Порядок оформлення одноразової грошової допомоги членами сім’ї загиблого військовослужбовця!

📋 Члени сім’ї звертаються до районного (міського) територіального центру соціального захисту населення незалежно від місця реєстрації та подають такі документи:
– Заяву про виплату грошової допомоги
– Документ, що посвідчує особу
– Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера)
– Свідоцтво про смерть військовослужбовця
– Документ, що підтверджує родинні стосунки з загиблим військовослужбовцем
– Згоду на обробку персональних даних
– Довідку про відсутність судимості
– Рішення суду про призначення грошової допомоги
– Інші необхідні документи у разі потреби.

📄 Які документи надає військова частина?
1. Копію наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку із загибеллю (смертю) військовослужбовця (внаслідок поранення, травми, каліцтва) під час захисту Батьківщини в період дії воєнного стану, що сталася не пізніше одного року після такого поранення, травми або каліцтва.
2. Копія послужного списку членів сім’ї загиблого військовослужбовця.
3. Грошовий атестат з відомостями про розмір виплаченої військовослужбовцю на день його загибелі додаткової грошової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, або копія наказу про виплату такої винагороди на день загибелі (смерті) військовослужбовця (поранення, травми або каліцтва) під час захисту Батьківщини у період дії воєнного стану.

#адвокат #юрист #юрконсалт #ua #запоріжжя #рек #ukraine #соціальний_захист_населення
#грошова_допомога
#реєстраційний_номер
#картка_платника_податків
#родинні_стосунки
#військовослужбовець
#загибель
#батьківщина
#документи
#військова_частина