Скасували виконавчий напис нотаріуса Остапенка про стягнення 8000 гривень на користь ФК Еліт Фінанс

Номер справи:
545/3392/23

Посилання на судове рішення в реєстрі:
114243024

📜 Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” довело свою професійність, здобувши перемогу у судовому спорі, що стосується виконавчого напису нотаріуса. Рішенням суду від 17.10.2023 року скасовано виконавчий напис, вчинений нотаріусом Остапенком Є.М., що стягував із клієнта суму в 8000 гривень на користь “Фінансової компанії “Еліт Фінанс”.

🔍 Аналізуючи рішення суду, слід відзначити, що ключовим аргументом на користь нашого клієнта стало порушення порядку вчинення нотаріальних дій. Суд визнав, що при вчиненні виконавчого напису була відсутня безумовність боргу, що є необхідною умовою для його вчинення.

💼 У результаті ретельної правової роботи адвокатів “ЮРКОНСАЛТ” суд постановив стягнути з “Еліт Фінанс” на користь клієнта безпідставно отримані кошти та відмовив у стягненні заявлених витрат на правову допомогу через недостатність доказів їх сплати. Крім того, клієнтові буде повернено 50% сплаченого судового збору з держбюджету.

🎉 Таким чином, завдяки професіоналізму та відданості команди “ЮРКОНСАЛТ”, інтереси клієнта захищені належним чином, а його фінансові втрати мінімізовані.

У разі виникнення схожих чи інших юридичних питань, запрошуємо звернутись за допомогою до наших кваліфікованих фахівців, які докладуть усіх зусиль для захисту ваших інтересів.

🏷️ Теги для ТікТок:
#ЮРКОНСАЛТ #ВиграшВСуді #ПравоЗахист #НотаріусОстапенко #ЕлітФінанс #СудоваПеремога #ЮридичнийБлог #АдвокатськіПоради #ЗахистПравКлієнтів#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Переглянути повний текст рішення суду:

Справа № 545/3392/23

Провадження № 2/545/3096/23

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.10.2023 року Полтавський районний суд Полтавської області у складі:

головуючого судді – Потетій А.Г.,

при секретарі- Явдоченко А.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс», треті особи, які не заявляють самостійних вимоги щодо предмета спору: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович, Приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Гуріна Тетяна Вікторівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню,-

ВСТАНОВИВ:

Представник позивача ОСОБА_1 адвокат Працевитий Г.О. звернувся до суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Еліт Фінанс», треті особи, які не заявляють самостійних вимоги щодо предмета спору: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Остапенко Євген Михайлович, Приватний виконавець виконавчого округу Полтавської області Гуріна Тетяна Вікторівна, про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, посилаючись на те, що 11.06.2021 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгеном Михайловичем було вчинено виконавчий напис № 142063 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Еліт Фінанс», заборгованість за кредитним договором № 603504126 від 27.07.2018 року в розмірі 8201,00 гривень.

На підставі виконавчого напису, приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Голяник Оксаною Юріївною 15.02.2023 року відкрито виконавче провадження № 68652386, потім 21.02.2022 року приватним виконавцем було накладено арешт на всі рахунки позивача та звернуто стягнення на заробітну плату.

Позивач вважає виконавчий напис таким, що не підлягає виконанню, через що був змушений звернутись до суду із відповідним позовом, оскільки при вчиненні виконавчого напису було порушено Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, сума заборгованості за тілом кредиту, процентами та комісією є по суті оспорюваною сумою та такою, що не визнана позивачем як безумовна, що є обов`язковим для вчинення виконавчого напису нотаріусом, вчинення виконавчих написів на кредитних договорах, за якими боржниками допущено прострочення платежів за зобов`язаннями не вбачається за можливе.

У судове засідання позивач та його представникадвокат Працевитий Г.О. не з`явилися, представник позивача надав суду заяву про розгляд справи без їх участі, позов підтримали та прохали задовольнити.

Від представника відповідача ТОВ ««Еліт Фінанс», на адресу суду надійшла заява про визнання позову у частині визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, також надав клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги, оскільки вважає їх не спів мірними до заявлених. Також прохав повернути 50 % суми сплаченому судового збору позивачем останньому відповідно до ч. 1 ст. 142 ЦПК України.

Третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору – Приватний нотаріусКиївського міськогонотаріального округуОстапенко Є.М.у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги щодо предмету спору – Приватний виконавецьПолтавської областіГуріна Т.В.у судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомила, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином.

Суд, дослідивши матеріли справи, вважає що позов підлягає до задоволення з таких підстав.

Так, судом встановлено, що 11.06.2021 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгеном Михайловичем було вчинено виконавчий напис № 142063 про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Фінансова компанія «Еліт Фінанс», заборгованість за кредитним договором № 603504126 від 27.07.2018 року в розмірі 8201,00 гривень.

15.02.2022р. приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Гуріної Тетяною Вікторівною було відкрито виконавче провадження №68652386 з примусового виконання вищевказаного виконавчого напису нотаріуса.

31.08.2023р. на адресу приватного виконавця виконавчого округу Полтавської області Гуріної Тетяни Вікторівни, представником позивача, адвокатом Працевитим Г.О. був направлений адвокатський запит щодо надання інформації про суму коштів, стягнутих під час виконання виконавчого провадження №68652386.

01.09.2023р. приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Гуріною Тетяною Вікторівною було надано відповідь на адвокатський запит відповідно до якого, в межах виконання виконавчого провадження з примусового виконання вищезазначеного виконавчого напису нотаріуса, з ОСОБА_1 було стягнуто та перераховано на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова Компанія “ЕЛІТ ФІНАНС” грошову суму в розмірі 8 201,00 грн.

Відповідно дост.1212ЦК України,особа,яка набуламайно абозберегла йогоу себеза рахунокіншої особи(потерпілого)без достатньоїправової підстави(безпідставнонабуте майно),зобов`язанаповернути потерпіломуце майно(ч.1).Положення цієїглави застосовуються незалежно від того, чи безпідставне набуття або збереження майна було результатом поведінки набувача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком події (ч. 2) Положення цієї глави застосовуються також до вимог про повернення виконаного за недійсним правочином (ч. 3).

Згідно з ч. 1 ст. 1213 ЦК України визначено, що набувач зобов`язаний повернуті потерпілому безпідставно набуте майно в натурі.

Відповідно до ст. 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” практика ЄСПЛ застосовується українськими судами як джерело права.

Статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти свой майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Слід враховувати, що ЄСПЛ, розглядаючи справи за заявами про захист права на мирні володіння майном, напрацював низку загальновизнаних стандартів захисту цього права, як зводяться до такого загального правила: вирішуючи питання про те, чи відбувається порушення ст. 1 Першого протоколу, треба визначити: чи є в позивача право власності ні майно, що охоплюється змістом ст. 1; чи мало місце втручання в мирне володіння майном ті яким є характер такого втручання; чи відбулося позбавлення майна.

Конвенція в ст. 1 Першого протоколу, практично в єдиному приписі, що стосується майна, об`єднує всі права фізичної або юридичної особи, які містять у собі майнову цінність.

Так врішенні Європейськогосуду зправ людинивід 20жовтня 2011р.”Рисовськийпроти України”наголошено наважливості принципуналежного урядування.Він передбачаєщо уразі,коли йдетьсяпро питаннязагального інтересу,зокрема,якщо справавпливає,ш такіосновоположні правалюдини,як майновіправа,державні органиповинні діятивчасно тав належний і якомога послідовніший спосіб. Принцип належного урядування, як правило, не повинен непропорційним чином втручатися в нове право, набуте особою, яка покладалася на легітимність добросовісних дій державного органу (п. 70). В даному випадку на держави органи покладається обов`язок діяти невідкладно, виправляючи свою помилку.

В постанові від 06.10.2021 № 623/363/20 Верховний Суд. Касаційний цивільний суд зазначається:Оскільки у розглядуваній справі виконавчий напис, вчинений 19 вересня 2019 рок) приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Остапенком Є.М.,зареєстрований в реєстрі за N 5071, за яким стягнуто 8 559,45 грн. визнано таким, ще не підлягає виконанню, правова підстава для примусового стягнення спірних грошових кошти вважається такою, що відпала.

За таких обставин, апеляційний суд дійшов правильного висновку, що відповідно де приписів статті 1212 ЦК України відповідач зобов`язаний повернути позивачу отримай грошові кошти.

Подібні висновкивикладені упостановах ВерховногоСуду від08вересня 2021року ісправі N201/6498/20,від 08вересня 2021року усправі N206/2212/18,від 28січня 2020рокуусправі N 910/16664/18, від 06 березня 2019 року у справі N 910/1531/18.

Таким чином, Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова Компанія “ЕЛЛ ФІНАНС” повинно повернути на користь позивача ОСОБА_1 безпідставно отримані кошти в порядку ст. 1212 ЦК України в сумі 8 201,00 грн.

На підставі виконавчого напису, приватним виконавцем виконавчого округу Полтавської області Голяник Оксаною Юріївною 15.02.2023 року відкрито виконавче провадження № 68652386, потім 21.02.2022 року приватним виконавцем було накладено арешт на всі рахунки позивача та звернуто стягнення на заробітну плату.

Статтею 4 ЦПК України встановлено право кожної особи на звернення до суду для захисту своїх порушених, не визнаних чи оспорюваних прав свобод, чи законних інтересів.

Статтею 19 ЦПК України, встановлено, що суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи що виникають з цивільних, земельних, трудових, житлових та інших правовідносин, крім справ розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства.

Частиною 1 статті 22 Закону України «Про захист прав споживачів» закріплено право споживача на судовий захист прав, передбачених законодавством.

Зокрема преамбулою Закону України «Про захист прав споживачів» визначено цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Статтею 1 цього Закону визначено сферу його дії, цей Закон регулює відносини між споживачами товарів (крім харчових продуктів, якщо інше прямо не встановлено цим Законом), робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг.

Статтею 2 цього Закону визначено норми законодавства що регулює правовідносини між споживачем та надавачем послуг,зокрема законодавство про захист прав споживачів складається з цього Закону, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів, що містять положення про захист прав споживачів.

Таким чином Закон України «Про захист прав споживачів» є спеціальним законом, яким визначено врегулювання правовідносин за порушення норм Закону, та механізм захисту прав споживачів.

Згідно ч. 1 ст. 14 ЦК України цивільні обов`язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до ч.1 ст.15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

Відповідно до ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до статті 18 ЦК України нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках і в порядку, встановлених законом.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України від 02 вересня 1993року «Про нотаріат» нотаріат в Україні – це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Статтею 50 Закону України «Про нотаріат» визначено що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні, нотаріальний акт оскаржуються до суду. Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні, нотаріального акта має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії чи акти.

Відповідно до ст. 87 Закону України «Про нотаріат» для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст. 88 Закону України «Про нотаріат», нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.

Згідно Розділу 2 глави 16 п.3.1. Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України нотаріус вчиняє виконавчі написи якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем; за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями – не більше одного року.

Пунктом 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів затвердженого постановою КМУ №1172 від 29.06.1999 р. передбачено, що нотаріально посвідчені договори, що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно (крім випадку, передбаченого пунктом 1-1 цього переліку). Для одержання виконавчого напису подаються: оригінал нотаріально посвідченого договору (договорів); документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов`язання.

Відповідно до пункту 2 Переліку для одержання виконавчого напису з підстав, що випливають з кредитних відносин додаються: оригінал кредитного договору; засвідчена стягувачем виписка з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків її погашення з відміткою стягувача про непогашення заборгованості.

В порушення Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. за № 1172, оскаржуваний нотаріальний напис було вчинено не на нотаріально посвідченому договорі та без засвідчення стягувачем виписки з рахунка боржника із зазначенням суми заборгованості та строків їх погашення з відміткою стягувана про непогашений заборгованості.

Таким чином, можна зробити висновок, що вчинення нотаріусом виконавчого напису – це нотаріальна дія, яка полягає в посвідченні права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. При цьому нотаріус здійснює свою діяльність у сфері безспірної юрисдикції і не встановлює прав або обов`язків учасників правовідносин, не визнає і не змінює їх, не вирішує по суті питань права. Тому вчинений нотаріусом виконавчий напис не породжує права стягувача на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна, а підтверджує, що таке право виникло у стягувача раніше. Мета вчинення виконавчого напису – надання стягувачу можливості в позасудовому порядку реалізувати його право на примусове виконання зобов`язання боржником.

Отже, відповідне право стягувача, за захистом якого він звернувся до нотаріуса, повинно існувати на момент звернення. Так само на момент звернення стягувача до нотаріуса із заявою про вчинення виконавчого напису повинна існувати й також бути безспірною, заборгованість або інша відповідальність боржника перед стягувачем.

Безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника – це обов`язкова умова вчинення нотаріусом виконавчого напису (стаття 88 Закону України «Про нотаріат»). Однак характер правового регулювання цього питання дає підстави для висновку про те, що безспірність заборгованості чи іншої відповідальності боржника для нотаріуса підтверджується формальними ознаками – наданими стягувачем документами згідно з Переліком документів.

Вчинення нотаріусом виконавчого напису відбувається за фактом подання стягувачем документів, які згідно з Переліком документів є підтвердженням безспірності заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем. Однак сам по собі цей факт (подання стягувачем відповідних документів нотаріусу) не свідчить про відсутність спору стосовно заборгованості як такого.

З огляду на викладене та з урахуванням приписів статей 15, 16,18 ЦК України, статей 50,87,88 Закону України «Про нотаріат» захист цивільних прав шляхом вчинення нотаріусом виконавчого напису полягає в тому, що нотаріус підтверджує наявне у стягувача право на стягнення грошових сум або витребування від боржника майна. Це право існує поки суд не встановить зворотного. Тобто боржник, який так само має право на захист свого цивільного права, в судовому порядку може оспорювати вчинений нотаріусом виконавчий напис як з підстав порушення нотаріусом процедури його вчинення, так і з підстав неправомірності вимог стягувача (повністю чи в частині розміру заборгованості або спливу строків давності за вимогами у повному обсязі чи в їх частині), з якими той звернувся до нотаріуса для вчиненням виконавчого напису.

Отже, в основі вчинення вказаної нотаріальної дії лежить факт безспірності наявної заборгованості.

Відповідно до п.2.3 глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мінюсту від 22.02.2012 р. № 296/5, визначено, що вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов`язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту надісланих іпотекодержателем повідомлень – письмової вимоги про усунення порушень іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця.

Повідомлення вважається надісланим, якщо є відмітка іпотекодавця на письмовому повідомленні про його отримання або відмітка поштового відділення зв`язку про відправлення повідомлення на вказану в іпотечному договорі адресу.

Отже, виконавчий напис може бути виданий лише за умови, що стягувачем нотаріусу надано всі необхідні документи, що підтверджують безспірність заборгованості та за наявності доказів належного направлення та отримання позивачем письмової вимоги про усунення порушень.

З наявних документів в матеріалах справи, встановлено, що 27.07.2018 р. між позивачем ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю “МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА” укладено кредитний договір №603504126, за умовами якого позичальнику було надано кредит.

Правонаступником усіх прав та обов`язків Товариства з обмеженою відповідали “МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА” на підставі договору факторингу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАЛІОН ПЛЮС», правонаступником усіх та обов`язків якого, на підставі договору факторингу №20190103 від 03.01.2019 року є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів», правонаступником усіх прав та обов`язків якого, на підставі договору факторингу №23/12/20 від 23.12.2020 року є Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія управління активами», правонаступником якого на підставі договору факторингу №24122020-ФК від 24.12.2020 р. є Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНПРОМ МАРКЕТ», правонаступником якого, на підставі договору факторингу №250521- ФК від 25.05.2021 р. є Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова Компанія “ЕЛІТ ФІНАНС”, до якого і подається вказаний позов.

