ВЛК: Стаття 28 розкладу хвороб наказу №402

📝За стеттею 28 розкладу хвороб оцінюють ступінь придатності до служби щодо тих осіб, які мають галукому.

🔍Пункт 28-а статті 28 визначає непридатність до служби у війську, а також виключення з військового обліку осіб з глаукомою, що наявна на обох очах у розвиненій стадії або в стадіях, що виходять за її межі.

✍️Згідно з пунктом 28-б статті 28, глаукома, яка наявна лише на одному оці, робить військовозобов’язаного обмежено придатним в період воєнного стану.

👁️Пункт 28-в статті 28 характеризує військовозобов’язаних з глаукомою у початковій стадії або у стадії преглаукоми на одному або обох очах. В умовах воєнного стану осіб за пунктом статті 28-в вважаються придатними до служби.

✅Діагноз глаукоми в умовах стаціонару повинен бути підтверджений з використанням навантажувальних проб. Подальше визначення придатності до військової служби проводиться після проведення лікування – медикаментозного або хірургічного, із врахуванням стабілізації стану та функцій органу зору.

❗Ця стаття також застосовується до вторинної глаукоми.

❗Якщо ви маєте питання щодо проходження ВЛК, оскарження висновків ВЛК або попереднього дослідження медичних документів, юристи юридичної компанії “Юрконсалт” можуть надати вам профільну допомогу.

#ВЛК #глаукома #військовослужбовці #військоволікарськакомісія #oскарженнявисновківВЛК #медичнідокументи #військовобезпечення #сервіснепосилових #збройнісилиУкраїни #офтальмологія. #адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine