Зобов’язали Ощадбанк змінити валюту кредиту з доларів США в гривні та зменшити розмір відсотків за кредитом!

Номер справи:
331/1074/23

Посилання на судове рішення в реєстрі:
113668418

ЮРКОНСАЛТ – адвокатське бюро, спеціалізується на захисті прав споживачів та наданні юридичних послуг. Одним з останніх успішних випадків компанії стало рішення суду на користь нашого клієнта щодо зобов’язання Акціонерного товариства “Державний ощадний банк України” змінити валюту кредиту з доларів США на гривні та зменшити розмір відсотків за кредитом.

У рішенні суду було встановлено, що наш клієнт уклав кредитний договір з банком у вересні 2007 року на суму 28 000 доларів США з метою придбання житла. Згідно з договором, він зобов’язувався погасити кредит до вересня 2027 року під 12,5% річних. Проте, позивачу відмовили в проведенні реструктуризації кредиту з посиланням на певні підстави, які ми успішно спростували в суді.

Суд прийняв рішення на користь нашого клієнта, оскільки встановив, що згідно з чинним законодавством, іпотечний кредит може бути віднесений до категорії споживчих кредитів. Реструктуризація кредиту в даному випадку передбачена Законом України “Про споживче кредитування” та є правом споживача. Крім того, рішення суду вказує на те, що позивач виконував свої зобов’язання за кредитом і мав право на реструктуризацію.

Отже, наше адвокатське бюро успішно представило і захистило права нашого клієнта в суді. Рішення суду зобов’язує банк провести реструктуризацію кредиту, змінити валюту та зменшити розмір відсотків за кредитом. Ми продовжуємо надавати юридичну підтримку нашим клієнтам і захищати їх права.

#юридичніпослуги #споживачі #захистправ #реструктуризаціякредиту #банк#адвокат #юрист #юрконсалт #консультація #підписка #ukraine #рек

Переглянути повний текст рішення суду:

29.08.2023

Справа № 331/1074/23

Провадження № 2/331/761/2023

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«29» серпня 2023 р.м. Запоріжжя

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя у складі:

Головуючогосудді Антоненко М.В. при секретаріБайрамовій Д.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ФіліяЗапорізьке обласне управління, Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про захист прав споживачів та зобов`язання вчинити певні дії, –

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом, в якому зазначила, що між нею та АТ “Ощадбанк” було укладено кредитний договір від 25.09.2007 р. №657, за умовами якого отримала кредитні кошти в розмірі 28 000,00 дол. США з терміном повернення до 25.09.2027 р. під 12,5% річних. Кредитні кошти були отримані для купівлі квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка була передана в іпотеку за договором іпотеки.

06.07.2021 р. позивачем було подано до банку заяву про проведення реструктуризації кредиту згідно пункту 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про споживче кредитування”, разом з необхідними додатками до вказаної заяви.

22.09.2022 р. АТ “Ощадбанк” було письмово відмовлено в проведенні реструктуризації з тих підстав, що станом на 01.01.2014 р. у позичальника обліковувалась заборгованість за відсотками в розмірі 244,95 дол. США, що суперечить вимогам Закону України “Про споживче кредитування”.

ОСОБА_1 вважає вказану відмову незаконною, в зв`язку з чим і звернулася до суду з вказаним позовом.

23.02.2023 р. ухвалою суду відкрито провадження по справі за правилами загального позовного провадження.

10.03.2023 р. представником АТ “Ощадбанк” було подано відзив на позовну заяву.

20.04.2023 р. представником позивача, адвокатом Працевитим Г.О. подано відповідь на відзив.

18.05.2023 р. ухвалою суду закінчено підготовку судового розгляду справи з призначенням до судового розгляду по суті.

10.08.2023 р. представником позивача, адвокатом Працевитим Г.О. подано заяву про застосування судової практики.

В судове засідання з`явилися представники сторін. Представник позивача наполягав на задоволенні позову. Представник відповідача просила у позові відмовити.

Вислухавши думки представників сторін, дослідивши матеріли справи, суд вважає, що позов підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції України, юрисдикція судів поширюється на всі правовідносин, що виникають у державі.

У відповідності з п. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ратифікованої Україною, Законом України №475/97-ВР від 17.07.1997 року, яка відповідно до ст. 9 Конституції України є частиною національного законодавства України, кожна людина при визначенні її громадянських прав та обов`язків має право на справедливий розгляд справи незалежним та безстороннім судом.

Відповідно до ст. 55 Конституції України, кожному гарантується судовий захист його прав і свобод.

Згідно зі ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Судом встановлено, що 25.09.2007 р. між АТ “Державний Ощадний банк України” та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір (договір про іпотечний кредит) на суму 28 000,00 дол. США.

Згідно п. 1.2 Кредитного договору, кредит надається з терміном погашення до 25.09.2007 р. на придбання двохкімнатної квартири, за договором купівлі-продажу від 25.09.2007 р., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатком до кредитного договору “Розрахунок ануітетних платежів” встановлено що щомісячний платіж по кредиту становить 328,00 дол. США.

25.07.2007 р. між сторонами було укладено договір іпотеки №657-іф, посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Бургазли І.І. за №5792. Згідно п. 1.2 Договору іпотеки, в іпотеку передається квартира за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_1 .

Згідно розрахунку заборгованості за кредитним договором, з моменту отримання кредиту до 01.01.2014 р. позичальник належним чином здійснювала оплату за кредитом.

25.05.2011 р. була наявнапрострочка по кредиту в розмірі 6,91 дол. США, яка була погашена 30.05.2011 р.

З наданих позивачем копій квитанцій про погашення кредиту вбачається що ОСОБА_1 вносила платежі за кредитом до червня 2015 р.

23.08.2018 р. рішенням Комунарського районного суду м. Запоріжжя по справі №333/3246/15-ц за позовом АТ “Ощадбанк” до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 було достроково стягнуто кредитну заборгованість за кредитним договором від 25.09.2007 р. №657 в сумі 22 416,27 дол. США заборгованості за кредитом, 2 272,11 до. США за відсотками, 101,81 дол. США за пенею, 46,81 дол. США за прострочення кредиту, 21,10 дол. США 3% річних та 4 872,00 грн. судового збору.

В рішенні суду зазначається, пеня, нарахована за кредитним договором в розмірі 101,81 дол. США обрахована за період прострочення виконання зобов`язань за період з 12.10.2014 р. по 12.10.2015 р.

23.04.2021 р. набув чинності Закон України від 13.04.2021 № 1381-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті», яким було доповнено Перехідні положення Закону України “Про споживче кредитування”пунктом 7, яким передбачається право споживача подати заяву про реструктуризацію споживчого кредиту в іноземній валюті, а саме:

Зобов`язання позичальників за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, що відповідають зазначеним у цьому пункті критеріям (незалежно від дати укладення договору), підлягають обов`язковій реструктуризації на вимогу позичальника (особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) або його представника (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом:

1) обов`язковій реструктуризації підлягають зобов`язання, передбачені договором про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті (далі у цьому пункті – договір), у разі:

– наявності станом на день набрання чинності цим пунктом будь-якого непогашеного грошового зобов`язання (простроченого грошового зобов`язання та/або грошового зобов`язання, строк сплати якого не закінчився) перед кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя (заставодавця) у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника;

– відсутності станом на 1 січня 2014 року простроченої заборгованості, яку згідно з договором позичальник зобов`язаний сплатити не пізніше 1 січня 2014 року (крім простроченої заборгованості із сплати неустойки та інших платежів, нарахованих у зв`язку із простроченням позичальником платежів, та/або будь-якої заборгованості, строк сплати якої відповідно до договору спливає після 1 січня 2014 року, але яку кредитор вимагав повернути достроково (у строк до 1 січня 2014 року) у зв`язку з простроченням позичальником платежів), або якщо зазначену прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації;

2) виконання зобов`язань за договором забезпечено предметом іпотеки згідно із статтею 5 Закону України “Про іпотеку” у вигляді майна, віднесеного до об`єктів житлового фонду (далі – житлове нерухоме майно), або об`єкта незавершеного житлового будівництва, або майнових прав на нього, або садового будинку, або земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а загальна площа такого нерухомого майна (об`єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує для квартири 140 квадратних метрів, для житлового будинку – 250 квадратних метрів, для садового будинку – 250 квадратних метрів, для земельної ділянки – площі, визначеної пунктом “г” частини першої статті 121 Земельного кодексу України.

Крім того, вимагається виконання хоча б однієї з таких умов:

предмет іпотеки – житлове нерухоме майно використовується як місце постійного проживання позичальника або майнового поручителя (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

у власності позичальника або майнового поручителя, який є власником предмета іпотеки – об`єкта незавершеного житлового будівництва, відсутнє інше житлове нерухоме майно (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

предмет іпотеки – нерухоме житлове майно придбавалося повністю або частково за рахунок кредитних коштів, отриманих за договором, і умовами договору або іпотечного договору передбачено заборону реєстрації місця проживання позичальника або майнового поручителя за адресою розташування житлового нерухомого майна, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

предметом іпотеки є земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, площа якого не перевищує 250 квадратних метрів, розташованого на зазначеній земельній ділянці, та житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

предметом іпотеки є садовий будинок, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);

3) реструктуризація зобов`язань, передбачених договором, здійснюється за заявою, що подається кредитору позичальником (особою, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) або його представником (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) особисто або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим пунктом, крім таких випадків:

у разі смерті позичальника (або особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) протягом строку, передбаченого абзацом першим цього підпункту, спадкоємець, до якого перейшли права та обов`язки позичальника, може подати заяву про проведення реструктуризації протягом двох місяців з дня одержання відповідного свідоцтва про право на спадщину;

4) у заяві про проведення реструктуризації зазначаються:

прізвище, ім`я та по батькові (за наявності) позичальника;

найменування кредитодавця (повне або скорочене);

інформація про дату укладення договору, яким передбачені зобов`язання, щодо реструктуризації яких подається заява;

інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання позичальника (особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника);

інформація про всі наявні у власності позичальника (особи, до якої перейшли права та обов`язки позичальника) на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду (зазначається кожен такий об`єкт нерухомого майна та його адреса);

інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання майнового поручителя та про всі наявні у його власності на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду (зазначається кожен такий об`єкт нерухомого майна та його адреса), – у разі наявності майнового поручителя;

документи, що підтверджують інформацію, зазначену у заяві (документи про склад сім`ї, про доходи іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя) та членів його сім`ї – на вимогу кредитора), розширену інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно стосовно кожного члена сім`ї іпотекодавця (позичальника та/або майнового поручителя).

12) днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя або заставодавця у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника, заяви про проведення відповідно до цього пункту реструктуризації. Кредитор зобов`язаний не пізніше 60 днів з дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструктуризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов`язаним за договором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов`язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов`язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів). Також відповідна інформація у письмовому вигляді безоплатно надається зазначеним особам особисто на їхню вимогу;

14) подальше виконання реструктуризованих зобов`язань за кредитом здійснюється позичальником відповідно до умов договору з урахуванням умов проведеної реструктуризації та норм Закону України “Про споживче кредитування”;

17) дія іпотечних договорів та договорів застави, укладених з метою забезпечення договорів, зобов`язання за якими реструктуризовані відповідно до цього пункту, продовжується без нотаріального посвідчення до дати виконання позичальником зобов`язань за договором”.

06.07.2021 р. позивачем ОСОБА_1 було подано через канцелярію відділення АТ “Ощадбанк” заяву про реструктуризацію заборгованості згідно Закону України “Про споживче кредитування”.

В заяві від 06.07.2021 р. зазначено прізвище, ім`я та по батькові позичальника; найменування кредитодавця; інформація про дату укладення договору, яким передбачені зобов`язання, щодо реструктуризації яких подається заява; інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання; інформація про всі наявні у власності позичальника на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду; інформація про зареєстроване та фактичне місце проживання майнового поручителя та про всі наявні у його власності на дату підписання заяви об`єкти нерухомого майна, віднесені до об`єктів житлового фонду.

Окремо в заяві зазначено що згідно рішення Виконавчого комітету Запорізької міської Ради №520 від 01.09.2017 р., до повноважень управителів багатоквартирних будинків в м. Запоріжжі не входить повноваження щодо видачі довідок про склад сім`ї.

