Зобов’язали Ощадбанк змінити валюту кредиту з доларів США в гривні та зменшити розмір відсотків за кредитом!

Номер справи:
331/1074/23

Посилання на судове рішення в реєстрі:
113668418

ЮРКОНСАЛТ – адвокатське бюро, спеціалізується на захисті прав споживачів та наданні юридичних послуг. Одним з останніх успішних випадків компанії стало рішення суду на користь нашого клієнта щодо зобов’язання Акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” змінити валюту кредиту з доларів США на гривні та зменшити розмір відсотків за кредитом.

У рішенні суду було встановлено, що наш клієнт уклав кредитний договір з банком у вересні 2007 року на суму 28 000 доларів США з метою придбання житла. Згідно з договором, він зобов’язувався погасити кредит до вересня 2027 року під 12,5% річних. Проте, позивачу відмовили в проведенні реструктуризації кредиту з посиланням на певні підстави, які ми успішно спростували в суді.

Суд прийняв рішення на користь нашого клієнта, оскільки встановив, що згідно з чинним законодавством, іпотечний кредит може бути віднесений до категорії споживчих кредитів. Реструктуризація кредиту в даному випадку передбачена Законом України “Про споживче кредитування” та є правом споживача. Крім того, рішення суду вказує на те, що позивач виконував свої зобов’язання за кредитом і мав право на реструктуризацію.

Отже, наше адвокатське бюро успішно представило і захистило права нашого клієнта в суді. Рішення суду зобов’язує банк провести реструктуризацію кредиту, змінити валюту та зменшити розмір відсотків за кредитом. Ми продовжуємо надавати юридичну підтримку нашим клієнтам і захищати їх права.

#юридичніпослуги #споживачі #захистправ #реструктуризаціякредиту #банк#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Переглянути повний текст рішення суду:

29.08.2023

Справа № 331/1074/23

Провадження № 2/331/761/2023

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«29» серпня 2023 р.м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

Головуючогосудді Антоненко М.В. при секретаріБайрамовій Д.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ФіліяЗапорізьке обласне управління, Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про захист прав споживачів та зобов`язання вчинити певні дії, –

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, в якому зазначила, що між нею та АТ “Ощадбанк” було укладено кредитний договір від 25.09.2007 р. №657, за умовами якого отримала кредитні кошти в розмірі 28 000,00 дол. США з терміном повернення до 25.09.2027 р. під 12,5% річних. Кредитні кошти були отримані для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка була передана в іпотеку за договором іпотеки.

06.07.2021 р. позивачем було подано до банку заяву про проведення реструктуризації кредиту згідно пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про споживче кредитування”, разом з необхідними додатками до вказаної заяви.

22.09.2022 р. АТ “Ощадбанк” було письмово відмовлено в проведенні реструктуризації з тих підстав, що станом на 01.01.2014 р. у позичальника обліковувалась заборгованість за відсотками в розмірі 244,95 дол. США, що суперечить вимогам Закону України “Про споживче кредитування”.

ОСОБА_1 вважає вказану відмову незаконною, в зв`язку з чим і звернулася до суду з вказаним позовом.

23.02.2023 р. ухвалою суду відкрито провадження по справі за правилами загального позовного провадження.

10.03.2023 р. представником АТ “Ощадбанк” було подано відзив на позовну заяву.

20.04.2023 р. представником позивача, адвокатом Працевитим Г.О. подано відповідь на відзив.

18.05.2023 р. ухвалою суду закінчено підготовку судового розгляду справи з призначенням до судового розгляду по суті.

10.08.2023 р. представником позивача, адвокатом Працевитим Г.О. подано заяву про застосування судової практики.

В судове засідання з`явилися представники сторін. Представник позивача наполягав на задоволенні позову. Представник відповідача просила у позові відмовити.

Вислухавши думки представників сторін, дослідивши матеріли справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносин, що виникають у державі.

