Звільнення контрактника під час воєнного стану. Допомога в складанні рапорту про звільнення контрактника з ЗСУ

🎖️Звільнення контрактника зі Збройних Сил України під час воєнного стану є темою актуальною та важливою. Головне протиріччя виникає через межу між нормативними актами, що регулюють звільнення, і умовами контракту. Зрозумілість процесу звільнення для мобілізованих обумовлена юридичною нормативністю, в той час як для контрактників ситуація складніша.

📑В основі звільнення контрактника під час воєнного стану лежить ряд законодавчих актів, основним з яких є Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу”. Головні підстави для звільнення: граничний вік, стан здоров’я, обвинувальний вирок, що набрав законну силу, та обставини, які виключають можливість проходження військової служби.

🏥 Звільнитися за станом здоров’я дає можливість медичний огляд, проведений військово-лікарською комісією. Якщо комісія визнає військовослужбовця непридатним до служби, тоді він має право на звільнення.

☂️ Обставини, що виключають проходження військової служби можуть бути як наявність у військовослужбовця хвороби, так і визнання його інвалідом внаслідок захворювання, пов’язаного зі службою.

📝 Правильно скласти рапорт про звільнення – ключ до успішного звільнення. Перед тим, як подавати рапорт, переконайтесь, що у Вас є законні підстави для звільнення. Рапорт подається особисто командиру військової частини та повинен містити: прізвище, ім’я, по батькові контрактника, військове звання, посаду, підстави для звільнення, дату та підпис контрактника.

⚖️ Важливо знати, що рішення про звільнення можна оскаржити при незгоді з ним. Для цього також підготовлюється рапорт командиру з додатком документів, які підтверджують незаконність або необґрунтованість рішення.

👨‍⚖️ Пам’ятайте, що важко скласти рапорт без правильного розуміння процедури. У цьому вам може допомогти консультація з адвокатом.

#мобілізація #звільнення #контрактник #військовослужбовець #воєннийстан #рапорт #військовазаконність #адвокат #ЗСУ #юридичнарада #адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine