслідок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій, або одержана із земель державної і комунальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначених Земельним кодексом України;[/P]
[P]речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;[/P]премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги.

🏆 При цьому, закон передбачає можливість визначення судом за другим подружжя права на частку цієї премії чи нагороди, якщо він своїми діями, наприклад ведення домашнього господарства, виховання дітей тощо, сприяв одержанню премії чи нагороди.

💔Також враховується те, що майно, яке було набуто подружжям під час їхнього окремого проживання через фактичне розлучення, може бути визнано їх особистою приватною власністю.

🕰Якщо ж у процесі придбання майна, окрім спільних коштів, покладено і кошти, які належали одному з подружжя, то, відповідно до внесеного вкладу, ця частина власності, увійде в їх особисту приватну власність.

🍎Також відповідно до статті 58 Сімейного Кодексу України, особистою приватною власністю одного із подружжя, є право на плоди та доходи (дивіденди) від тих речей, які належать до особистої приватної власності дружини, чоловіка.

📚Таким чином дружина та чоловік, як власники майна, яке належить їм на праві особистої приватної власності, відповідно до частини 1 статті 319 Цивільного Кодексу України,  мають право на володіння, користування та розпорядження своїм майном за власним бажанням.

🎯Але згідно статті 59 Сімейного Кодексу України, порядок здійснення права особистої приватної власності дружиною, чоловіком має свої особливості і дещо відрізняється від загального.

👪Зокрема, вказано, що власник майна, одне з подружжя, визначає режим володіння та користування ним, беручи до уваги інтереси сім’ї, насамперед дітей.

👨‍🏫При розпорядженні своїм майном, дружина, чоловік має обов’язок враховувати інтереси дитини та інших членів сім’ї, які відповідно до закону мають право користування ним.

#sімейнеправо #правособистоїприватноївласності #особистаприватнавласність #майночоловіка #майнодружини #майноподружжя #сімейнийкодексу #цивільногокодексу #принципспільності #юридичнийблог #україна #адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *