Затвердили мирову угоду про поновлення строків на прийняття спадщини та визнання права власності на будинок!

Номер справи:
336/7644/21

Посилання на судове рішення в реєстрі:
112574451

🏛️ Адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” з радістю повідомляє про успішне завершення справи, де ми представляли інтереси нашого клієнта. У результаті ретельної роботи та взаєморозуміння сторін, було досягнуто важливого рішення суду, яке дозволить повернути право власності на нерухомість, що є предметом спадку.

📜 У мирній угоді сторони дійшли згоди та погодилися на умови, які забезпечують врегулювання спору щодо визнання права власності на спадкове майно. Так, одна сторона визнала за іншою право власності на вказану нерухомість, а також знято всі взаємні матеріальні претензії.

🔍 Справедливо важливим є факт, що дана угода була укладена після поновлення строків для прийняття спадщини, що стало можливим завдяки чіткій позиції та дії адвокатів “ЮРКОНСАЛТ”. Це дозволило уникнути додаткових складнощів у вирішенні справи та забезпечити швидке й ефективне врегулювання питання.

🤝 Суд зазначив, що умови мирової угоди не суперечать законодавству та не порушують права третіх осіб. Відтак, мирову угоду було затверджено, а провадження у справі закрито, що є ключовим кроком до відновлення справедливості для нашого клієнта.

🏠 Рішення суду закріпило за сторонами право власності на відповідні частки житлового будинку, і тепер вони можуть без перешкод користуватися своїм майном.

🔗 У випадку потреби в юридичній допомозі, ми завжди готові надати кваліфіковану підтримку та захистити ваші права.

Теги для ТікТок: #юрконсульт #правовласності #спадщина #мирнаугода #судоверішення #адвокати #спадковеправо #нерухомість #правопомощ

📞 Звертайтеся до нас за допомогою, і ми докладемо всіх зусиль, щоб забезпечити вам правовий захист!#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Переглянути повний текст рішення суду:

Справа № 336/7644/21

Провадження № 2/336/131/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2023 року Шевченківський районний суд м.Запоріжжя у складі: головуючого судді Карабак Л.Г., при секретарі Нечаї О.В., розглянувши у судовому засіданні, в залі суду у м. Запоріжжя, цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , третя особа Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Котляр Анна Юріївна про визнання права власності на спадкове майно в порядку спадкування за законом,-

встановив :

20.09.2021 року до Шевченківського районного суду м.Запоріжжя надійшла зазначена позовна заява.

Ухвалою від 27.09.2021 року у справі було відкрите провадження.

Сторони 16.06.2023 року подали мирову угоду, яку просили затвердити.

Відповідно до ч.7 ст. 49 ЦПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії цивільного процесу.

У відповідності до вимог ч.ч. 1-4 ст. 207 ЦПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, що мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією ж ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Умови мирової угоди викладені сторонами на окремому аркуші та підписані з однієї сторони представником позивача, з другої сторони відповідачем та його представниками, в зв`язку з укладенням мирової угоди сторони погодили, що їм зрозумілі наслідки укладення мирової угоди передбачені ст. 256 ЦПК України.

Відповідно до вимог ч.1 п. 5 ст. 255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Враховуючи, що умови мирової угоди не суперечать вимогам закону, не порушують ні чиїх прав, свобод чи інтересів, суд вважає за можливе закрити провадження у справі та затвердити дану мирову угоду.

Відповідно до вимог ст. 208 ЦПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документу, встановленим Законом України “Про виконавче провадження”. У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Пунктом 24 постанови Пленуму Верховного Суду України “Про застосування норм цивільного законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції” від 12.06.2009 року №2 роз`яснюється, що у разі якщо умови мирової угоди не суперечать закону, не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб (не сторін), суд визнає мирову угоду та закриває провадження у справі.

На підставі викладеного вище та керуючись ст.ст.49, 142, 207, 208, 247, 255, 256 ЦПК України,-

ухвалив:

Затвердити мирову угоду від 16.06.2023 року, укладену між ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , згідно якої, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору, які діють свідомо, добровільно, розуміючи значення своїх дій та їх правові наслідки з умовами сторони домовилися:

Позивач ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РИОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , з однієї сторони, та Відповідач ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 з іншої,

а разом іменовані далі «Сторони», у справі за позовом ОСОБА_1 ОСОБА_3 , третя особа приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Котляр Анна Юріївна про визнання права власності на майно в порядку спадкування за законом, прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і укладання між Сторонами мирової угоди на наступних умовах: 1. Сторони домовились з метою вирішення спору в повному обсязі врегулювати спір по справі № 336/7644/21шляхом підписання та виконання даної мирової угоди.

2. Сторони визнають, що ОСОБА_1 прийняла спадщину після смерті своєї рідної мати ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 31/48 частини будинку за адресою: АДРЕСА_3 в порядку спадкування за законом у зв`язку з фактичним постійним проживання ОСОБА_1 разом із матір`ю момент смерті останньої.

3. Сторони визнають, що ОСОБА_3 прийняв спадщину після смерті свого рідного батька, ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі 17/48 частини будинку за адресою: АДРЕСА_3 , який в свою чергу прийняв вказану спадщину в порядку спадкування за законом після смерті своєї матері, ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 .

4. Сторони визнають, що житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 , площею 88,6 кв.м. складається з житлових приміщень площею 44,3. кв.м., допоміжних приміщень 56.1 кв.м., кількість кімнат 5, що підтверджується технічним паспортом на будинок, не має самочинних або незареєстрованих чи не введених в експлуатацію елементів чи частин будівлі.

5. З метою мирного врегулювання спору, на основі взаємних поступок сторони вирішили:

визнати за ОСОБА_1 право власності на 31/48 частину

житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 в порядку спадкування за законом після матері ОСОБА_4 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_3 – визнати за ОСОБА_3 право власності на 17/48 частин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 в порядку спадкування за законом після батька ОСОБА_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 .

6. Сторони не мають один до одного жодних вимог або претензій щодо оплати чи відшкодування судових витрат, витрат пов`язаних з розглядом справи, наданням правової допомоги, тощо.

7. Сторони погоджуються з тим, що відповідно до цієї Угоди вони дійшли згоди щодо повного та остаточного врегулювання будь-яких зустрічних претензій, не мають і не матимуть один до одного жодних матеріальних претензій у тому числі вимог про відшкодування шкоди за виключенням випадку невиконання умов цієї Угоди.

8. Сторони підтверджують, що на момент підписання цієї Угоди перебувають здоровому глузді та ясній пам`яті, за відсутності будь-якого примусу як фізичного так і психологічного, розуміють значення своїх дій, попередньо ознайомлені з приписами діючого законодавства та ця Угода є добровільною домовленістю Сторін та спрямована на мирне врегулювання спірної ситуації.

9. Сторони мають належне уявлення про сутність цієї Угоди й усіх її елементів. Сторонам роз`яснені і зрозумілі наслідки закриття провадження у справі у зв`язку з визнанням мирової угоди, передбачені ст. ст. 207-208 ЦПК України, в т.ч. неможливість подальшого звернення до суду з приводу спору між тими самими сторонами та/або прострочення виконання однією із Сторін, умов цієї Угоди друга Сторона має право передати Ухвалу про затвердження цієї мирової угоди на примусове виконання в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. Сторони підтверджують, що дана Угода стосується лише прав та обов`язків позивача та відповідача щодо предмету спору у справі №336/7644/21.

11. Сторони підтверджують, що ані в процесі укладення цієї Угоди, ані в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, у тому числі в Держави. 12. Сторони добровільно відмовляються від подальшого розгляду справи №336/7644/21та погоджуються на закриття провадження по справі.

13. Одноособова відмова від цієї Угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

14. Сторони зобов`язуються подати мирову угоду з відповідною спільно підписано заявою до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя для її затвердження.

15. Угоду укладено в трьох примірниках один примірник для ОСОБА_1 , другий для ОСОБА_3 , третій для подання до суду.

16. Угода набирає чинності з моменту затвердження її Шевченківським районним судом м. Запоріжжя.

Сторони просять суд затвердити дану мирову угоду і закрити провадження в

справі.

Мирова угода подана до Шевченківського районного суду м.Запоріжжя для її затвердження і закриття провадження у справі №336/7644/21.

Наслідки закриття провадження у справі у зв`язку з укладенням мирової угоди, передбачені ст. ст. 207, 208, 255, 256 ЦПК України, Сторонам роз`яснені і зрозумілі.

Дана мирова угода складена в трьох примірниках, один з яких долучається до матеріалів цивільної справи, а ніші два залишаються у кожної із Сторін угоди.

Мирова угода набуває законної сили після набрання законної сили ухвалою Шевченківського районного суду м.Запоріжжя про затвердження цієї мирової угоди.

Ухвала Шевченківського районного суду м.Запоріжжя про затвердження даної мирової угоди є правовстановлюючим документом та підставою для реєстрації права власності.

Ухвала Шевченківського районного суду м.Запоріжжя про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом.

Провадження по цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , третя особа Приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу Котляр Анна Юріївна про визнання права власності на спадкове майно в порядку спадкування за законом – закрити.

У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченого законодавством для виконання судових рішень.

Ухвалу суду може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом п`ятнадцяти днів з дня її проголошення, а особою, яка не була присутня при розгляді справи, апеляційна скарга може бути подана протягом п`ятнадцяти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя:

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

2 думки про “Затвердили мирову угоду про поновлення строків на прийняття спадщини та визнання права власності на будинок!”

  1. Василь2022

    “Від душі дякую адвокатському бюро “ЮРКОНСАЛТ” та адвокату Геннадію за професійну роботу і відновлення мого права власності. Їхній рівень експертизи та підхід мене вразили.”

    1. ЮРКОНСАЛТ

      Дякуємо, Василь2022, за ваш відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Ми цінуємо ваш внесок у поліпшення нашого сервісу.