ВЛК для військовослужбовців по-новому. Які зміни щодо проходження ВЛК введено в дію з серпня 2023 року?

🔹 Наказом МОУ № 490 від 18 серпня 2023 року внесено зміни до Положення про військово-лікарську комісію у Збройних Силах України.
🔹 Встановлено процедуру оскарження рішень, прийнятих комісією.
🔹 Апеляції до Комісії подаються протягом одного року з дня прийняття рішення, але не пізніше одного місяця з дня повідомлення особі про прийняте рішення.
🔹 Скарги надсилаються в порядку підпорядкованості підрозділів Комісії, починаючи з первинної ланки.
🔹 Дії або рішення, прийняті Комісією, можуть бути оскаржені до Центральної військово-лікарської комісії.

🔹 Військовослужбовці, звільнені з полону, підлягають обов’язковому медичному огляду Комісією.

🔹 Військовослужбовці, які направляються на лікування за кордон, підлягають обов’язковому медичному огляду Комісією.

🔹 Термін дії довідки про придатність до військової служби продовжено з шести місяців до одного року.

🔹 Обмежена придатність повинна визначатися, в тому числі, чи придатна особа до конкретної військової спеціальності.

🔹 Удосконалено процес направлення осіб на комісію.
🔹 Прямі начальники, у тому числі командири окремих підрозділів, можуть направляти військовослужбовців на ВЛК для оцінки придатності на підставі медичних рекомендацій.
🔹 Керівники органів управління та підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних Силах України також можуть направляти військовослужбовців на комісію, якщо їх засуджено до тримання в дисциплінарному батальйоні або арешту.

🔹 Зміни також були внесені до визначення придатності на основі індивідуальної оцінки.
🔹 У воєнний час, якщо особа проходить огляд за окремими статтями Розкладу хвороб, які вимагають індивідуальної оцінки придатності або обмеженої придатності до військової служби, Комісія виноситиме постанову “придатний до військової служби” без винятків.

#адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine #Наказом_МОУ
#Положення_про_військово-лікарську_комісію
#оскарження_рішень
#Апеляції
#Комісія
#Скарги
#Центральна_військово-лікарська_комісія
#медичний_огляд
#придатність_до_військової_служби
#обмежена_придатність