У відповідності з п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованої Україною, Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов`язків має право на справедливий розгляд справи незалежним та безстороннім судом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно зі ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Судом встановлено, що 25.09.2007 р. між АТ “Державний Ощадний банк України” та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір (договір про іпотечний кредит) на суму 28 000,00 дол. США.

Згідно п. 1.2 Кредитного договору, кредит надається з терміном погашення до 25.09.2007 р. на придбання двохкімнатної квартири, за договором купівлі-продажу від 25.09.2007 р., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатком до кредитного договору “Розрахунок ануітетних платежів” встановлено що щомісячний платіж по кредиту становить 328,00 дол. США.

25.07.2007 р. між сторонами було укладено договір іпотеки №657-іф, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Бургазли І.І. за №5792. Згідно п. 1.2 Договору іпотеки, в іпотеку передається квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 .

Згідно розрахунку заборгованості за кредитним договором, з моменту отримання кредиту до 01.01.2014 р. позичальник належним чином здійснювала оплату за кредитом.

25.05.2011 р. була наявнапрострочка по кредиту в розмірі 6,91 дол. США, яка була погашена 30.05.2011 р.

З наданих позивачем копій квитанцій про погашення кредиту вбачається що ОСОБА_1 вносила платежі за кредитом до червня 2015 р.

23.08.2018 р. рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя по справі №333/3246/15-ц за позовом АТ “Ощадбанк” до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 було достроково стягнуто кредитну заборгованість за кредитним договором від 25.09.2007 р. №657 в сумі 22 416,27 дол. США заборгованості за кредитом, 2 272,11 до. США за відсотками, 101,81 дол. США за пенею, 46,81 дол. США за прострочення кредиту, 21,10 дол. США 3% річних та 4 872,00 грн. судового збору.

В рішенні суду зазначається, пеня, нарахована за кредитним договором в розмірі 101,81 дол. США обрахована за період прострочення виконання зобов`язань за період з 12.10.2014 р. по 12.10.2015 р.

23.04.2021 р. набув чинності Закон України від 13.04.2021 № 1381-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті», яким було доповнено Перехідні положення Закону України “Про споживче кредитування”пунктом 7, яким передбачається право споживача подати заяву про реструктуризацію споживчого кредиту в іноземній валюті, а саме:

Зобов`язання позичальників за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, що відповідають зазначеним у цьому пункті критеріям (незалежно від дати укладення договору), підлягають обов`язковій реструктуризації на вимогу позичальника (особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) або його представника (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом:

1) обов`язковій реструктуризації підлягають зобов`язання, передбачені договором про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті (далі у цьому пункті – договір), у разі:

– наявності станом на день набрання чинності цим пунктом будь-якого непогашеного грошового зобов`язання (простроченого грошового зобов`язання та/або грошового зобов`язання, строк сплати якого не закінчився) перед кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя (заставодавця) у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника;

– відсутності станом на 1 січня 2014 року простроченої заборгованості, яку згідно з договором позичальник зобов`язаний сплатити не пізніше 1 січня 2014 року (крім простроченої заборгованості із сплати неустойки та інших платежів, нарахованих у зв`язку із простроченням позичальником платежів, та/або будь-якої заборгованості, строк сплати якої відповідно до договору спливає після 1 січня 2014 року, але яку кредитор вимагав повернути достроково (у строк до 1 січня 2014 року) у зв`язку з простроченням позичальником платежів), або якщо зазначену прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації;

2) виконання зобов`язань за договором забезпечено предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України “Про іпотеку” у вигляді майна, віднесеного до об`єктів житлового фонду (далі – житлове нерухоме майно), або об`єкта незавершеного житлового будівництва, або майнових прав на нього, або садового будинку, або земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а загальна площа такого нерухомого майна (об`єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку – 250 квадратних метрів, для садового будинку – 250 квадратних метрів, для земельної ділянки – площі, визначеної пунктом “г” частини першої статті 121 Земельного кодексу України.

Крім того, вимагається виконання хоча б однієї з таких умов:

предмет іпотеки – житлове нерухоме майно використовується як місце постійного проживання позичальника або майнового поручителя (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

у власності позичальника або майнового поручителя, який є власником предмета іпотеки – об`єкта незавершеного житлового будівництва, відсутнє інше житлове нерухоме майно (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

предмет іпотеки – нерухоме житлове майно придбавалося повністю або частково за рахунок кредитних коштів, отриманих за договором, і умовами договору або іпотечного договору передбачено заборону реєстрації місця проживання позичальника або майнового поручителя за адресою розташування житлового нерухомого майна, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

предметом іпотеки є земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, площа якого не перевищує 250 квадратних метрів, розташованого на зазначеній земельній ділянці, та житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

предметом іпотеки є садовий будинок, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

3) реструктуризація зобов`язань, передбачених договором, здійснюється за заявою, що подається кредитору позичальником (особою, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) або його представником (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) особисто або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом, крім таких випадків:

у разі смерті позичальника (або особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) протягом строку, передбаченого абзацом першим цього підпункту, спадкоємець, до якого перейшли права та обов`язки позичальника, може подати заяву про проведення реструктуризації протягом двох місяців з дня одержання відповідного свідоцтва про право на спадщину;

4) у заяві про проведення реструктуризації зазначаються:

прізвище, ім`я та по батькові (за наявності) позичальника;

найменування кредитодавця (повне або скорочене);

інформація про дату укладення договору, яким передбачені зобов`язання, щодо реструктуризації яких подається заява;

інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання позичальника (особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника);

інформація про всі наявні у власності позичальника (особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду (зазначається кожен такий об`єкт нерухомого майна та його адреса);

інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання майнового поручителя та про всі наявні у його власності на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду (зазначається кожен такий об`єкт нерухомого майна та його адреса), – у разі наявності майнового поручителя;

документи, що підтверджують інформацію, зазначену у заяві (документи про склад сім`ї, про доходи іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя) та членів його сім`ї – на вимогу кредитора), розширену інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно кожного члена сім`ї іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя).

12) днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя або заставодавця у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника, заяви про проведення відповідно до цього пункту реструктуризації. Кредитор зобов`язаний не пізніше 60 днів з дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструктуризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов`язаним за договором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов`язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов`язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів). Також відповідна інформація у письмовому вигляді безоплатно надається зазначеним особам особисто на їхню вимогу;

14) подальше виконання реструктуризованих зобов`язань за кредитом здійснюється позичальником відповідно до умов договору з урахуванням умов проведеної реструктуризації та норм Закону України “Про споживче кредитування”;

17) дія іпотечних договорів та договорів застави, укладених з метою забезпечення договорів, зобов`язання за якими реструктуризовані відповідно до цього пункту, продовжується без нотаріального посвідчення до дати виконання позичальником зобов`язань за договором”.

06.07.2021 р. позивачем ОСОБА_1 було подано через канцелярію відділення АТ “Ощадбанк” заяву про реструктуризацію заборгованості згідно Закону України “Про споживче кредитування”.

В заяві від 06.07.2021 р. зазначено прізвище, ім`я та по батькові позичальника; найменування кредитодавця; інформація про дату укладення договору, яким передбачені зобов`язання, щодо реструктуризації яких подається заява; інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання; інформація про всі наявні у власності позичальника на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду; інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання майнового поручителя та про всі наявні у його власності на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду.

Окремо в заяві зазначено що згідно рішення Виконавчого комітету Запорізької міської Ради №520 від 01.09.2017 р., до повноважень управителів багатоквартирних будинків в м. Запоріжжі не входить повноваження щодо видачі довідок про склад сім`ї.

