Як оскажити рішення військово-лікарської комісії? Порядок та строк оскарження ВЛК!

На початку кожного абзацу вказаного тексту:

🏥 Для проведення військово-лікарської експертизи створюються військово-лікарські комісії (далі – ВЛК). ВЛК визначає придатність до військової служби призовників, військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, встановлює причинний зв’язок між захворюваннями, травмами (пораненнями, контузіями, каліцтвами), визначає необхідність та умови застосування до військовослужбовців заходів медико-соціальної реабілітації та допомоги. 💼🏥

🏥 Для проведення військово-лікарської експертизи створюються постійні та тимчасові штатні ВЛК (у тому числі лікарсько-льотні комісії). Постанови як постійних, так і тимчасових ВЛК є повноважними. Постійні ВЛК – це військово-лікарські заклади, які мають емблему, кутовий штамп та окремий штат. 🏥💼

🏥 Відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України № 402 від 14 серпня 2008 року (далі – Положення), рішення центральної ВЛК можуть бути оскаржені до суду, а рішення регіональної ВЛК – до центральної ВЛК або до суду. 💼🔎🏥

🏥 Постановою ВЛК визначається придатність (непридатність, тимчасова непридатність) до військової служби за результатами медичного огляду. Позитивний висновок ВЛК є підставою для залучення особи до виконання військового обов’язку. Рішення постійних і тимчасових ВЛК є обов’язковими для виконання. 🏥✅

🏥 У разі незгоди з рішенням ВЛК, яке оформлюється постановою, постанова регіональної ВЛК може бути оскаржена в центральній ВЛК або в суді. 💼⚖️🏥

👥📝 Скарги на дії (бездіяльність) або рішення тимчасових ДМК подаються до постійно діючих ДМК відповідно до адміністративно-територіальних зон відповідальності. 👥📝

👥📝 Скарги на дії (бездіяльність) або рішення ВЛК обласного військового комісаріату та призовної комісії подаються до ВЛК Київського міського військового комісаріату та призовної комісії, Севастопольського міського військового комісаріату та призовної комісії, обласних військових комісаріатів та призовних комісій, військових комісаріатів та призовних комісій Автономної Республіки Крим відповідно. 👥📝

👥📝 Скарги на дії (бездіяльність), рішення або постанови ВЛК обласного військового комісаріату та призовної комісії подаються до центральної ВЛК. 👥📝

🏥🔎 Медичний огляд є обов’язковим для військовослужбовців, які перебували в полоні внаслідок збройної агресії проти України, з метою визначення їх придатності до військової служби. Такі військовослужбовці направляються на ВЛК за рекомендацією лікаря після проходження медичного обстеження або лікування. 🏥🔒🔬

🏥📄 Також рішенням ВЛК продовжено з шести місяців до одного року термін дії довідки про придатність військовослужбовців до військової служби. 📄🏥

🏥🔒🔎 При цьому визначається обмежена придатність, у тому числі придатність або непридатність до конкретної військово-облікової спеціальності. 🔎🔒🏥

🏥📝 Удосконалено процедуру направлення військовослужбовців на медичний огляд. 📝🏥

⚖️🔍🏥 Рішення ВЛК може бути оскаржене в суді в порядку адміністративного судочинства відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 🔍⚖️🏥

⚖️📝 Адміністративний позов повинен бути поданий протягом трьох місяців, якщо було застосовано досудове провадження, і протягом шести місяців з дня прийняття рішення ВЛК. Адміністративний позов повинен містити найменування адміністративного суду, повне найменування або найменування сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження, а також зміст позовних вимог. 📝⚖️

💲💼 За подання адміністративного позову необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на 1 січня 2023 року – 1073,60 грн), крім випадків, коли особа звільнена від сплати судового збору. 💼💲

#адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine #ВЛК #Положення #Збройні_Сили_України #експертиза #придатність #військовослужбовці #медичний_огляд #оскарження #суд #адміністративне_судочинство