З сайту “Автоматизована система виконавчого провадження” позивачу стало відомо про внесення до реєстру боржників інформації щодо Позивача, в зв`язку з виконанням виконавчого провадження №68652386.

02.08.2023 р. між позивачем ОСОБА_1 та Адвокатським бюро “ЮРКОНСАЛТ” Геннадія Працевитого” було укладено договір про надання правової допомоги.

Адвокатом було направлено адвокатські запити до приватного виконавця з метою отримання копії виконавчого напису та документів, на підставі яких його було вчинено.

Приватним виконавцем на запит адвоката було надано відповідь, з яких було встановлено, що виконавче провадження було відкрито на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Докази направлення ТОВ «Еліт Фінанс» вимоги про повернення суми боргу на адресу ОСОБА_1 відсутні, у зв`язку з чим позивач був позбавлений можливості бути вчасно проінформованою про намір стягувача стягувати вказану суму коштів, та можливості або оспорити вимоги ТОВ «Еліт Фінанс», або ж виконати їх, що не може свідчити про безспірність суми, пред`явленої до стягнення.

Таким чином, ОСОБА_1 не отримував вимоги про можливе стягнення заборгованості шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса. Нотаріусом, в свою чергу, не було перевірено отримання його позивачем, що унеможливило подання останнім нотаріусу обґрунтованих заперечень щодо вчинення виконавчого напису або письмової згоди.

В даному випадку, приватний нотаріус не перевірив наявність доказів належного направлення та отримання позивачем (боржником) письмової вимоги про усунення порушень, що призвело до порушення процедури вчинення напису, передбаченої пунктом 2.3. глави 16 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Крім того, з матеріалів справи не вбачається, що при вчиненні напису нотаріус отримував від ТОВ «Еліт Фінанс» та від позивача первинні бухгалтерські документи щодо видачі кредиту та здійснення його часткового погашення (квитанції, платіжні доручення, меморіальні ордери, розписки, чеки тощо), тому у нотаріуса були відсутні підстави вважати, що розмір заборгованості перед стягувачем, суми штрафних санкцій та процентів, зазначені у написі, є безспірними.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню, а тому виконавчий напис нотаріуса № 142063 від 11.06.2021 року було здійснено із порушенням норм чинного законодавства, а тому він є таким, що не підлягає виконанню.

Щодо стягнення витрат на правовому допомогу суд виходить з наступного.

Між адвокатським бюро «Юрконсалт» Геннадія Працевитого» та позивачем у справі – ОСОБА_1 було укладено договір про надання правової (правничої) допомоги від 02.08.2023 року та додатковий договір до договору про надання правової допомоги, а також копії рахунків на суму 7000,00 грн. та 820,10 грн., копії актів про надані послуги від 02.08.2023 року. Згідно наданих копій актів було надано послуги такі як: консультація адвоката, підготовка позовної заяви про скасування виконавчого напису, подання позову від імені адвоката, зупинення виконавчого провадження, контроль справи у суді, участь адвоката в судових засіданнях, стягнення витрат на правову допомогу, закінчення виконавчого провадження, стягнення витрат на правову допомогу з кредитора (відповідача). За даний вид наданих послуг виставлено 7000,00 грн. Згідно другого акту гонорар становить 820,10 грн.

Відповідно до вищевказаного розрахунку, не всі роботи по наданню правничої допомоги, які зазначені в ньому, підтверджені матеріалами справи, а є й такі документи, що до суду взагалі не було подано, зокрема: зупинення виконавчого провадження, участь адвоката в судових засіданнях, закінчення виконавчого провадження. Також двічі було зазначено один і той же вид послуг, як: стягнення витрат на правову допомогу, стягнення витрат на правову допомогу з кредитора (відповідача).

Детального розрахунку витрат професійної правничої допомоги надано не було.

Крім того, на підтвердження вимог, до заяви долучена лише ксерокопія двох рахунків від 02.08.2023 року на суму 7000,00 грн. за надані послуги та на суму 820,10 грн. сплату гонорару адвоката, що не являється доказом про фактичну сплату витрат на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч.ч.3,4 ст.137 ЦПК України для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги. Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

Відповідно до висновку Великої Палати Верховного Суду викладеного у постанові від 19 лютого 2020 року у справі № 755/9215/15-ц., визначено, що суд стягує витрати на правничу допомогу за умови : їх опису в договорі з адвокатом, детального опису виконаних робіт і наданих адвокатом послуг; своєчасного подання доказів, не доведення їх не співмірності стороною яка прагнула зменшення.

Відповідно до висновку Великої Палати Верховного Суду, викладеного у постанові від 19 лютого 2020 року у справі № 755/9215/15-ц., визначено цілі оцінки витрат на професійну правничу допомогу : розмір витрат на правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу правничу допомогу, пов`язану зі справою, включно з підготовчою до її розгляду, збиранням доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката визначаються за договором і на підставі доказів щодо обсязі наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості; розмір компенсації витрат адвоката встановлюється договором про надання правничої допомоги на підставі доказів; сума компенсації визначається за детальним описом робіт ( наданих послуг ), виконаних адвокатом, і витрат, необхідних для надання правничої допомоги; заявлені витрати на адвоката мають бути співмірними зі складністю справи та виконаних адвокатом робіт ( наданих послуг ); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт ( надання послуг ); обсягом наданих адвокатом послуг і виконаних робіт; ціною позову та ( або ) зазначеним справи для сторони, в тому силі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При стягненні витрат на правову допомогу слід враховувати, що витрати на правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін.

Зазначені критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі статті 41 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір – обґрунтованим.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 27 червня 2018 року у справі № 826/1216/16 (провадження № 11-562ас18) зазначено, що склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі. На підтвердження цих обставин суду повинні бути надані договір про надання правової допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг тощо), документи, що свідчать про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних із наданням правової допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки, посвідчення про відрядження). Зазначені витрати мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

За таких обставин, враховуючи викладене вище, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні заяви про стягнення судових витрат на правничу допомогу в зв`язку з відсутністю доказів щодо оплати позивачем за надані адвокатом послуги.

Питання щодо судових витрат суд вирішує відповідно до вимог статті 141 ЦПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 133 ЦПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Приписами ч. 1 ст. 142 ЦПК України передбачено, що зокрема у разі визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Відповідач до початку розгляду справи по суті визнав позов, а позивачем відповідно до квитанції ID: 6018-2924-1846-8743 від 04.09.2023 року при подачі позову було сплачено судовий збір у розмірі 1073,60 грн., тому суд вважає за можливе повернути позивачу 50 відсотків сплаченого судового збору у розмірі 536,80 грн. з державного бюджету.

Оскільки позивачу буде компенсовано 50 відсотків сплаченого ним судового збору за рахунок держави, тому відповідно дост. 141 ЦПК Україниз відповідача слід стягнути на його користь понесені ним судові витрати у виді судового збору в розмірі 536,80 грн.

Керуючись ст.ст.3,15,16ЦК України,Законом України«Про нотаріат»,постановою КабінетуМіністрів Українивід 29.06.1999року №1172«Про затвердженняпереліку документів,за якимистягнення заборгованостіпровадиться убезспірному порядкуна підставівиконавчих написівнотаріусів» таПорядком вчиненнянотаріальних дійнотаріусами України,затвердженого наказомМіністерства юстиціїУкраїни від22лютого 2012року №296/5,який набравчинності 07березня 2012року,ст.ст.12,81,130,131,141,223,229,247,263,354ЦПК України,суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1задовольнити.

Визнати таким,що непідлягає виконаннювиконавчий написвід 11.06.2021 року, вчинений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Остапенко Євгеном Михайловичем, зареєстрований в реєстрі за № 142063, про стягнення з ОСОБА_1 на користь ТОВ «Еліт Фінанс» заборгованості у розмірі 8201,00 грн.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ ФІНАНС» (адреса місцезнаходження: 030035, м. Київ, площа Солом`янська, 2, код ЄДРПОУ 40340222) на користь ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ) безпідставно набуті кошти у розмірі 8201,00 грн.

В стягненні витрат на правову допомогувідмовити.

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛІТ ФІНАНС» (адреса місцезнаходження: 030035, м. Київ, площа Солом`янська, 2, код ЄДРПОУ 40340222) на користь ОСОБА_1 судові витрати у розмірі 536 грн. 80 коп.

Повернути з державного бюджету ОСОБА_1 судовий збір в розмірі 536,80 грн, сплачений відповідно до квитанції ID: 6018-2924-1846-8743 від 04.09.2023 року, оригінал якої зберігається в матеріалах справи.

Рішення може бути оскаржене до Полтавського апеляційного суду через Полтавський районний суд Полтавської області протягом тридцяти днів з моменту проголошення, а учасниками, що не були присутні при його проголошенні у той же строк з моменту отримання копії рішення.

Суддя:А. Г. Потетій

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 думки про “Скасували виконавчий напис нотаріуса Остапенка про стягнення 8000 гривень на користь ФК Еліт Фінанс”

 1. Андрій_🛡️

  Добрий день. Ми з братом є спадкоємцями після смерті нашого батька. Однак, мій брат без мого відома подав заяву про прийняття спадщини і вже почав оформлення на себе всього майна. Чи можу я оскаржити дії брата і як це зробити? Також хочу перевірити дійсність заповіту. Чи можете ви допомогти?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ви маєте право оскаржити дії брата та перевірити дійсність заповіту. Пропонуємо вам отримати детальну консультацію через телеграм або вайбер чат, або особисто в нашому офісі. Напишіть нам, щоб домовитися про зручний час.

 2. Віктор_Мельник

  Шановний адвокате, мене звільнили з військової частини за станом здоров’я, але мені відмовляють у наданні відповідних документів для підтвердження цього факту та завершення процедури звільнення. Як ви можете допомогти в цій ситуації? Які конкретні кроки потрібно зробити для вирішення цього питання?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Шановний клієнте, ми готові допомогти вам у вирішенні цього питання. Спершу важливо зрозуміти, на якому етапі вам відмовили в наданні документів. Для детального консультування та визначення необхідних кроків пропонуємо зв’язатися з нами через Телеграм або Вайбер чат, або ж завітати до нашого офісу особисто.

 3. Ольга💼

  Добрий день! Прошу допомоги у розірванні шлюбу з іноземцем. Ми одружилися в Україні, маємо неповнолітню дитину. Чоловік не проживає в Україні і не хоче розлучатися. Чи можливо розірвати шлюб без його присутності та яким чином подати позов до суду? Дякую за відповідь.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Так, можна розірвати шлюб з іноземцем без його присутності. Для детальної консультації щодо процедури подання позову до суду, будь ласка, зв’яжіться з нами через телеграм або вайбер чат, або завітайте до нашого офісу. Дякую!

 4. 👨‍⚖️ Андрій Величко

  Добрий день. Мене звуть Андрій, і ваша допомога мені зараз дуже потрібна. Я маю трьох дітей віком до 18 років, і згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», я вважав, що не підлягаю мобілізації. Але у військкоматі відмовили у відстрочці, посилаючись на неточності у моїх документах. Чи можу я розраховувати на вашу юридичну підтримку для оформлення відстрочки і які документи потрібні для цього?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день, Андрію! Так, ми можемо надати вам юридичну підтримку для оформлення відстрочки. Зв’яжіться з нами через телеграм або вайбер чат для детальної консультації, або завітайте до нашого офісу особисто. Ми допоможемо вам зібрати необхідні документи та правильно оформити запит.

 5. Ольга 💬

  Доброго дня. Маю питання щодо розірвання шлюбу. Ми з чоловіком хочемо розлучитися, маємо двох неповнолітніх дітей. Він не згоден на розлучення, тому потрібна ваша допомога у поданні позову до суду. Які документи необхідно зібрати для цього, і який приблизний термін розгляду справи? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Дякуємо за ваше звернення. Для подання позову до суду про розірвання шлюбу вам знадобляться такі документи: свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей, ваше посвідчення особи, документи, що підтверджують доходи обох сторін, можливо інші документи, залежно від обставин конкретної справи. Термін розгляду справи може варіюватися від кількох місяців до року, в залежності від навантаженості суду та складності справи. Щоб детально обговорити вашу ситуацію та підготувати всі необхідні документи, пропонуємо записатися на консультацію. Будемо раді допомогти!

 6. Микола_Захисник🇺🇦

  Доброго дня. Я військовослужбовець, під час служби моє здоров’я значно погіршилося через стресові умови та фізичні навантаження. Під час початкового проходження ВЛК мої скарги не були враховані, а тепер мені відмовляють у повторному огляді. Як мені оскаржити висновок ВЛК та домогтися направлення на повторне обстеження?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. Щоб оскаржити висновок ВЛК та домогтися повторного обстеження, рекомендуємо підготувати письмову заяву на ім’я керівника ВЛК із детальним описом ваших скарг та ситуації. Також не забудьте додати медичні документи, які підтверджують Ваш стан здоров’я. В разі, якщо Вашу заяву буде відхилено, Ви маєте право подати скаргу до Міністерства оборони або звернутися до суду. Рекомендуємо записатися на консультацію до нашого юриста, який допоможе підготувати всі необхідні документи та представити Ваші інтереси.

 7. Олександр Ковальчук

  Добрий день, підкажіть, будь ласка, яка вартість антиколекторских послуг у ваших адвокатів? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день, для уточнення вартості антиколекторських послуг у наших адвокатів, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть в чат.

 8. Олександра Петрова

  Доброго дня. Я хочу дізнатися скільки коштують ваші послуги з позбавлення батьківських прав і як довго триває процедура? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Щоб дізнатися вартість наших послуг з позбавлення батьківських прав та тривалість процедури, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або через чат.

 9. Олександр Петрович

  Скажите, какая стоимость ваших услуг и как можно будет получить консультацию у вашего военного адвоката?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для уточнення вартості наших послуг та отримання консультації у військового адвоката, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть в чат.

 10. Олександр1985

  Можна дізнатись вартість понадання юридичних послуг щодо позбавлення батківських прав і чи є можливість його повернення?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для уточнення вартості надання юридичних послуг щодо позбавлення батьківських прав та можливості їх повернення, будь ласка, зв’яжіться з нами телефоном або через чат.

 11. Олександр Петрович.

  Скажіть, будь ласка, яка вартість послуг по складанню та направленню адвокатських запитів до військової частини?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для отримання інформації щодо вартості послуг по складанню та направленню адвокатських запитів до військової частини, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть у чат.

 12. Олег Петров 1985

  Здраствуйте, а сколько стоит ваша помощь с судебными делами по кредитам?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Вартість консультації щодо судових справ по кредитах становить 500 грн. Будь ласка, зателефонуйте нам або напишіть в чат для детальнішої інформації.

 13. Олександр Мельник 1982

  Здравствуйте. Узнать условия позбавлення батьківських прав, як це відбувається та какая вартість послуг? Благодарю.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Для отримання детальної інформації щодо умов позбавлення батьківських прав та вартості наших послуг (1000-2000 грн за консультацію в залежності від обсягу документів), будь ласка, зв’яжіться з нами телефоном або через чат.

 14. Ігор Смирнов

  Добрий день. Підскажіть, будь ласка, яку вартість мають Ваші юридичні послуги по звільненню з військової служби?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Вартість консультації адвоката щодо звільнення з військової служби складає від 1000 до 2000 грн, залежно від обсягу документів; для точнішої інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном або напишіть в чат.

 15. Олександр_1985_Київ

  Скільки коштує у Вас допомога з повторним проходженням ВЛК та оскарженням висновків?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для уточнення вартості допомоги з повторним проходженням ВЛК та оскарженням висновків, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть у чат; вартість консультації адвоката становить 500-1000 грн.

 16. Сергій 1985, Київ

  Скільки у вас кошта послуга складання рапорту до командирів військових частин?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Щоб дізнатися вартість послуги складання рапорту до командирів військових частин, будь ласка, зателефонуйте нам або напишіть у чат.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Для отримання детальної інформації щодо цін на послуги адвоката по кредитним спорам, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном або напишіть у чат.

 17. Світлана2012

  Залишилися дуже задоволеною послугами Адвокатського бюро «ЮРКОНСАЛТ.pro». Вони зробили поділ майна швидким та безболісним. Понад усе сподобалося, що мою участь мінімізували, працювали дуже професійно!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш відгук! Нам дуже приємно чути, що ви задоволені роботою нашого бюро і що ми змогли допомогти вам швидко та професійно вирішити ваші питання.

 18. Юрій Геннадійович

  Добрий день. Величезна подяка команді Юрконсалт.PRO за допомогу в оформленні відстрочки від мобілізації. Сам би я не розібрався в усіх тонкощах законодавства, але з вашими професіоналами вдалося все зробити швидко та без проблем. Рекомендую всім, хто потребує якісної юридичної підтримки.

 19. АнтонінаП@влівна

  Звернулався до адвокатського бюро «ЮРКОНСАЛТ» з питанням стягнення аліментів на нашу дитину, адже домовитися мирним шляхом не вийшло. Юристи бюро взяли на себе все – від підготовки документів до подачі в суд, отримали рішення і подали в виконавчу службу. Дуже задоволена результатом і професійним підходом.

 20. Марія-Меланія_78

  Мені допомогли з касуванням виконавчого напису, який виготовив неправильний нотаріус. Послуга була швидкою і професійною. Я безмежно вдячна за допомогу! Тепер можу спати спокійніше, знаючи, що мої права захищені.

 21. Рагім

  Звернувся до адвокатів Юрконсалт для допомоги із заборгованістю по МФО. Вони змогли зменшити суму боргу та припинити постійні дзвінки колекторів. Дуже задоволений їхньою роботою та професіоналізмом. Рекомендую!

 22. Алевсандр Л.

  Оскільки я підпадаю під умови, які дозволяють отримати відстрочку від мобілізації, звернувся до Юрконсалт.PRO за допомогою. Вони надали детальну консультацію та супроводжували мене в усіх інстанціях. Дуже задоволений їхніми послугами!

 23. Лариса_КД81

  Користувалась послугами адвокатського бюро ЮРКОНСАЛТ.pro для поділу спільного майна після розлучення. Дуже задоволена, адже вони оперативно та професійно підготували всі необхідні документи та захистили мої інтереси у суді.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за високу оцінку нашої роботи, ми раді, що змогли допомогти вам у вирішенні вашого питання!

 24. Валентина_Юріївна75

  Не так давно зіткнулась із ситуацією, коли банк намагався відібрати мою квартиру за іпотечним договором. Довелося звернутись за правовою допомогою. Вони оперативно склали скаргу та подали позов до суду. Рекомендую!

 25. Геннадiй72

  Дуже задоволений послугами Юрконсалт.PRO! Мені вручали повістку з порушеннями, та адвокати допомогли її оскаржити. Професіонали своєї справи, рекомендую всім чоловікам, які зіткнулися з цією проблемою.

 26. Мирослава@1985

  Коли мій батько помер на окупованій території, я не знала, з чого почати. Дуже вдячна адвокатам бюро ЮРКОНСАЛТ за допомогу в встановленні факту смерті та отриманні свідоцтва. Робота була виконана швидко і професійно.

 27. Георгій_Петрович_1977

  Недавно мені довелось звертатись за юридичною допомогою щодо стягнення аліментів. Без допомоги адвокатського бюро «ЮРКОНСАЛТ» я б не впорався з підготовкою документів та проходженням судових інстанцій. Вдячний за професіоналізм та швидкість!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш відгук, раді, що змогли допомогти вам у вирішенні питання з аліментами та забезпечити якісну юридичну підтримку.

 28. Юрий_Адвокат1982

  Когда умерла моя тетя, начались большие проблемы со спадщиной. Я и мои родственники не могли договориться о разделе имущества, а проблемы с документами делали дело ещё сложнее. Обратился к ЮРКОНСАЛТ.pro , и их адвокат справился просто великолепно. Они представили меня в суде, провели все переговоры и решили спор так, что все остались довольны. Очень рекомендую их услуги.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за відгук! Ми раді, що змогли допомогти Вам у вирішенні складного питання зі спадщиною та досягти задовільного результату для всіх сторін.

 29. Валеріан33_Юрійович

  Мені нещодавно випала ситуація, коли була необхідна допомога юриста для отримання відстрочки від мобілізації через догляд за хворим членом сім’ї. У Юрконсалт.PRO мені надали професійну консультацію, склали заяви для ТЦК та супроводжували на всіх етапах. Дуже задоволений їх послугами!

 30. Борислав_UA2023

  Недавно зіткнувся з непростою ситуацією, коли виникла потреба в отриманні одноразової грошової допомоги після трагедії в сім’ї. Завдяки послугам адвокатського бюро впорався з оформленням документів та отримав необхідну допомогу.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Ми раді, що змогли допомогти вам у складній ситуації, і дякуємо за довіру до нашого адвокатського бюро.

 31. Амвросій_Петренко34

  З недавнім труднощами у погашенні заборгованості на кредитній картці, дуже важливо мати підтримку професійного адвоката. Моя ситуація з Приватбанком була складною, але адвокат з ЮРКОНСАЛТ.pro допоміг значно зменшити суму боргу.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш відгук, ми раді, що наші адвокати змогли допомогти вам у складній ситуації з Приватбанком і зменшити суму боргу.

 32. Евклідія_37

  Кілька місяців тому я зіткнулась з необхідністю вирішення спадкової справи. Завдяки адвокатському бюро ЮРКОНСАЛТ.pro ми змогли швидко розібратися зі всіма документами і подолати правові труднощі. Рекомендую їхні послуги!

 33. Олександр135 бюрократ.

  У мене була ситуація, коли мій рапорт на переведення ігнорували більше трьох місяців. Адвокатський запит допоміг швидко зрушити справу з мертвої точки. Рекомендую цю послугу всім, хто зіткнувся з бюрократією!

 34. АртемійЗах1д.

  Зіткнувся з серйозною проблемою стосовно кредиту, банк подав позов до суду. Дякуючи адвокатам з ЮРКОНСАЛТ.pro , вдалося зменшити суму боргу та їхній професіоналізм був на найвищому рівні. Рекомендую!

 35. Владислав @LegalHelp852

  Доброго дня. Мені довелося зіткнутися з неправомірним рішенням військово-лікарської комісії, що значно ускладнило проходження служби. Завдяки послугам адвоката з ЮРКОНСАЛТ.pro , вдалося успішно оскаржити це рішення. Рекомендую.

 36. Валерій_Консульт13

  Днями мені знову довелось зіштовхнутися з проблемами здоров’я в армії. Раджу всім користуватись послугами юристів для проходження і оскарження висновків ВЛК. Простий вихід – кваліфікована допомога.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш коментар, і нагадуємо, що ви завжди можете звернутися до нас через онлайн-чат або подзвонити для отримання кваліфікованої допомоги.

 37. Дем'ян Роман0вич

  Коли минулого року мені були потрібні послуги по звільненню з військової служби, я звернувся до цього адвокатського бюро. Вони підготували всі необхідні документи, включаючи рапорт, швидко та ефективно. Рекомендую!

 38. Максиміліан Петрович

  Недавно потрапив у ситуацію, коли колектори почали тероризувати мене та моїх рідних через непогашений кредит. Завдяки послугам адвоката-антиколектора від АБ «ЮРКОНСАЛТ.pro», ситуацію вдалось врегулювати! Рекомендую!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за довіру та рекомендацію! Якщо у вас або ваших знайомих виникнуть подібні проблеми, не соромтесь звертатися до нас телефоном або в чат – ми завжди готові допомогти врегулювати ситуацію з колекторами.

 39. Сергій Володимирович

  Хочу висловити велику подяку адвокату Вікторії за допомогу в оскарженні висновку ВЛК. Ваш професіоналізм і знання 402 наказу були вирішальними в моєму випадку. Без вас, я б не зміг довести свої права!

 40. Ярослав Леонтійович

  З недавніх пір мені довелося скористатися послугами адвоката при звільненні з військової служби з поважних причин. Спасибі великій Івану за його професіоналізм і відповідальний підхід до справи!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Шановний клієнте, спасибі за ваш відгук! Ми дуже цінуємо вашу довіру та раді, що Іван допоміг вам у важливому питанні звільнення з військової служби. Якщо у вас виникнуть додаткові питання або потрібна допомога, будь ласка, зателефонуйте нам або напишіть у чаті.

 41. Марина_Каховска🌻

  Добрий день. Підскажіть будь ласка, як можна скасувати виконавчий напис нотаріуса, і чи можна отримати допомогу якщо я живу в Новій Каховці? Дуже дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ви можете скасувати виконавчий напис нотаріуса через звернення до суду з відповідною заявою, і ми надаємо допомогу по всій території України; для уточнення вартості послуг напишіть, будь ласка, нам в чат.

 42. Олена_Червоноградська

  Добрий день! Скажіть будь ласка, а чи можна отримати допомогу від вашої юридичної фірми, якщо я живу в Червонограді? Мне кажуть що якщо не платити кредит Ще приїдуть з поліції обговорить борг.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ми надаємо юридичні послуги по всій території України, тому можемо допомогти, а для уточнення вартості рекомендуємо написати нам в чат, телеграм або вайбер.

 43. Ірина_Павлівна74

  Добрий день. Питання таке: якщо ми з чоловіком не в Запоріжжі, а наприклад в селі Десантне, чи можемо ми скористатися вашими послугами щодо стягнення аліментів через суд? Чи ви займаєтесь лише Запоріжжям? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ми надаємо послуги по всій території України, тому ви можете скористатися нашими послугами щодо стягнення аліментів, незалежно від вашого місця перебування; для уточнення вартості просимо написати нам в чат, подзвонити або написати в телеграм чи вайбер.

 44. Марина_Славутич

  Доброго дня! Як ви допомагаєте в судах проти Приватбанка? Чи можливо отримати вашу допомогу, якщо я мешкаю в Славутичі? Дякую!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Ми надаємо юридичну допомогу по всій території України, включаючи вашу область; для детального обговорення вашої ситуації та вартості послуг напишіть нам, будь ласка, в чат або зв’яжіться через телеграм.

 45. Марина_Васильевна123

  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как мне оформить или получить помощь по сбору документов для получения одноразовой грошовой помощи членам семьи погибшего военнослужащего? А можно ли получить такую помощь, если я проживаю в городе Пирятин?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Марина_Васильевна123, Здравствуйте, ми надаємо послуги по всій території України і готові допомогти вам з оформленням одноразової грошової допомоги для членів сім’ї загиблого військовослужбовця, будь ласка, напишіть нам в чат для детального обговорення вашої ситуації.

 46. Марина_Василівна56

  Доброго дня. Мене цікавить розірвання шлюбу. Допоможіть розібратися, будь ласка. Чи можливо отримати вашу допомогу, якщо я мешкаю в селі Великі Сорочинці?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Марина_Василівна56, Доброго дня! Ми надаємо допомогу з розірвання шлюбу по всій Україні, тому можемо вам допомогти; для детальної інформації щодо вартості послуги, будь ласка, напишіть нам у чат, зателефонуйте або зв’яжіться через Telegram чи Viber.

 47. Андрій_Закарпаття89

  Доброго дня! Цікаво дізнатись, скільки коштують ваші послуги з позбавлення батьківських прав? І чи можна отримати допомогу, якщо я проживаю в селі Косонь, Закарпатська область?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Андрій_Закарпаття89, Доброго дня! Щоб отримати інформацію про вартість послуг з позбавлення батьківських прав, будь ласка, напишіть нам в чат для уточнення деталей вашої ситуації; ми надаємо послуги по всій території України, включаючи селище Косонь, Закарпатська область, і ви можете зв’язатися з нами через чат, телеграм або вайбер.

 48. Володимир_Г56

  Добрий день! Чи можу я отримати консультацію адвоката з приводу встановлення факту смерті на окупованій території, якщо я проживаю в селі Горошова? Буду дуже вдячний за відповідь.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Володимир_Г56, Добрий день! Ми надаємо послуги по всій території України, тому ви можете отримати консультацію адвоката з приводу встановлення факту смерті на окупованій території, якщо проживаєте в селі Горошова; будь ласка, напишіть нам у чат або зателефонуйте для детальної консультації та з’ясування вартості послуги.

 49. Олексій_Диканька

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, скільки буде коштувати складання адвокатського запиту до військової частини? І чи зможу я отримати вашу допомогу, якщо я перебуваю в місті Диканька? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Олексій_Диканька, Доброго дня! Складання адвокатського запиту до військової частини коштуватиме від Х грн, і ми надаємо послуги по всій території України, тому ви можете звернутися до нас, написавши в чат або зателефонувавши нам.

 50. Олександр247

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна отримати грошову допомогу, якщо клієнт знаходиться в селі Петрівка? Як саме ви допомагаєте зі збором документів? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Олександр247, Доброго дня! Ми надаємо послуги по всій території України, тому клієнт з села Петрівка може отримати грошову допомогу, а також ми допомагаємо зі збором документів – для цього звертайтеся до нас у чат або по телефону.

 51. Антон_Іванович73

  Здравствуйте, я хотел спросить про консультации по отсрочке от мобилизации. Вы проводите их онлайн или только лично? Еще, если я из Ивано-Франковска, могу ли я получить вашу помощь?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Антон_Іванович73, Доброго дня! Ми надаємо консультації по всій території України як онлайн, так і особисто, тому ви зможете отримати нашу допомогу з Івано-Франківська, написавши в чат або зателефонувавши.

 52. Валентина_Прилуцька

  Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова стоимость ваших услуг по разрыву брака? И могу ли я воспользоваться вашей помощью, если нахожусь в городе Прилуки? Спасибо.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Валентина_Прилуцька, Доброго дня! Вартість наших послуг по розлученню залежить від конкретних обставин вашої справи, і ви можете скористатися нашою допомогою, навіть перебуваючи в Прилуках, оскільки ми надаємо послуги по всій Україні; для детальнішої інформації, будь ласка, напишіть нам в чат або зателефонуйте.

 53. ВалентинаРоменська2023

  Доброї днини. Скажите пожалуйста, сколько стоит ваша услуга по стягненню аліментів через суд? І чи можна отримати допомогу якщо я з Ромнів? Давайте зв’яжемося и поговоримо про це.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   ВалентинаРоменська2023, Доброї днини, вартість нашої послуги по стягненню аліментів через суд залежить від конкретного випадку, і ми раді допомогти клієнтам з Ромнів, тому зателефонуйте нам або залиште ваш контактний номер для детального обговорення.

 54. Максим_ЗахисникVеликоїОлександрівки

  Доброго дня, хочу дізнатися більше про ваші анти-колекторські послуги. Скажіть, будь ласка, чи можу я отримати вашу допомогу, якщо проживаю в смт Велика Олександрівка? Дякую.

 55. Олексій_Знайшук

  Чи можна вирішити питання оскарження дій реєстратора, якщо я в Кропивницькому?

 56. Д-р_Васильєв_Чернівецький

  Яка ціна на адвокатський запит до військової частини? Допоможуть чи ні, якщо я в Чернівцях?

 57. Анонім

  Доброго дня,чи мають право батьки на допомогу?якщо в загиблого ще є дружина і повнолітній син?Чи можуть усі кошти виплатити дружині,без згоди батьків?

 58. Дем'ян Миргородський

  Щира подяка Юрконсалт.PRO та юристу Івану за професійну відстрочку від мобілізації. Все чітко, швидко та з роз’ясненнями.

 59. Владислава

  Мій чоловік загинув як військовослужбовець, і я хочу отримати одноразову грошову допомогу для нашої сім’ї. Мені потрібна допомога у зборі всіх необхідних документів, а також підтримка в процесі оформлення та контролю дій відповідних структур. Чи можете ви мені допомогти?

 60. Артемій

  Спасибо юристу Георгію Петрову за помощь в установлении факта смерти на оккупированных территориях, безценный опыт!

 61. Віталійна

  Дякую Геннадію Працевитому за допомогу з скасуванням виконавчого напису! На вагу золота така підтримка.

 62. Дарина Ігорівна Шепітко-Банківська 🌟23

  Чи допоможе ваша фірма зменшити відсоткову ставку по онлайн-кредиту?

 63. Олесій Валентинович

  Дякую Івану за професійне ведення справи про незаконну повістку. Все чітко і зрозуміло!

 64. Заява для батька

  Добрий день.Яка має бути заява на відстрочку від мобілізаціі батька-одинака.який виховує сам неповнолітню дитину.Є рішення суду на отримання батьком аліментів на дитину. і дитина проживає з батьком.

 65. Владислав

  Чи можете ви допомогти мені перемогти у справі проти банку? Кілька років тому я припинив користуватися кредитною карткою, а тепер банк вимагає велику суму за нібито накопичений борг та штрафи.

 66. Вітоліна Григорівна

  Скажіть, будь ласка, скільки коштує консультація процедури позбавлення батьківських прав?

 67. Валеріанна Михайлівна

  Звернувся до адвоката Георгія Петрова за допомогою, коли мене почали діставати колектори. Відразу вони змінили тон і стали вести себе прилично!

 68. Артемій Віталійович

  Геннадію, дуже дякую за професійний підхід до справи звільнення. Завдяки Вам усе вийшло!

 69. Русланович Мирон

  Дякую Катерині за професійну допомогу у скасуванні арешту мого майна, який наклав приватний виконавець!

 70. Миколай_Шостка_Вікторович

  Можливо звернутися до Вас щоб виграти суд с банком будучи у Шостці?

 71. Анатолій_ФінансовийРадник

  Чи є можливість захисту по кредиту за межами Запоріжжя, в селі Катеринівка?

 72. Злата Олексіївна🕔

  Скільки часу займе отримання рішення суду по стягненню аліментів?

 73. Милослава Величкоїна 🌟

  Які шанси успішного оскарження висновку ВЛК, якщо при проходженні були надані всі необхідні медичні документи?

 74. Віталій_Звітович2023

  Які документи необхідно підготувати для оскарження висновків ВЛК?

 75. Лаврентій Залізобетонний ✇

  Чи може ваше бюро допомогти скасувати арешт майна, який наклав приватний виконавець?

 76. Дем'ян Омелянович⚖️Перелік2023

  Чи може юридичний консультант надати повний перелік документів для суду?

 77. Іларія Валентинівна

  Щиро вдячна Георгію за професійну допомогу в справі за кредитною карткою!

 78. Мирослав Богданович

  Вдячний Георгію за професійну допомогу! Повістка оскаржена, все чітко.

 79. Василь123

  “Щиро вдячний адвокату Геннадію та команді “ЮРКОНСАЛТ” за професійний та ефективний захист моїх інтересів у судовій справі. Ваша відданість роботі принесла результат!”

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо Василь123 за Ваш відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Нехай кожен Ваш день буде наповнений позитивом!

 80. Олег777

  Дуже вдячний адвокату Валерії Скользневій та всій команді “ЮРКОНСАЛТ” за високий професіоналізм, зусилля та успішний захист моїх інтересів у суді. Ваша робота мене вразила, рекомендую всім!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег777, за виявлений час та залишений відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Ми цінуємо Ваш внесок!

 81. Василь123

  Вегетуючи в перспективі боргів, провалився у відчай. Але адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” та особливо Валерія Скользнева вирятували мене! Дякую за вашу професійність, компетентність та ефективність!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Василь123, за ваш відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Ми тішимось, що вам подобається наша робота!

 82. Іван123

  Я дуже вдячний адвокату Геннадію Працевитию за професіоналізм та порядність. Завдяки його допомозі юридичного бюро “ЮРКОНСАЛТ” вдалося виграти справу про повернення мого будинку!

 83. Олексій2022

  “Із глибокою вдячністю хочу відзначити високий професіоналізм адвоката Геннадія Працевитого та всієї команди ЮРКОНСАЛТ. Завдяки їх роботі нам вдалося виграти справу. Дякую за вашу відданість і компетентність!”

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олексію2022, за Ваш відгук! Ваша підтримка та позитивні слова допомагають нам невпинно розвиватись і покращуватися.

 84. Олена1234

  Я висловлюю вдячність адвокатському бюро “ЮРКОНСАЛТ” та особливо Валерії Скользневій за професійний захист моїх інтересів в суді. Їхня робота допомогла мені перемогти у складній справі.

 85. Олег1234

  Я вдячний адвокатському бюро “ЮРКОНСАЛТ” та особливо Валерії Скользневій за висококваліфіковану допомогу в моїй справі. Вони довели, що справедливість може здолати будь-які перешкоди!

 86. Олег123

  Дуже вдячний колективу “ЮРКОНСАЛТ” та адвокату Геннадію за те, що допомогли мені в справі. Їхній професіоналізм і компетентність – на високому рівні. Рекомендую всім, хто потребує юридичної допомоги.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег123, за Ваш відгук! Ваша думка важлива для нас. Ми робимо все можливе, щоб ви були задоволені нашим сервісом.

 87. Олег123

  Я високо оцінюю компетентність адвокатів бюро “ЮРКОНСАЛТ”. Завдяки роботі адвоката Геннадія вдалося виграти справу проти “Акцент-Банку”. Рекомендую цей бюро для захисту своїх прав!

 88. Тарас1995

  Благодарю адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” і особливо Геннадія Працевитого за професійну роботу і захист моїх інтересів в суді. Це дійсно зразок компетентного та відповідального підходу до своєї роботи.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Тарас1995, за Ваш відгук! Ваша думка важлива для нас. Ми працюємо для того, щоб надавати Вам кращий сервіс!

 89. Олег1987

  Я дуже задоволений виконаною роботою адвоката Дениса Димитрашко та бюро “ЮРКОНСАЛТ”. Завдяки їх професіоналізму мою справу було виграно. Дякую за відмінну роботу і захист моїх інтересів.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег1987, за Ваш час та відгук! Ваша думка важлива для нас і допомагає нам стати кращими. З повагою, команда.

 90. Олег123

  Я, Олег123, вдячний адвокатському бюро ЮРКОНСАЛТ та спеціально адвокату Геннадію Працевитому за професійний підхід та кваліфіковану допомогу. Ваша робота заслуговує високої оцінки. Рекомендую!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег123, за Ваш відгук. Ваша думка дуже важлива для нас, адже ми прагнемо надавати Вам найкращий сервіс!

 91. Тарас123

  Я вдячний адвокату Геннадію та його колегам з ЮРКОНСАЛТ за виграш в справі про іпотечний борг. Завдяки їхній компетентності та увазі до деталей, було успішно відстояно мої права.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо Вам, Тарас123, за Ваш відгук! Ваша думка дуже цінна для нас. Сподіваємось, продовжувати задовольняти Ваші потреби!

 92. Олег2022

  Дякую адвокату Валерії за те, що допомогла виграти справу від ПУМБ. Її професіоналізм дозволив зменшити мій борг на понад 70 тис. грн. Буду звертатися до “ЮРКОНСАЛТ” за допомогою і надалі!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Шановний Олег2022, дякуємо за Ваш відгук! Ми раді, що Вам сподобалося наше обслуговування. З нетерпінням чекаємо на Вас знову!

 93. Тимофій Валентинович

  Дуже вдячний адвокату Георгію за професійність та допомогу у спадкових питаннях!

 94. Сергій

  Я став жертвою неправомірних дій держреєстратора, який співпрацює з моїм кредитором – банком. Без достатньої підстави або судового рішення, моя власність була перереєстрована на банк. Як я можу оскаржити дії реєстратора та повернути свою іпотеку, і чи гарантуєте ви юридичний супровід у цьому процесі?

 95. Дмитро

  Я служив в армії, але через сімейні обставини мені потрібно терміново звільнитися. Як ваше бюро може мені допомогти скласти рапорт та зібрати всі необхідні документи для цього? Чи зможете ви контролювати процес звільнення по всій території України?

 96. Віталіна

  Чи отримає ОГД неповнолітня дитина загиблого батька, якщо той був позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини?

  1. Так, отримає, оскільки він не позбавлений батьківських обовязків. Напишіть в чат допоможемо оформити виплати

 97. Максим

  Я виховую дитину сама і колишній чоловік не бере участі в її житті та не підтримує зв’язку. Я хочу вивезти дитину за кордон на ПМП, і мені важливо не мати юридичних перешкод від батька дитини. Що мені потрібно зробити для того, щоб позбавити його батьківських прав, і чи зможете ви надати юридичну допомогу в цій справі?

 98. Владислав

  Я служу за контрактом та маю законні підстави для звільнення через сімейні обставини. Як ваше бюро може допомогти мені оформити всі документи та забезпечити супровід процесу звільнення?

  1. Домомагаємо зібрати та вірно офрмити документи, скласти рапорт. Потім вже контролюємо щоб рапорт ніхто не “загубив”

 99. Владислав

  Я отримав повідомлення від банку про те, що моє іпотечне майно перереєстровано на банк без мого відома. Що мені робити, щоб оскаржити дії держреєстратора і повернути майно?

  1. Так, договір укладаємо віддалено (скан або через одноразовий смс пароль) Після отримання рішення суду направимо вам будь-якою курєрською поштою. Якщо треба можемо апостилювати. Пишіть в чат або дзвоніть

 100. Валерій

  Я зіткнувся з проблемою: приватний виконавець наклав арешт на моє майно, але дії були проведені з порушенням. Я хочу оскаржити постанову виконавця, але не знаю, з чого почати і як діяти у цій складній ситуації. Чи можете ви допомогти блокувати примусові стягнення та скасувати незаконну інвентаризацію та арешт моєго майна?

 101. Дмитро

  Я вже багато років не користуюся кредитною карткою, але Приватбанк нещодавно надіслав мені позов про стягнення заборгованості. Чи можете ви допомогти мені оскаржити цей борг в суді?

 102. Мирон Володимирович

  Скільки часу займає встановлення смерті? Скільки коштує консультація адвоката?

  1. Доброго, суд розглядає такі справи протягом тижня, якщо вірно подати документи

 103. Тимофій

  Розкажіть, чи треба платити за консультацію і скільки коштує юридична допомога по-альментам?

  1. Так, треба розуміти що у вас за кредитор або банк. Яким чином вони здіснили звернення стягнення. Напишіть в чат

 104. Людмила_Любарська

  Чи можна в селі Любар отримати консультацію по позбавленню батьківських прав?

  1. Доброго, надаємо консультаціі в онлайн чаті. Якщо треба можемо підготувати позов та супроводити суд через відеоконференцію

 105. Віталій Петрович

  Чи можливо отримати консультацію у Вашому адвокатському бюро, якщо я знаходжусь в місті Львів, але питання треба вирішити дуже терміново? Як зробити, щоб швидко отримати допомогу?

 106. Віталій Миколайович

  Скажіть будь ласка, чи можливе надання консультації або допомоги у вигляді збору документів та оформлення ОГД у разі, якщо я проживаю в місті Чернігів?

  1. Так, працюємо по всій країні, напишіть або заповніть форму що б розуміти які документи у вас вже є

 107. Валентина Петрівна

  Доброго дня. Звертаюсь до Вас із питанням стосовно можливості надання юридичної консультації чи допомоги у справі про стягнення заборгованості за кредитом. Чи Ваше бюро може запропонувати допомогу особі, що проживає в селі Степанівка Перша, Херсонської області, у взаєминах з банком, який вимагає повернення кредитних коштів? Заздалегідь вдячна за відповідь.

 108. Артем Петрович

  Чи можливо отримати консультацію щодо відстрочки від мобілізації, перебуваючи в с. Нові Санжари?

 109. Володимир

  Чи можливо отримати вашу правову консультацію онлайн щодо незаконної повістки, якщо я перебуваю в м. Чернівці?

 110. Олексій

  Чи можливо отримати Ваші консультаційні послуги щодо виплати ОГД, якщо я проживаю в Чернівцях?

 111. Віталійна💡Мудрець

  Можливо ви надаєте допомогу в ситуації, коли банк не врахував погашену частину боргу?

  1. Так, скиньте кредитний договір та квитанцію в чат. Якщо можете – сформуйте також виписку по кредиту або візміть іі в відділені банку, бажано в пдф форматі

 112. Валентин Олександрович 📜✨

  Чи можлива участь адвоката у суді без моєї особистої присутності?

 113. Тамара Олексіївна⚕️23

  Чи можна оспорити результати ВЛК, якщо в них не враховані всі мої медичні документи?

 114. Маркіян Орестович_експерт89

  Якою є процедура скасування виконавчого напису на вашу послугу?

 115. Макарій_Задумливий83

  Чи зможете Ви допомогти з підготовкою та поданням апеляції на висновок ВЛК?

  1. Так, на влк подається скарга до ЦВЛК або регіональної. Якщо у вас вже є документи можете скинути нам в чат щоб юристи подивилися

 116. ПроцесСтягнення89

  Скільки в середньому триває процес стягнення аліментів через суд?

 117. ОмбудсменЗакону

  Яка вартість послуги визнання факту смерті на тимчасово окупованій території?

  1. Укладаємо з вами договір, потім ми вже без вашої участі подаємо позов до суду,виграємо його та повертаємо вам витрати на адвоката. Пишіть в чат все зробимо

 118. Олександр Олександрович

  Відмінна робота! Дуже вдячний за професійний супровід справи про позбавлення батьківських прав. Все на вищому рівні!

 119. Олександр Васильович

  Дякую адвокатам Геннадію Працевитому та Петрову Георгію за професіоналізм у знятті арешту з рахунку. Все швидко та якісно!

 120. Максим Олександрович

  Дякую за професійність і підтримку в отриманні відстрочки, Геннадію Працевитому! Ваша допомога була незамінною.

 121. Олександр Михайлович

  Дякую адвокату Геннадію Працевитому за професійний підхід у захисті від колекторів. Вищий рівень юридичної допомоги!

 122. Олександр Володимирович

  Дякую юристам Катерині та Івану за ефективне вирішення заборгованості по МФО. Ваша допомога була незамінною!