Уменьшили сумму долга перед Monobank со 110 до 18 тысяч грн

Почти у каждого гражданина Украины есть карта Monobank – сервис указанного банка является удобным и пользуется большой популярностью среди наших граждан.

❗️ Но в тот же момент, кредитные условия Monobank не являются такими прозрачными и удобными, как кажется на первый взгляд. Многие клиенты банка устанавливает себе кредитный лимит, пользуется им, а в результате – получает несправедливо высокую задолженность.

➡️ В указанном деле мы смогли доказать суду, что получая карточку банка клиент не подписывался платить проценты в пользу банка и не предоставлял банку право на зачисление просроченных процентов в счет кредитного лимита, фактически, тела кредита.

📕 Кроме того, нами был составлен детальный расчет задолженности в соответствии с условиями, которые подписал клиент.

😎 В результате суд согласился с нашими доводами и уменьшил задолженность клиента на 92 000 грн., то есть с 110 до 18 тысяч.

🧷 Рішення суду: РІШЕННЯ ВІД 27.01.2022 № 335/10060/21 ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ https://verdictum.ligazakon.net/document/103064345 1/7 1Справа N 335/10060/21 2/335/403/2022 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 27 січня 2022 року м. Запоріжжя Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі: головуючого судді Калюжної В.В., за участю секретаря судового засідання Новік Л.О., розглянувши у залі суду у м. Запоріжжі в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовною заявою Акціонерного товариства “Універсал Банк” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, – ВСТАНОВИВ: Позивач Акціонерне товариство “Універсал Банк” звернувся до суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором. В обґрунтування позовних вимог зазначено, що 10.03.2018 відповідач звернувся до банку з метою отримання банківських послуг, у зв’язку з чим того ж дня підписав анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг. Положеннями анкети-заяви визначено, що анкета-заява разом з Умовами, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг. Підписавши електронним підписом анкету-заяву, відповідач підтвердив, що ознайомився та отримав примірники у мобільному додатку вищезазначених документів, що складають договір та зобов’язуються виконувати його умови. На підставі укладеного Договору відповідач отримав кредит у розмірі 60 000 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на поточний рахунок, спеціальним платіжним засобом якого є платіжна картка. Відповідач виконував свої зобов’язання не належним чином, внаслідок чого, станом на 24.05.2021 р. загальний залишок заборгованості за наданим кредитом становить 108841,42 грн., що включає: 1) заборгованість за наданим кредитом (тілом кредиту) 108941,42 грн.; 2) заборгованість за пенею та комісією 0 грн., які Банк просить стягнути з відповідача, а також судові витрати по сплаті судового збору у розмірі 2270,00 грн. Ухвалою суду від 24.09.2021 року позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи, сторонам встановлено строки для подання заяв по суті справи. 06.12.2021 р. представником відповідача надано суду відзив на позовну заяву, у якому відповідач заперечує проти позову, посилаючись на те, що з умовами, тарифами, таблицею обчислення вартості кредиту та паспортом споживчого кредиту він не був ознайомлений, не підписував їх, це свідчить про незаконність нарахувань банком відсотків, штрафів та пені за кредитом, крім того відповідач не згоден із розрахунком суми заборгованості, просить у позові відмовити у повному обсязі. До відзиву надано контррозрахунок заборгованості за кредитом, складений на підставі виписки по рахунку відповідача. 14.12.2021 р. до суду надійшла відповідь позивача на відзив, в якій позивач висловив свою незгоду з доводами відповідача. Позивач наполягає, що між сторонами був укладений в електронній формі кредитний договір, умови якого визначено Умовами та Правилами надання банківських послуг, з якими відповідач погодився шляхом застосування клієнтом та Банком електронного підпису при першому вході у застосунок “monobank”. 20.01.2021 р. представником відповідача надано суду заперечення на відповідь на відзив, в якому стверджує, що відповідачем було підписано лише Анкету-заяву на отримання картки для власного використання та власних розрахунків, і що будь-яких умов з банком щодо отримання кредитного ліміту, сплати процентів, штрафів та пені відповідачем підписано не було. 23.11.22, 13:27 РІШЕННЯ ВІД 27.01.2022 № 335/10060/21 ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ https://verdictum.ligazakon.net/document/103064345 2/7 В судове засідання представник позивача не з’явився, разом із позовною заявою суду надавав письмову заяву про розгляд справи у його відсутність без проведення фіксації судового процесу, в якій вказав, що підтримує позовні вимоги та просить їх задовольнити у повному обсязі, проти ухвалення заочного рішення не заперечує. Представник відповідача надав до суду заяву, відповідно до якої відповідач заперечує проти позовних вимоги банку на підставі заперечень викладених у відзиві на позовну заяву та запереченнях. Просить розглядати справу за його відсутності. Відповідно до ч. 2ст. 247 ЦПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі, якщо відповідно до положень Кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється. У зв’язку з чим, на підставі ст. 247 ЦПК України, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності сторін на підставі наявних у справі доказів та без фіксації судового процесу. Всебічно вивчивши обставини справи, дослідивши надані докази у сукупності, суд дійшов висновку, що позов підлягає частковому задоволенню на підставі встановлених фактичних обставин справи та відповідних їм правовідносин. Судом встановлено, що 10.03.2018 відповідач звернувся до позивача (Банку) з метою отримання банківських послуг, у зв’язку з чим підписав Анкету-заяву до Договору про надання банківських послуг, в якій відповідач просив відкрити поточний рахунок у гривні на його ім’я на суму, вказану у додатку, відповідно до Умов Договору та наведених нижче умов. Відповідно до п. 2 анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг клієнт погодився з тим що ця анкета – заява разом з Умовами і правилами надання банківських послуг, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг (далі – Договір), укладання якого підтвердив і зобов’язався виконувати його умови. Відповідно до п. 3 цієї анкети-заяви до Договору про надання банківських послуг, відповідач погодився, що підписанням цього договору підтвердив, що ознайомлений з Умовами і правилами надання банківських послуг, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту (згідно вимог діючого законодавства) та отримав їх примірники у мобільному додатку, вони йому зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення. Окрім цього, відповідач погодився з тим, що Банк має право на свій розсуд в односторонньому порядку зменшувати або збільшувати розмір дозволеного кредитного ліміту. Погодився з тим, що про зміну доступного розміру дозволеного кредитного ліміту Банк повідомляє шляхом надсилання повідомлень у мобільний додаток. Отже, вказана вище анкета-заява до Договору про надання банківських послуг не містить умов щодо розміру кредитного ліміту, а також розміру, підстав та порядку нарахування процентів. Надані позивачем Умови і правила обслуговування фізичних осіб в АТ “Універсал Банк” визначають, у тому числі: пільговий період користування коштами, розмір кредитного ліміту, процентну ставку, строк кредитування, порядок повернення кредиту, права та обов’язки клієнта (позичальника) і банку, відповідальність сторін. За розрахунками банку у відповідача виникла заборгованість у розмірі108941,42 грн., яка складається з загального залишку заборгованості за наданим кредитом (тіло кредиту). При цьому, з розрахунку заборгованості, наданої позивачем, та руху коштів по рахунку відповідача, судом встановлено, що АТ “УніверсалБанк” нараховувало відповідачу відсотки, комісію та пеню на підставі Умов і правил обслуговування фізичних осіб. Встановлено також, що з карткового рахунку відповідача відбувалось автоматичне списання неустойки та відсотків. 23.11.22, 13:27 РІШЕННЯ ВІД 27.01.2022 № 335/10060/21 ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ https://verdictum.ligazakon.net/document/103064345 3/7 Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 207 ЦК України, правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Відповідно до частини першої статті 218 ЦК України, недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом. Відповідно до частини першої статті 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Згідно з частиною першою статті 627 та частиною першою статті 628 ЦК України, відповідно до статті 6цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. У постанові Великої Палати Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі N 2-383/2010 (провадження N 14-308цс18) зроблено висновок, що стаття 204ЦК України закріплює презумпцію правомірності правочину. Ця презумпція означає, що вчинений правочин вважається правомірним, тобто таким, що породжує, змінює або припиняє цивільні права й обов’язки, доки ця презумпція не буде спростована, зокрема, на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. У разі не спростування презумпції правомірності договору всі права, набуті сторонами правочину за ним, повинні безперешкодно здійснюватися, а обов’язки, що виникли внаслідок укладення договору, підлягають виконанню. Відповідно до ч. 1 ст. 3Закону України “Про електронну комерцію”, електронний правочин- дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків, здійснена з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем; електронний підпис є одноразовим ідентифікатором, це дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору; суб’єкт електронної комерції – суб’єкт господарювання будь-якої організаційно-правової форми, що реалізує товари, виконує роботи, надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, або особа, яка придбаває, замовляє, використовує зазначені товари, роботи, послуги шляхом вчинення електронного правочину. Статтею 18 Закону України “Про електронні довірчі послуги” визначено, що електронний підпис чи печатка не можуть бути визнані недійсними та позбавлені можливості розглядатися як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронний вигляд або не відповідають вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи печатки. Відповідно до частини першої статті 634ЦК України договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. ОСОБА_1 з метою отримання кредитних послуг 10.03.2018 підписав анкету-заяву до Договору надання банківських послуг в системі “Monobank”. У заяві-анкеті зазначено, що відповідач згоден з тим, що ця заява разом з Умовами, Тарифами, Таблицею обчислення вартості кредиту та Паспортом споживчого кредиту складає договір про надання банківських послуг. 23.11.22, 13:27 РІШЕННЯ ВІД 27.01.2022 № 335/10060/21 ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ https://verdictum.ligazakon.net/document/103064345 4/7 На підставі укладеного договору відповідач ОСОБА_1 отримав кредитну картку, на яку зарахований кредит у вигляді встановленого кредитного ліміту на поточний рахунок, спеціальним платіжним засобом якого є платіжна картка. У переважній більшості випадків застосування конструкції договору приєднання його умови розроблює підприємець (в даному випадку АТ “Універсал Банк”). Оскільки умови договорів приєднання розробляються банком, тому повинні бути зрозумілі усім споживачам і доведені до їх відома, у зв’язку із чим банк має підтвердити, що на час укладення відповідного договору діяли саме ці умови, а не інші. Тому з огляду на зміст статей633, 634 ЦК Україниможна вважати, що другий контрагент (споживач послуг банку) лише приєднується до тих умов, з якими він ознайомлений. За змістомстатті 1056-1 ЦК Українив редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин, розмір процентів та порядок їх сплати за договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів. Відповідно до частини першоїстатті 1048 ЦК України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики. Згідно зі статтею 1049 ЦК України, позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками. За змістомстатті 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання. Частинами першою, другоюстатті 551 ЦК Українивизначено, що предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Згідно із частиною першоюстатті 1050 ЦК України, якщо позичальник своєчасно не повернув суму позики, він зобов’язаний сплатити грошову суму відповідно достатті 625 цього Кодексу. Таким чином, в разі укладення кредитного договору проценти за користування позиченими коштами та неустойка поділяються на встановлені законом (розмір та підстави стягнення яких визначаються актами законодавства) та договірні (розмір та підстави стягнення яких визначаються сторонами в самому договорі). В анкеті-заяві позичальника від 10 березня 2018 року процентна ставка не зазначена. Крім того, у цій заяві, підписаній сторонами, відсутні умови договору про встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення зобов’язання у вигляді грошової суми та її визначеного розміру. 23.11.22, 13:27 РІШЕННЯ ВІД 27.01.2022 № 335/10060/21 ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ https://verdictum.ligazakon.net/document/103064345 5/7 Позивач, обґрунтовуючи право вимоги в цій частині, в тому числі їх розмір і порядок нарахування, крім самого розрахунку кредитної заборгованості станом на 24.05.2021 р. за анкетоюзаявою від 10.03.2018 р., посилався на Умови і правила обслуговування фізичних осіб в АТ “Універсал Банк” при наданні банківських послуг щодо карткових продуктів, які викладені на банківському сайті: https://www.Monobank.ua/terms, як невід’ємну частину спірного договору та Тарифи користування кредитною карткою “Monobank”. Витягом з Умов та правил надання банківських послуг в АТ “Універсал Банк”, які викладені на банківському сайті https://www.Monobank.ua/terms, що надані позивачем до позову на підтвердження позовних вимог, визначені тарифи користування кредитною карткою “Monobank”, в тому числі: пільговий період користування коштами, процентна ставка, права та обов’язки клієнта (позичальника) і банку, відповідальність сторін, зокрема штраф за несвоєчасне погашення кредиту та/або відсотків, порушення строків платежів за будь-яким із грошових зобов’язань та їх розміри і порядок нарахування, а також містяться додаткові положення, в яких зокрема визначено дію договору, та інші умови. При цьому, матеріали справи не містять підтверджень, що саме ці Витяг з Тарифів та Витяг з Умов розумів відповідач та ознайомився і погодився з ними, підписуючи Анкету-заяву про приєднання до умов та Правил надання банківських послуг Універсал Банку, а також те, що вказані документи на момент отримання відповідачем кредитних коштів взагалі містили умови, зокрема й щодо сплати процентів за користування кредитними коштами, неустойки саме у зазначеному в цих документах, що додані банком до позовної заяви розмірах і порядках нарахування. Крім того, надані Витяг з Тарифів обслуговування кредитної картки “Monobank” та Витяг з Умов та правил надання банківських послуг позивача належним доказом бути не може, оскільки цей доказ повністю залежить від волевиявлення і дій однієї сторони (банку), яка може вносити і вносить відповідні зміни в умови та правила споживчого кредитування. Матеріали справи містять надані банком Тарифи при надані банківських послуг щодо карткових продуктів. Пунктом 7 додатків визначено, що інформація, надана кредитодавцю зберігає чинність та є актуальною до: 01.01.2019. Доказів на підтвердження факту ознайомлення ОСОБА_1 із Умовами і правилами та Тарифами, які набрали чинності та діяли після 01.01.2019, позивачем не надано. А тому, у суду відсутні підстави вважати, що ОСОБА_1 був належним чином ознайомлений і погодився із зазначеними Умовами і правилами. Аналіз викладеного свідчить про неможливість застосування до вказаних правовідносин правила частини першоїстатті 634ЦК України, за змістом якої – договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому, оскільки Умови та правила надання банківських послуг, могли неодноразово змінювалися самим АТ “Універсал Банк” з часу виникнення спірних правовідносин до моменту звернення до суду із вказаним позовом, тобто кредитор міг додати до позовної заяви Витяг з Тарифів та Витяг з Умов у будь-яких редакціях, що найбільш сприятливі для задоволення позову. За таких обставин та без наданих підтверджень про конкретні запропоновані відповідачу Умови та правила банківських послуг, відсутність у анкеті-заяві домовленості сторін про сплату штрафів за несвоєчасне погашення кредиту, надані банком Витяг з Тарифів та Витяг з Умов не можуть розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджують вказаних обставин. Зазначений висновок узгоджується з висновками постанови Великої Палати Верховного Суду від 03 липня 2019 року у справі N 342/180/17. 23.11.22, 13:27 РІШЕННЯ ВІД 27.01.2022 № 335/10060/21 ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ https://verdictum.ligazakon.net/document/103064345 6/7 Вказане свідчить про відсутність правових підстав для нарахування на рахунок відповідача процентів за користування коштами, пені та комісії. Отже, нарахування заборгованості, яке прослідковується по розрахунку заборгованості та виписці по картковому рахунку в частині відсотків, пені, комісії, здійснювалось банком неправомірно, було враховано при визначені заборгованості за тілом кредиту. Суд враховує вимоги частини другоїстатті 530 ЦК України, за змістом якої, якщо строк (термін) виконання боржником обов’язку визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання в будь-який час, що свідчить про порушення його прав, тому він вправі вимагати захисту своїх прав через суд – шляхом зобов’язання виконати боржником обов’язку з повернення фактично отриманої суми кредитних коштів. Вирішуючи питання про розмір заборгованості за кредитним договором, який підлягає стягненню з відповідача, суд зазначає, що стягненню підлягає саме сума неповернутих коштів. Крім того, суд дійшов висновку, що сума, яка була стягнута з відповідача в позасудовому порядку, шляхом автоматичного списання з його карткового рахунку, підлягає врахуванню при визначенні загального розміру заборгованості, оскільки стягненню з відповідача підлягає сума саме неповернутих коштів. Наведене також узгоджується з висновком Верховного Суду у постанові від 02 жовтня 2019 року по справі N 545/2248/17. З наданих позивачем розрахунку заборгованості та виписки про рух коштів на рахунку вбачається, що баланс на кінець періоду складає (мінус) 48941,42 грн. (на 04.02.2021 р.) При цьому, відповідно до розрахунку заборгованості станом на 24.05.2021 р. та виписки про рух коштів на рахунку, з відповідача в позасудовому порядку шляхом автоматичного списання з його карткового рахунку були списані відсотки з період з 01.09.2019 по 01.11.2020 р. на загальну суму 32735,50 грн., а саме: 01.09.2019 3275,18 грн., 01.10.2019 1669,82 грн., 01.11.2019 1879,21 грн., 01.12.2019 1801,47 грн., 01.01.2020 1023,39 грн., 01.02.2020 2982,57 грн., 01.03.2020 1909,52 грн., 01.04.2020 2052,28 грн., 01.05.2020 1999,05 грн., 01.06.2020 2055,19 грн., 01.07.2020 2120,73, 01.08.2020 2328,56 грн., 01.09.2020 2468,04 грн., 01.10.2020 2451,21 грн., 01.11.2020 2719,28 грн. Таким чином, відповідачем фактично не було повернуто Банку грошові кошти у розмірі 16205,92 грн. (48941,42 32735,50 = 16 205,92), які підлягають до стягнення. Отже, позовні вимоги підлягають частковому задоволенню. При цьому, судом не приймається до розрахунку сума в розмірі 108941,42 грн., оскільки вказана заборгованість не підтверджена доказами. Відповідно до статті 141 ЦПК України, з відповідача на користь позивача підлягають стягненню судові витрати зі сплати судового збору у розмірі2 270 гривень. Керуючисьст. ст. 4, 12, 77-82, 141, 247, 259, 263-265, 273, 274-279, 352, 354 ЦПК України, суд, – ВИРІШИВ: Позовні вимоги Акціонерного товариства “Універсал Банк” до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором -задовольнити частково. Стягнути з ОСОБА_1 (ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, проживає за адресою: АДРЕСА_2) на користь Акціонерного товариства “Універсал Банк” (код ЄДРПОУ 21133352, адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19) заборгованість за договором про надання банківських послуг “Monobank від 10.03.2018 року у розмірі16 205 (шістнадцять тисяч 23.11.22, 13:27 РІШЕННЯ ВІД 27.01.2022 № 335/10060/21 ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ https://verdictum.ligazakon.net/document/103064345 7/7 (Рішення від 27.01.2022 № 335/10060/21 Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя) https://reyestr.court.gov.ua/Review/103064345 Система аналізу судових рішень VERDICTUM. © ТОВ “Інформаційно-аналітичний центр “ЛІГА”, ТОВ “ЛІГА ЗАКОН”, 2022 двісті п’ять) гривень 92 копійки, а також судовий збір у розмірі 2 270 (дві тисячі двісті сімдесят) гривень 00 копійок, а всього 18475 (вісімнадцять тисяч чотириста сімдесят п’ять) гривень 92 копійки. В іншій частині позову відмовити. Рішення може бути оскаржене до Запорізького апеляційного суду мож шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його складення. Повне судове рішення складено 27.01.2022 року. Суддя: Калюжна В.В