В якості надання документів про склад сім`ї до заяви додані копії:

– паспорту та РНОКПП на ОСОБА_1 ;

– паспорту та РНОКПП на ОСОБА_2 (поручитель та колишній чоловік позичальника);

– паспорту ОСОБА_3 (чоловік позичальника);

– паспорту ОСОБА_4 (дружина поручителя ОСОБА_2 );

– свідоцтво про народження ОСОБА_5 (син позичальника);

– свідоцтво про народження ОСОБА_6 (син поручителя);

– витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначених осіб;

– довідки про доходи на позичальника, поручителя та їх повнолітніх членів сім`ї.

22.09.2022 р. АТ “Ощадбанк” було письмово відмовлено в проведенні реструктуризації з підстав того, що станом на 01.01.2014 р. у позичальника була заборгованість за процентами в розмірі 244,95 дол. США.

Будь-яких інших підстав для відмови в проведенні реструктуризації, зокрема зауважень щодо форми або змісту заяви, доданих до неї документівбанком зазначено не було.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Проаналізувавши подану ОСОБА_1 заяву щодо проведення реструктуризації кредиту суд вбачає, що заява має всю необхідну інформацію для проведення реструктуризації. До заяви також надані необхідні докази у відповідності до умов закону, що підтверджується матеріалами справи.

Суд критично сприймає посилання представника банку на те, що станом на 01.01.2014 р. у позичальника існувала заборгованість за відсотками по кредиту, оскільки з розрахунку заборгованості станом на 01.01.2014 р. вбачається, що у позичальника була відсутня прострочена заборгованість.

Заборгованість за відсотками в розмірі 244,95 дол. США є строковою а не простроченою заборгованістю, оскільки за умовами договору банк щомісяця нараховує відсотки по кредиту, які позичальник повинен погашати згідно графіку.

Згідно графіку погашення кредиту, щомісячний ануітетний платіж становить 328 дол. США.

Позивачем надано до позовної заяви квитанції про погашення кредиту, в тому числі квитанції від 29.11.2013 р. на суму 328 дол. США, від 23.12.2013 р. на 328 дол. США, від 29.01.2014 р. на 328 дол. США.В подальшому позичальник сплачувала вказану суму обов`язкового платежу до 02.12.2014 р.

Крім того, рішенням суду від 23.08.2018 р. №333/3246/15-ц встановлено, що позичальник почала допускати прострочення кредиту лише з 12.10.2014 р.

В постанові від 20.10.2022 № 381/3302/21 Верховний Суд. Касаційний цивільний суд зазначається що наявність простроченої заборгованості за кредитом не враховується якщо така заборгованість була погашена на момент подання заяви про реструктуризацію кредиту.

Таким чином, матеріалами справи спростовується доводи банку про наявність станом на 01.01.2014 р. простроченої заборгованості за кредитом.

Будь-яких інших підстав для відмови в проведенні реструктуризації в письмовій відмові банку не наведено.

В той же час, представник банку під час розгляду справи додатково навела підстави для відмови в реструктуризації кредиту.

Суд вважає що вказані підстави для відмови в реструктуризації кредиту не були зазначені в письмовій відмові від 22.09.2022 р. а тому не можуть вважатися підставами які перешкоджають реструктуризації кредиту, але з метою повного та об`єктивного розгляду справи вважає за необхідно зазначити що і підстави, зазначені в відзиві на позовну заяву також не заслуговують уваги, виходячи з наступного:

Представник відповідача зазначає, що між сторонами було укладено іпотечний кредитний договір, а не споживчий кредитний договір, а тому ОСОБА_1 не мала права на подання заяви про реструктуризацію кредиту в порядку Закону України “Про споживче кредитування”.

Суд не погоджується з вказаними доводами представника відповідача, оскільки згідно з чинним законодавством іпотечний кредит може бути як споживчим кредитом так і кредитом для підприємницьких цілей. Для віднесення кредиту до споживчих кредитів необхідно встановити суб`єктний склад сторін та цільове призначення кредиту.

Так, кредитний договір від 25.09.2007 р. №657 укладений з фізичною особою на купівлю житла.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про захист прав споживачів” (в редакції що діяла станом на 25.09.2007 р.) договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов`язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов`язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

Частиною 7 статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів” зазначається, що позичальник не має права відкликати згоду щодо: споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;споживчих кредитів на придбання житла.

Закон України від 13.04.2021 № 1381-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» передбачає реструктуризацію кредитів, укладених в іноземній валюті, забезпеченням за якими виступає житлова нерухомість.

Таким чином, Закони України “Про споживче кредитування” та “Про захист прав споживачів” передбачають, що споживчим кредитом може бути іпотечний кредит, укладений з фізичною особою на купівлю чи під заставу житлової нерухомості.

В постанові від 08.12.2021 № 409/1398/18 Верховним Судом зазначається, що “Договір про іпотечний кредит” що було укладено з АТ “Ощадбанк” регулюється положеннями Закону України “Про захист прав споживачів” та Закону України “Про споживче кредитування”.

Представник відповідача також зазначає, що реструктуризація кредиту неможлива, оскільки це унеможливить примусове виконання рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 23.08.2018 р. по справі №333/3246/15-ц про стягнення заборгованості за вказаним кредитним договором. Реструктуризація кредиту порушить права банку, як стягувача на обов`язковість судового рішення, що закріплено в ст. 129 Конституції України.

Суд не погоджується з вказаними висновками представника відповідача, оскільки внаслідок реструктуризації кредиту боржник не уникає виконання рішення суду, а здійснює погашення заборгованості згідно графіком в національній валюті.

В постановах Верховного Суду від 07 вересня 2022 року у справі N 274/6004/21 (провадження N 61-4935св22)), від 22.06.2023 № 593/1509/21 Верховний Суд. Касаційний цивільний суд зазначається, що Норма Закону України “Про споживче кредитування” щодо обов`язкової реструктуризації зобов`язань, передбачених договором про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, є нормою імперативною.

Відповідно до абз 3) пункту 7 Перехідних положень Закону України “Про споживче кредитування”, у разі наявності на день набрання чинності цим пунктом у суді відкритого провадження у справі, предметом спору в якій є права та обов`язки сторін за договором, щодо реструктуризації зобов`язань за яким подається заява, та/або права та обов`язки сторін за іпотечним договором, укладеним для забезпечення виконання передбачених цим договором зобов`язань, та/або договором між іпотекодавцем та іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, та відсутності рішення суду, що набрало законної сили, заява про проведення реструктуризації може бути подана після спливу тримісячного строку з дня набрання чинності цим пунктом, але не пізніше двох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду в такій справі.

Тобто Закону України “Про споживче кредитування” чітко зазначено можливість подання заяви про реструктуризацію кредиту і після набрання законної сили рішенням суду про стягнення боргу за договором.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 13.04.2021 № 1381-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті», а саме п. 4 зазначається, що проведення відповідно до цього Закону реструктуризації зобов`язань, передбачених договором, є підставою для визнання судом відповідно до статті 432 Цивільного процесуального кодексу України таким, що не підлягає виконанню, виконавчого документа, виданого для звернення до виконання рішення суду (ухваленого до дня проведення такої реструктуризації), яким передбачено стягнення грошових коштів та/або звернення стягнення на нерухоме майно. У разі визнання судом з цих підстав зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, та в разі подання нової позовної заяви стороною справи, в якій було ухвалено рішення про визнання зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, таке рішення суду не може бути підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пункту 2 частини першої статті 186 Цивільного процесуального кодексу України.

Таким чином, наявність рішення суду про стягнення боргу, яке не виконане боржником не є підставою для відмови в проведенні реструктуризації. Після проведення реструктуризації боржник має право на звернення до суду з заявою про визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчих листів по справі. В разі невиконання боржником умов реструктуризаціїкредитор має право на повторне звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості за кредитом.

Аналогічні висновки щодо можливості реструктуризації валютного кредиту в разі наявності судового рішення про стягнення боргу за кредитом викладені в постанові Верховного суду від 26.04.2023 р. № 209/800/22.

Щодо посилань представника відповідача на те, що зобов`язання банку судом на проведення реструктуризації є односторонньою зміною умов договору, суд зазначає що предметом позову є визнання незаконною відмови в проведенні реструктуризації кредиту, а не внесення змін до кредитного договору.

Абзацем 12 частини 7 перехідних положень Закону України “Про споживче кредитування” зазначено процедуру проведення реструктуризації шляхом направлення підписаного лише кредитором графіку погашення кредиту в одностороньому порядку:

12) днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя або заставодавця у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника, заяви про проведення відповідно до цього пункту реструктуризації. Кредитор зобов`язаний не пізніше 60 днів з дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструктуризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов`язаним за договором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов`язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов`язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів). Також відповідна інформація у письмовому вигляді безоплатно надається зазначеним особам особисто на їхню вимогу.

В постановах Верховного суду від 28.06.2023 № 756/16109/21, від 22.06.2023 № 593/1509/21, від 26.04.2023 № 209/800/22 зазначається, що вимога про зобов`язання провести реструктуризацію за кредитом в порядку Закону України “Про споживче кредитування” є належним способом захисту прав.

Посилання представника відповідача на те, що позивач не надала до заяви про реструктуризацію кредиту довідки про склад сім`ї суд вважає безпідставними, оскільки чинне законодавство не містить такого уніфікованого документу як “довідка про склад сім`ї”, і склад сім`ї може доводитися різними документами, в тому числі й свідоцтвами про шлюб, про народження, документами про прописку, що було надано позичальником до заяви.

Щодо відсутності довідок про реєстрацію місця проживання дітей позичальника та поручителя, суд зазначає, що ст. 29 ЦК України місцем проживання дитини є місце проживання її батьків. Відсутність у малолітніх дітей паспорту та прописки не може бути підставою для відмови в реструктуризації кредиту.

Посилання представника банку на те, що з заявою про реструктуризацію кредиту не було надано інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно спростовується матеріалами справи. Відповідна інформація була надана банку, і позичальник довела, що в неї відсутнє інша житлова нерухомість окрім квартири, що перебуває в іпотеці АТ “Ощадбанк”.

Таким чином, суд приходить до висновків, що АТ “Державний ощадний банк України” безпідставно відмовило ОСОБА_1 в проведенні реструктуризації за кредитним договором, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо стягнення судових витрат:

Позивача було звільнено від сплати судового збору у відповідності до положень Закону України “Про захист прав споживачів”.

Відповідно до ч. 6 ст. 141 ЦПК України, якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

Оскільки позивача було звільнено від оплати судового збору за дві позовні вимоги, з відповідача на користь Держави підлягає стягненню судовий збір в розмірі1073.60*2 = 2147,20 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 13, 81, 258-259, 263-265 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ФіліяЗапорізьке обласне управління, Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про захист прав споживачів та зобов`язання вчинити певні дії – задовольнити.

Визнати протиправною відмову Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у наданні реструктуризації за договором про іпотечний кредит № 657 від 25.09.2007 року, укладеному між ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_1 в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» в редакції змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» від 13 квітня 2021 року № 1381-IX.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» провести реструктуризацію за договором про іпотечний кредит № 657 від 25.09.2007 року, укладеному між ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_1 в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» в редакції змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» від 13 квітня 2021 року № 1381-IX.

Стягнути з Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ: 00032129, місце знаходження: м. Київ. вул.. Госпітальна, 12Г ) на користь держави судовий збір у розмірі 2147 (дві тисячі сто сорок сім) гривень 20 копійок.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя:М.В. Антоненко

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *