📒 Закон № 3254-IX щодо діяльності Кредитних Спілок в Україні. Аналіз закону!

📒 Законом № 3254-IX, зокрема, встановлено, що:

💠для забезпечення платоспроможності кредитна спілка зобов’язана мати достатній регулятивний капітал. Регулятивний капітал кредитної спілки складається з капіталу першого рівня та капіталу другого рівня. До складу капіталу першого рівня входять елементи власного капіталу, які доступні для поглинання збитків кредитної спілки для забезпечення її безперервної діяльності та підпорядковані відносно інших складових регулятивного капіталу для першочергового поглинання збитків. Інші елементи регулятивного капіталу входять до складу капіталу другого рівня. Складові капіталу другого рівня визначаються нормативно-правовими актами Регулятора. До складу регулятивного капіталу кредитної спілки можуть входити елементи власного капіталу, підпорядкований борг, а також інші зобов’язання кредитної спілки. Розмір регулятивного капіталу об’єднаної кредитної спілки коригується на обсяг коштів стабілізаційного фонду відповідно до нормативно-правових актів Регулятора;

❗️реорганізація кредитної спілки здійснюється шляхом злиття з іншою кредитною спілкою або шляхом приєднання до іншої кредитної спілки;

⛔️реорганізація кредитної спілки шляхом виділу, поділу або зміни організаційно-правової форми не допускається;

⚠️реорганізація кредитної спілки здійснюється, за умови надання Регулятором попереднього дозволу на реорганізацію кредитної спілки та затвердження Регулятором плану реорганізації кредитної спілки;

❕кредитні спілки, які беруть участь у реорганізації, укладають договір про реорганізацію у письмовій формі. У разі недотримання вимоги укладання договору про реорганізацію кредитної спілки у письмовій формі такий договір є нікчемним;

🚫рішення, передбачені частиною дванадцятою статті 56, прийняті до дня одержання попереднього дозволу Регулятора на реорганізацію кредитної спілки або після спливу строку, визначеного абзацом першим цієї частини, є нікчемними;

✳️виконання функцій ліквідаційної комісії може бути покладено на раду кредитної спілки. Ліквідація кредитної спілки здійснюється, за умови надання Регулятором попереднього дозволу на ліквідацію кредитної спілки та затвердження Регулятором плану ліквідації кредитної спілки;

❌рішення, передбачені частиною дев’ятою статті 57, прийняті до дня одержання попереднього дозволу Регулятора на ліквідацію або після спливу строку, визначеного абзацом першим цієї частини, є нікчемними.

📘ліквідація кредитної спілки у разі прийняття Регулятором рішення про анулювання ліцензії кредитної спілки з підстав, не пов’язаних з платоспроможністю кредитної спілки, здійснюється відповідно до ЦК України. Прийняття Регулятором рішення про анулювання ліцензії кредитної спілки з підстав, визначених пунктами 5-14 частини першої статті 58 цього Закону, є підставою для звернення Регулятора до господарського суду з позовом про ліквідацію кредитної спілки. Ліквідація кредитної спілки у разі прийняття Регулятором рішень про віднесення кредитної спілки до категорії неплатоспроможних та про анулювання ліцензії кредитної спілки здійснюється відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства.

‼️Закон № 3254-IX набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2024 року, крім: частини першої статті 20 щодо строків проведення загальних зборів членів кредитних спілок, яка вводиться в дію з 1 липня 2024 року; пункту 2 частини четвертої статті 61, який вводиться в дію з 1 січня 2026 року; пунктів 10, 11, 14-17 цього розділу, які набирають чинності та вводяться в дію з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.