В якості надання документів про склад сім`ї до заяви додані копії:

– паспорту та РНОКПП на ОСОБА_1 ;

– паспорту та РНОКПП на ОСОБА_2 (поручитель та колишній чоловік позичальника);

– паспорту ОСОБА_3 (чоловік позичальника);

– паспорту ОСОБА_4 (дружина поручителя ОСОБА_2 );

– свідоцтво про народження ОСОБА_5 (син позичальника);

– свідоцтво про народження ОСОБА_6 (син поручителя);

– витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на вищезазначених осіб;

– довідки про доходи на позичальника, поручителя та їх повнолітніх членів сім`ї.

22.09.2022 р. АТ “Ощадбанк” було письмово відмовлено в проведенні реструктуризації з підстав того, що станом на 01.01.2014 р. у позичальника була заборгованість за процентами в розмірі 244,95 дол. США.

Будь-яких інших підстав для відмови в проведенні реструктуризації, зокрема зауважень щодо форми або змісту заяви, доданих до неї документівбанком зазначено не було.

Відповідно до ст. ст. 15, 16 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст. 13 ЦПК України, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Проаналізувавши подану ОСОБА_1 заяву щодо проведення реструктуризації кредиту суд вбачає, що заява має всю необхідну інформацію для проведення реструктуризації. До заяви також надані необхідні докази у відповідності до умов закону, що підтверджується матеріалами справи.

Суд критично сприймає посилання представника банку на те, що станом на 01.01.2014 р. у позичальника існувала заборгованість за відсотками по кредиту, оскільки з розрахунку заборгованості станом на 01.01.2014 р. вбачається, що у позичальника була відсутня прострочена заборгованість.

Заборгованість за відсотками в розмірі 244,95 дол. США є строковою а не простроченою заборгованістю, оскільки за умовами договору банк щомісяця нараховує відсотки по кредиту, які позичальник повинен погашати згідно графіку.

Згідно графіку погашення кредиту, щомісячний ануітетний платіж становить 328 дол. США.

Позивачем надано до позовної заяви квитанції про погашення кредиту, в тому числі квитанції від 29.11.2013 р. на суму 328 дол. США, від 23.12.2013 р. на 328 дол. США, від 29.01.2014 р. на 328 дол. США.В подальшому позичальник сплачувала вказану суму обов`язкового платежу до 02.12.2014 р.

Крім того, рішенням суду від 23.08.2018 р. №333/3246/15-ц встановлено, що позичальник почала допускати прострочення кредиту лише з 12.10.2014 р.

В постанові від 20.10.2022 № 381/3302/21 Верховний Суд. Касаційний цивільний суд зазначається що наявність простроченої заборгованості за кредитом не враховується якщо така заборгованість була погашена на момент подання заяви про реструктуризацію кредиту.

Таким чином, матеріалами справи спростовується доводи банку про наявність станом на 01.01.2014 р. простроченої заборгованості за кредитом.

Будь-яких інших підстав для відмови в проведенні реструктуризації в письмовій відмові банку не наведено.

В той же час, представник банку під час розгляду справи додатково навела підстави для відмови в реструктуризації кредиту.

Суд вважає що вказані підстави для відмови в реструктуризації кредиту не були зазначені в письмовій відмові від 22.09.2022 р. а тому не можуть вважатися підставами які перешкоджають реструктуризації кредиту, але з метою повного та об`єктивного розгляду справи вважає за необхідно зазначити що і підстави, зазначені в відзиві на позовну заяву також не заслуговують уваги, виходячи з наступного:

Представник відповідача зазначає, що між сторонами було укладено іпотечний кредитний договір, а не споживчий кредитний договір, а тому ОСОБА_1 не мала права на подання заяви про реструктуризацію кредиту в порядку Закону України “Про споживче кредитування”.

Суд не погоджується з вказаними доводами представника відповідача, оскільки згідно з чинним законодавством іпотечний кредит може бути як споживчим кредитом так і кредитом для підприємницьких цілей. Для віднесення кредиту до споживчих кредитів необхідно встановити суб`єктний склад сторін та цільове призначення кредиту.

Так, кредитний договір від 25.09.2007 р. №657 укладений з фізичною особою на купівлю житла.

Відповідно до ст. 11 Закону України “Про захист прав споживачів” (в редакції що діяла станом на 25.09.2007 р.) договір про надання споживчого кредиту укладається між кредитодавцем та споживачем, відповідно до якого кредитодавець надає кошти (споживчий кредит) або бере зобов`язання надати їх споживачеві для придбання продукції у розмірі та на умовах, встановлених договором, а споживач зобов`язується повернути їх разом з нарахованими відсотками.

Частиною 7 статті 11 Закону України “Про захист прав споживачів” зазначається, що позичальник не має права відкликати згоду щодо: споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;споживчих кредитів на придбання житла.

Закон України від 13.04.2021 № 1381-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» передбачає реструктуризацію кредитів, укладених в іноземній валюті, забезпеченням за якими виступає житлова нерухомість.

Таким чином, Закони України “Про споживче кредитування” та “Про захист прав споживачів” передбачають, що споживчим кредитом може бути іпотечний кредит, укладений з фізичною особою на купівлю чи під заставу житлової нерухомості.

В постанові від 08.12.2021 № 409/1398/18 Верховним Судом зазначається, що “Договір про іпотечний кредит” що було укладено з АТ “Ощадбанк” регулюється положеннями Закону України “Про захист прав споживачів” та Закону України “Про споживче кредитування”.

Представник відповідача також зазначає, що реструктуризація кредиту неможлива, оскільки це унеможливить примусове виконання рішення Комунарського районного суду м. Запоріжжя від 23.08.2018 р. по справі №333/3246/15-ц про стягнення заборгованості за вказаним кредитним договором. Реструктуризація кредиту порушить права банку, як стягувача на обов`язковість судового рішення, що закріплено в ст. 129 Конституції України.

Суд не погоджується з вказаними висновками представника відповідача, оскільки внаслідок реструктуризації кредиту боржник не уникає виконання рішення суду, а здійснює погашення заборгованості згідно графіком в національній валюті.

В постановах Верховного Суду від 07 вересня 2022 року у справі N 274/6004/21 (провадження N 61-4935св22)), від 22.06.2023 № 593/1509/21 Верховний Суд. Касаційний цивільний суд зазначається, що Норма Закону України “Про споживче кредитування” щодо обов`язкової реструктуризації зобов`язань, передбачених договором про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, є нормою імперативною.

Відповідно до абз 3) пункту 7 Перехідних положень Закону України “Про споживче кредитування”, у разі наявності на день набрання чинності цим пунктом у суді відкритого провадження у справі, предметом спору в якій є права та обов`язки сторін за договором, щодо реструктуризації зобов`язань за яким подається заява, та/або права та обов`язки сторін за іпотечним договором, укладеним для забезпечення виконання передбачених цим договором зобов`язань, та/або договором між іпотекодавцем та іпотекодержателем про задоволення вимог іпотекодержателя, та відсутності рішення суду, що набрало законної сили, заява про проведення реструктуризації може бути подана після спливу тримісячного строку з дня набрання чинності цим пунктом, але не пізніше двох місяців з дня набрання законної сили рішенням суду в такій справі.

Тобто Закону України “Про споживче кредитування” чітко зазначено можливість подання заяви про реструктуризацію кредиту і після набрання законної сили рішенням суду про стягнення боргу за договором.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України від 13.04.2021 № 1381-IX, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті», а саме п. 4 зазначається, що проведення відповідно до цього Закону реструктуризації зобов`язань, передбачених договором, є підставою для визнання судом відповідно до статті 432 Цивільного процесуального кодексу України таким, що не підлягає виконанню, виконавчого документа, виданого для звернення до виконання рішення суду (ухваленого до дня проведення такої реструктуризації), яким передбачено стягнення грошових коштів та/або звернення стягнення на нерухоме майно. У разі визнання судом з цих підстав зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, та в разі подання нової позовної заяви стороною справи, в якій було ухвалено рішення про визнання зазначеного виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, таке рішення суду не може бути підставою для відмови у відкритті провадження у справі відповідно до пункту 2 частини першої статті 186 Цивільного процесуального кодексу України.

Таким чином, наявність рішення суду про стягнення боргу, яке не виконане боржником не є підставою для відмови в проведенні реструктуризації. Після проведення реструктуризації боржник має право на звернення до суду з заявою про визнання такими, що не підлягають виконанню виконавчих листів по справі. В разі невиконання боржником умов реструктуризаціїкредитор має право на повторне звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості за кредитом.

Аналогічні висновки щодо можливості реструктуризації валютного кредиту в разі наявності судового рішення про стягнення боргу за кредитом викладені в постанові Верховного суду від 26.04.2023 р. № 209/800/22.

Щодо посилань представника відповідача на те, що зобов`язання банку судом на проведення реструктуризації є односторонньою зміною умов договору, суд зазначає що предметом позову є визнання незаконною відмови в проведенні реструктуризації кредиту, а не внесення змін до кредитного договору.

Абзацем 12 частини 7 перехідних положень Закону України “Про споживче кредитування” зазначено процедуру проведення реструктуризації шляхом направлення підписаного лише кредитором графіку погашення кредиту в одностороньому порядку:

12) днем проведення реструктуризації вважається день отримання кредитором, крім випадку переходу усіх прав кредитора до поручителя або заставодавця у зв`язку з виконанням ним зобов`язань позичальника, заяви про проведення відповідно до цього пункту реструктуризації. Кредитор зобов`язаний не пізніше 60 днів з дня реструктуризації здійснити всі обчислення, необхідні для проведення реструктуризації, та надіслати позичальнику, поручителю та іншим зобов`язаним за договором особам поштою рекомендованим листом інформацію про зміну зобов`язань за результатами проведення реструктуризації (включаючи інформацію про всі наявні зобов`язання позичальника за результатами проведення реструктуризації станом на день проведення реструктуризації та новий графік платежів). Також відповідна інформація у письмовому вигляді безоплатно надається зазначеним особам особисто на їхню вимогу.

В постановах Верховного суду від 28.06.2023 № 756/16109/21, від 22.06.2023 № 593/1509/21, від 26.04.2023 № 209/800/22 зазначається, що вимога про зобов`язання провести реструктуризацію за кредитом в порядку Закону України “Про споживче кредитування” є належним способом захисту прав.

Посилання представника відповідача на те, що позивач не надала до заяви про реструктуризацію кредиту довідки про склад сім`ї суд вважає безпідставними, оскільки чинне законодавство не містить такого уніфікованого документу як “довідка про склад сім`ї”, і склад сім`ї може доводитися різними документами, в тому числі й свідоцтвами про шлюб, про народження, документами про прописку, що було надано позичальником до заяви.

Щодо відсутності довідок про реєстрацію місця проживання дітей позичальника та поручителя, суд зазначає, що ст. 29 ЦК України місцем проживання дитини є місце проживання її батьків. Відсутність у малолітніх дітей паспорту та прописки не може бути підставою для відмови в реструктуризації кредиту.

Посилання представника банку на те, що з заявою про реструктуризацію кредиту не було надано інформації з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно спростовується матеріалами справи. Відповідна інформація була надана банку, і позичальник довела, що в неї відсутнє інша житлова нерухомість окрім квартири, що перебуває в іпотеці АТ “Ощадбанк”.

Таким чином, суд приходить до висновків, що АТ “Державний ощадний банк України” безпідставно відмовило ОСОБА_1 в проведенні реструктуризації за кредитним договором, а тому позовні вимоги підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо стягнення судових витрат:

Позивача було звільнено від сплати судового збору у відповідності до положень Закону України “Про захист прав споживачів”.

Відповідно до ч. 6 ст. 141 ЦПК України, якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові витрати на користь осіб, які їх понесли, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

Оскільки позивача було звільнено від оплати судового збору за дві позовні вимоги, з відповідача на користь Держави підлягає стягненню судовий збір в розмірі1073.60*2 = 2147,20 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 13, 81, 258-259, 263-265 ЦПК України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» ФіліяЗапорізьке обласне управління, Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» про захист прав споживачів та зобов`язання вчинити певні дії – задовольнити.

Визнати протиправною відмову Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» у наданні реструктуризації за договором про іпотечний кредит № 657 від 25.09.2007 року, укладеному між ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_1 в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» в редакції змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» від 13 квітня 2021 року № 1381-IX.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» провести реструктуризацію за договором про іпотечний кредит № 657 від 25.09.2007 року, укладеному між ВАТ «Державний Ощадний банк України» та ОСОБА_1 в порядку передбаченому Законом України «Про споживче кредитування» в редакції змін внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» від 13 квітня 2021 року № 1381-IX.

Стягнути з Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ: 00032129, місце знаходження: м. Київ. вул.. Госпітальна, 12Г ) на користь держави судовий збір у розмірі 2147 (дві тисячі сто сорок сім) гривень 20 копійок.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя:М.В. Антоненко

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

1 думки про “Зобов’язали Ощадбанк змінити валюту кредиту з доларів США в гривні та зменшити розмір відсотків за кредитом!”

 1. Андрій_🛡️

  Добрий день. Ми з братом є спадкоємцями після смерті нашого батька. Однак, мій брат без мого відома подав заяву про прийняття спадщини і вже почав оформлення на себе всього майна. Чи можу я оскаржити дії брата і як це зробити? Також хочу перевірити дійсність заповіту. Чи можете ви допомогти?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ви маєте право оскаржити дії брата та перевірити дійсність заповіту. Пропонуємо вам отримати детальну консультацію через телеграм або вайбер чат, або особисто в нашому офісі. Напишіть нам, щоб домовитися про зручний час.

 2. Віктор_Мельник

  Шановний адвокате, мене звільнили з військової частини за станом здоров’я, але мені відмовляють у наданні відповідних документів для підтвердження цього факту та завершення процедури звільнення. Як ви можете допомогти в цій ситуації? Які конкретні кроки потрібно зробити для вирішення цього питання?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Шановний клієнте, ми готові допомогти вам у вирішенні цього питання. Спершу важливо зрозуміти, на якому етапі вам відмовили в наданні документів. Для детального консультування та визначення необхідних кроків пропонуємо зв’язатися з нами через Телеграм або Вайбер чат, або ж завітати до нашого офісу особисто.

 3. Ольга💼

  Добрий день! Прошу допомоги у розірванні шлюбу з іноземцем. Ми одружилися в Україні, маємо неповнолітню дитину. Чоловік не проживає в Україні і не хоче розлучатися. Чи можливо розірвати шлюб без його присутності та яким чином подати позов до суду? Дякую за відповідь.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Так, можна розірвати шлюб з іноземцем без його присутності. Для детальної консультації щодо процедури подання позову до суду, будь ласка, зв’яжіться з нами через телеграм або вайбер чат, або завітайте до нашого офісу. Дякую!

 4. 👨‍⚖️ Андрій Величко

  Добрий день. Мене звуть Андрій, і ваша допомога мені зараз дуже потрібна. Я маю трьох дітей віком до 18 років, і згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», я вважав, що не підлягаю мобілізації. Але у військкоматі відмовили у відстрочці, посилаючись на неточності у моїх документах. Чи можу я розраховувати на вашу юридичну підтримку для оформлення відстрочки і які документи потрібні для цього?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день, Андрію! Так, ми можемо надати вам юридичну підтримку для оформлення відстрочки. Зв’яжіться з нами через телеграм або вайбер чат для детальної консультації, або завітайте до нашого офісу особисто. Ми допоможемо вам зібрати необхідні документи та правильно оформити запит.

 5. Ольга 💬

  Доброго дня. Маю питання щодо розірвання шлюбу. Ми з чоловіком хочемо розлучитися, маємо двох неповнолітніх дітей. Він не згоден на розлучення, тому потрібна ваша допомога у поданні позову до суду. Які документи необхідно зібрати для цього, і який приблизний термін розгляду справи? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Дякуємо за ваше звернення. Для подання позову до суду про розірвання шлюбу вам знадобляться такі документи: свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження дітей, ваше посвідчення особи, документи, що підтверджують доходи обох сторін, можливо інші документи, залежно від обставин конкретної справи. Термін розгляду справи може варіюватися від кількох місяців до року, в залежності від навантаженості суду та складності справи. Щоб детально обговорити вашу ситуацію та підготувати всі необхідні документи, пропонуємо записатися на консультацію. Будемо раді допомогти!

 6. Микола_Захисник🇺🇦

  Доброго дня. Я військовослужбовець, під час служби моє здоров’я значно погіршилося через стресові умови та фізичні навантаження. Під час початкового проходження ВЛК мої скарги не були враховані, а тепер мені відмовляють у повторному огляді. Як мені оскаржити висновок ВЛК та домогтися направлення на повторне обстеження?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Дякуємо за Ваше звернення. Щоб оскаржити висновок ВЛК та домогтися повторного обстеження, рекомендуємо підготувати письмову заяву на ім’я керівника ВЛК із детальним описом ваших скарг та ситуації. Також не забудьте додати медичні документи, які підтверджують Ваш стан здоров’я. В разі, якщо Вашу заяву буде відхилено, Ви маєте право подати скаргу до Міністерства оборони або звернутися до суду. Рекомендуємо записатися на консультацію до нашого юриста, який допоможе підготувати всі необхідні документи та представити Ваші інтереси.

 7. Олександр Ковальчук

  Добрий день, підкажіть, будь ласка, яка вартість антиколекторских послуг у ваших адвокатів? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день, для уточнення вартості антиколекторських послуг у наших адвокатів, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть в чат.

 8. Олександра Петрова

  Доброго дня. Я хочу дізнатися скільки коштують ваші послуги з позбавлення батьківських прав і як довго триває процедура? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Щоб дізнатися вартість наших послуг з позбавлення батьківських прав та тривалість процедури, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або через чат.

 9. Олександр Петрович

  Скажите, какая стоимость ваших услуг и как можно будет получить консультацию у вашего военного адвоката?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для уточнення вартості наших послуг та отримання консультації у військового адвоката, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть в чат.

 10. Олександр1985

  Можна дізнатись вартість понадання юридичних послуг щодо позбавлення батківських прав і чи є можливість його повернення?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для уточнення вартості надання юридичних послуг щодо позбавлення батьківських прав та можливості їх повернення, будь ласка, зв’яжіться з нами телефоном або через чат.

 11. Олександр Петрович.

  Скажіть, будь ласка, яка вартість послуг по складанню та направленню адвокатських запитів до військової частини?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для отримання інформації щодо вартості послуг по складанню та направленню адвокатських запитів до військової частини, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть у чат.

 12. Олег Петров 1985

  Здраствуйте, а сколько стоит ваша помощь с судебными делами по кредитам?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Вартість консультації щодо судових справ по кредитах становить 500 грн. Будь ласка, зателефонуйте нам або напишіть в чат для детальнішої інформації.

 13. Олександр Мельник 1982

  Здравствуйте. Узнать условия позбавлення батьківських прав, як це відбувається та какая вартість послуг? Благодарю.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Для отримання детальної інформації щодо умов позбавлення батьківських прав та вартості наших послуг (1000-2000 грн за консультацію в залежності від обсягу документів), будь ласка, зв’яжіться з нами телефоном або через чат.

 14. Ігор Смирнов

  Добрий день. Підскажіть, будь ласка, яку вартість мають Ваші юридичні послуги по звільненню з військової служби?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Вартість консультації адвоката щодо звільнення з військової служби складає від 1000 до 2000 грн, залежно від обсягу документів; для точнішої інформації, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном або напишіть в чат.

 15. Олександр_1985_Київ

  Скільки коштує у Вас допомога з повторним проходженням ВЛК та оскарженням висновків?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Для уточнення вартості допомоги з повторним проходженням ВЛК та оскарженням висновків, будь ласка, зв’яжіться з нами по телефону або напишіть у чат; вартість консультації адвоката становить 500-1000 грн.

 16. Сергій 1985, Київ

  Скільки у вас кошта послуга складання рапорту до командирів військових частин?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Щоб дізнатися вартість послуги складання рапорту до командирів військових частин, будь ласка, зателефонуйте нам або напишіть у чат.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Для отримання детальної інформації щодо цін на послуги адвоката по кредитним спорам, будь ласка, зв’яжіться з нами за телефоном або напишіть у чат.

 17. Світлана2012

  Залишилися дуже задоволеною послугами Адвокатського бюро «ЮРКОНСАЛТ.pro». Вони зробили поділ майна швидким та безболісним. Понад усе сподобалося, що мою участь мінімізували, працювали дуже професійно!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш відгук! Нам дуже приємно чути, що ви задоволені роботою нашого бюро і що ми змогли допомогти вам швидко та професійно вирішити ваші питання.

 18. Юрій Геннадійович

  Добрий день. Величезна подяка команді Юрконсалт.PRO за допомогу в оформленні відстрочки від мобілізації. Сам би я не розібрався в усіх тонкощах законодавства, але з вашими професіоналами вдалося все зробити швидко та без проблем. Рекомендую всім, хто потребує якісної юридичної підтримки.

 19. АнтонінаП@влівна

  Звернулався до адвокатського бюро «ЮРКОНСАЛТ» з питанням стягнення аліментів на нашу дитину, адже домовитися мирним шляхом не вийшло. Юристи бюро взяли на себе все – від підготовки документів до подачі в суд, отримали рішення і подали в виконавчу службу. Дуже задоволена результатом і професійним підходом.

 20. Марія-Меланія_78

  Мені допомогли з касуванням виконавчого напису, який виготовив неправильний нотаріус. Послуга була швидкою і професійною. Я безмежно вдячна за допомогу! Тепер можу спати спокійніше, знаючи, що мої права захищені.

 21. Рагім

  Звернувся до адвокатів Юрконсалт для допомоги із заборгованістю по МФО. Вони змогли зменшити суму боргу та припинити постійні дзвінки колекторів. Дуже задоволений їхньою роботою та професіоналізмом. Рекомендую!

 22. Алевсандр Л.

  Оскільки я підпадаю під умови, які дозволяють отримати відстрочку від мобілізації, звернувся до Юрконсалт.PRO за допомогою. Вони надали детальну консультацію та супроводжували мене в усіх інстанціях. Дуже задоволений їхніми послугами!

 23. Лариса_КД81

  Користувалась послугами адвокатського бюро ЮРКОНСАЛТ.pro для поділу спільного майна після розлучення. Дуже задоволена, адже вони оперативно та професійно підготували всі необхідні документи та захистили мої інтереси у суді.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за високу оцінку нашої роботи, ми раді, що змогли допомогти вам у вирішенні вашого питання!

 24. Валентина_Юріївна75

  Не так давно зіткнулась із ситуацією, коли банк намагався відібрати мою квартиру за іпотечним договором. Довелося звернутись за правовою допомогою. Вони оперативно склали скаргу та подали позов до суду. Рекомендую!

 25. Геннадiй72

  Дуже задоволений послугами Юрконсалт.PRO! Мені вручали повістку з порушеннями, та адвокати допомогли її оскаржити. Професіонали своєї справи, рекомендую всім чоловікам, які зіткнулися з цією проблемою.

 26. Мирослава@1985

  Коли мій батько помер на окупованій території, я не знала, з чого почати. Дуже вдячна адвокатам бюро ЮРКОНСАЛТ за допомогу в встановленні факту смерті та отриманні свідоцтва. Робота була виконана швидко і професійно.

 27. Георгій_Петрович_1977

  Недавно мені довелось звертатись за юридичною допомогою щодо стягнення аліментів. Без допомоги адвокатського бюро «ЮРКОНСАЛТ» я б не впорався з підготовкою документів та проходженням судових інстанцій. Вдячний за професіоналізм та швидкість!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш відгук, раді, що змогли допомогти вам у вирішенні питання з аліментами та забезпечити якісну юридичну підтримку.

 28. Юрий_Адвокат1982

  Когда умерла моя тетя, начались большие проблемы со спадщиной. Я и мои родственники не могли договориться о разделе имущества, а проблемы с документами делали дело ещё сложнее. Обратился к ЮРКОНСАЛТ.pro , и их адвокат справился просто великолепно. Они представили меня в суде, провели все переговоры и решили спор так, что все остались довольны. Очень рекомендую их услуги.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за відгук! Ми раді, що змогли допомогти Вам у вирішенні складного питання зі спадщиною та досягти задовільного результату для всіх сторін.

 29. Валеріан33_Юрійович

  Мені нещодавно випала ситуація, коли була необхідна допомога юриста для отримання відстрочки від мобілізації через догляд за хворим членом сім’ї. У Юрконсалт.PRO мені надали професійну консультацію, склали заяви для ТЦК та супроводжували на всіх етапах. Дуже задоволений їх послугами!

 30. Борислав_UA2023

  Недавно зіткнувся з непростою ситуацією, коли виникла потреба в отриманні одноразової грошової допомоги після трагедії в сім’ї. Завдяки послугам адвокатського бюро впорався з оформленням документів та отримав необхідну допомогу.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Ми раді, що змогли допомогти вам у складній ситуації, і дякуємо за довіру до нашого адвокатського бюро.

 31. Амвросій_Петренко34

  З недавнім труднощами у погашенні заборгованості на кредитній картці, дуже важливо мати підтримку професійного адвоката. Моя ситуація з Приватбанком була складною, але адвокат з ЮРКОНСАЛТ.pro допоміг значно зменшити суму боргу.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш відгук, ми раді, що наші адвокати змогли допомогти вам у складній ситуації з Приватбанком і зменшити суму боргу.

 32. Евклідія_37

  Кілька місяців тому я зіткнулась з необхідністю вирішення спадкової справи. Завдяки адвокатському бюро ЮРКОНСАЛТ.pro ми змогли швидко розібратися зі всіма документами і подолати правові труднощі. Рекомендую їхні послуги!

 33. Олександр135 бюрократ.

  У мене була ситуація, коли мій рапорт на переведення ігнорували більше трьох місяців. Адвокатський запит допоміг швидко зрушити справу з мертвої точки. Рекомендую цю послугу всім, хто зіткнувся з бюрократією!

 34. АртемійЗах1д.

  Зіткнувся з серйозною проблемою стосовно кредиту, банк подав позов до суду. Дякуючи адвокатам з ЮРКОНСАЛТ.pro , вдалося зменшити суму боргу та їхній професіоналізм був на найвищому рівні. Рекомендую!

 35. Владислав @LegalHelp852

  Доброго дня. Мені довелося зіткнутися з неправомірним рішенням військово-лікарської комісії, що значно ускладнило проходження служби. Завдяки послугам адвоката з ЮРКОНСАЛТ.pro , вдалося успішно оскаржити це рішення. Рекомендую.

 36. Валерій_Консульт13

  Днями мені знову довелось зіштовхнутися з проблемами здоров’я в армії. Раджу всім користуватись послугами юристів для проходження і оскарження висновків ВЛК. Простий вихід – кваліфікована допомога.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за ваш коментар, і нагадуємо, що ви завжди можете звернутися до нас через онлайн-чат або подзвонити для отримання кваліфікованої допомоги.

 37. Дем'ян Роман0вич

  Коли минулого року мені були потрібні послуги по звільненню з військової служби, я звернувся до цього адвокатського бюро. Вони підготували всі необхідні документи, включаючи рапорт, швидко та ефективно. Рекомендую!

 38. Максиміліан Петрович

  Недавно потрапив у ситуацію, коли колектори почали тероризувати мене та моїх рідних через непогашений кредит. Завдяки послугам адвоката-антиколектора від АБ «ЮРКОНСАЛТ.pro», ситуацію вдалось врегулювати! Рекомендую!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо за довіру та рекомендацію! Якщо у вас або ваших знайомих виникнуть подібні проблеми, не соромтесь звертатися до нас телефоном або в чат – ми завжди готові допомогти врегулювати ситуацію з колекторами.

 39. Сергій Володимирович

  Хочу висловити велику подяку адвокату Вікторії за допомогу в оскарженні висновку ВЛК. Ваш професіоналізм і знання 402 наказу були вирішальними в моєму випадку. Без вас, я б не зміг довести свої права!

 40. Ярослав Леонтійович

  З недавніх пір мені довелося скористатися послугами адвоката при звільненні з військової служби з поважних причин. Спасибі великій Івану за його професіоналізм і відповідальний підхід до справи!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Шановний клієнте, спасибі за ваш відгук! Ми дуже цінуємо вашу довіру та раді, що Іван допоміг вам у важливому питанні звільнення з військової служби. Якщо у вас виникнуть додаткові питання або потрібна допомога, будь ласка, зателефонуйте нам або напишіть у чаті.

 41. Марина_Каховска🌻

  Добрий день. Підскажіть будь ласка, як можна скасувати виконавчий напис нотаріуса, і чи можна отримати допомогу якщо я живу в Новій Каховці? Дуже дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ви можете скасувати виконавчий напис нотаріуса через звернення до суду з відповідною заявою, і ми надаємо допомогу по всій території України; для уточнення вартості послуг напишіть, будь ласка, нам в чат.

 42. Олена_Червоноградська

  Добрий день! Скажіть будь ласка, а чи можна отримати допомогу від вашої юридичної фірми, якщо я живу в Червонограді? Мне кажуть що якщо не платити кредит Ще приїдуть з поліції обговорить борг.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ми надаємо юридичні послуги по всій території України, тому можемо допомогти, а для уточнення вартості рекомендуємо написати нам в чат, телеграм або вайбер.

 43. Ірина_Павлівна74

  Добрий день. Питання таке: якщо ми з чоловіком не в Запоріжжі, а наприклад в селі Десантне, чи можемо ми скористатися вашими послугами щодо стягнення аліментів через суд? Чи ви займаєтесь лише Запоріжжям? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Добрий день! Ми надаємо послуги по всій території України, тому ви можете скористатися нашими послугами щодо стягнення аліментів, незалежно від вашого місця перебування; для уточнення вартості просимо написати нам в чат, подзвонити або написати в телеграм чи вайбер.

 44. Марина_Славутич

  Доброго дня! Як ви допомагаєте в судах проти Приватбанка? Чи можливо отримати вашу допомогу, якщо я мешкаю в Славутичі? Дякую!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Доброго дня! Ми надаємо юридичну допомогу по всій території України, включаючи вашу область; для детального обговорення вашої ситуації та вартості послуг напишіть нам, будь ласка, в чат або зв’яжіться через телеграм.

 45. Марина_Васильевна123

  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как мне оформить или получить помощь по сбору документов для получения одноразовой грошовой помощи членам семьи погибшего военнослужащего? А можно ли получить такую помощь, если я проживаю в городе Пирятин?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Марина_Васильевна123, Здравствуйте, ми надаємо послуги по всій території України і готові допомогти вам з оформленням одноразової грошової допомоги для членів сім’ї загиблого військовослужбовця, будь ласка, напишіть нам в чат для детального обговорення вашої ситуації.

 46. Марина_Василівна56

  Доброго дня. Мене цікавить розірвання шлюбу. Допоможіть розібратися, будь ласка. Чи можливо отримати вашу допомогу, якщо я мешкаю в селі Великі Сорочинці?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Марина_Василівна56, Доброго дня! Ми надаємо допомогу з розірвання шлюбу по всій Україні, тому можемо вам допомогти; для детальної інформації щодо вартості послуги, будь ласка, напишіть нам у чат, зателефонуйте або зв’яжіться через Telegram чи Viber.

 47. Андрій_Закарпаття89

  Доброго дня! Цікаво дізнатись, скільки коштують ваші послуги з позбавлення батьківських прав? І чи можна отримати допомогу, якщо я проживаю в селі Косонь, Закарпатська область?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Андрій_Закарпаття89, Доброго дня! Щоб отримати інформацію про вартість послуг з позбавлення батьківських прав, будь ласка, напишіть нам в чат для уточнення деталей вашої ситуації; ми надаємо послуги по всій території України, включаючи селище Косонь, Закарпатська область, і ви можете зв’язатися з нами через чат, телеграм або вайбер.

 48. Володимир_Г56

  Добрий день! Чи можу я отримати консультацію адвоката з приводу встановлення факту смерті на окупованій території, якщо я проживаю в селі Горошова? Буду дуже вдячний за відповідь.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Володимир_Г56, Добрий день! Ми надаємо послуги по всій території України, тому ви можете отримати консультацію адвоката з приводу встановлення факту смерті на окупованій території, якщо проживаєте в селі Горошова; будь ласка, напишіть нам у чат або зателефонуйте для детальної консультації та з’ясування вартості послуги.

 49. Олексій_Диканька

  Добрий день! Підкажіть, будь ласка, скільки буде коштувати складання адвокатського запиту до військової частини? І чи зможу я отримати вашу допомогу, якщо я перебуваю в місті Диканька? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Олексій_Диканька, Доброго дня! Складання адвокатського запиту до військової частини коштуватиме від Х грн, і ми надаємо послуги по всій території України, тому ви можете звернутися до нас, написавши в чат або зателефонувавши нам.

 50. Олександр247

  Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи можна отримати грошову допомогу, якщо клієнт знаходиться в селі Петрівка? Як саме ви допомагаєте зі збором документів? Дякую.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Олександр247, Доброго дня! Ми надаємо послуги по всій території України, тому клієнт з села Петрівка може отримати грошову допомогу, а також ми допомагаємо зі збором документів – для цього звертайтеся до нас у чат або по телефону.

 51. Антон_Іванович73

  Здравствуйте, я хотел спросить про консультации по отсрочке от мобилизации. Вы проводите их онлайн или только лично? Еще, если я из Ивано-Франковска, могу ли я получить вашу помощь?

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Антон_Іванович73, Доброго дня! Ми надаємо консультації по всій території України як онлайн, так і особисто, тому ви зможете отримати нашу допомогу з Івано-Франківська, написавши в чат або зателефонувавши.

 52. Валентина_Прилуцька

  Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какова стоимость ваших услуг по разрыву брака? И могу ли я воспользоваться вашей помощью, если нахожусь в городе Прилуки? Спасибо.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Валентина_Прилуцька, Доброго дня! Вартість наших послуг по розлученню залежить від конкретних обставин вашої справи, і ви можете скористатися нашою допомогою, навіть перебуваючи в Прилуках, оскільки ми надаємо послуги по всій Україні; для детальнішої інформації, будь ласка, напишіть нам в чат або зателефонуйте.

 53. ВалентинаРоменська2023

  Доброї днини. Скажите пожалуйста, сколько стоит ваша услуга по стягненню аліментів через суд? І чи можна отримати допомогу якщо я з Ромнів? Давайте зв’яжемося и поговоримо про це.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   ВалентинаРоменська2023, Доброї днини, вартість нашої послуги по стягненню аліментів через суд залежить від конкретного випадку, і ми раді допомогти клієнтам з Ромнів, тому зателефонуйте нам або залиште ваш контактний номер для детального обговорення.

 54. Максим_ЗахисникVеликоїОлександрівки

  Доброго дня, хочу дізнатися більше про ваші анти-колекторські послуги. Скажіть, будь ласка, чи можу я отримати вашу допомогу, якщо проживаю в смт Велика Олександрівка? Дякую.

 55. Олексій_Знайшук

  Чи можна вирішити питання оскарження дій реєстратора, якщо я в Кропивницькому?

 56. Д-р_Васильєв_Чернівецький

  Яка ціна на адвокатський запит до військової частини? Допоможуть чи ні, якщо я в Чернівцях?

 57. Анонім

  Доброго дня,чи мають право батьки на допомогу?якщо в загиблого ще є дружина і повнолітній син?Чи можуть усі кошти виплатити дружині,без згоди батьків?

 58. Дем'ян Миргородський

  Щира подяка Юрконсалт.PRO та юристу Івану за професійну відстрочку від мобілізації. Все чітко, швидко та з роз’ясненнями.

 59. Владислава

  Мій чоловік загинув як військовослужбовець, і я хочу отримати одноразову грошову допомогу для нашої сім’ї. Мені потрібна допомога у зборі всіх необхідних документів, а також підтримка в процесі оформлення та контролю дій відповідних структур. Чи можете ви мені допомогти?

 60. Артемій

  Спасибо юристу Георгію Петрову за помощь в установлении факта смерти на оккупированных территориях, безценный опыт!

 61. Віталійна

  Дякую Геннадію Працевитому за допомогу з скасуванням виконавчого напису! На вагу золота така підтримка.

 62. Дарина Ігорівна Шепітко-Банківська 🌟23

  Чи допоможе ваша фірма зменшити відсоткову ставку по онлайн-кредиту?

 63. Олесій Валентинович

  Дякую Івану за професійне ведення справи про незаконну повістку. Все чітко і зрозуміло!

 64. Заява для батька

  Добрий день.Яка має бути заява на відстрочку від мобілізаціі батька-одинака.який виховує сам неповнолітню дитину.Є рішення суду на отримання батьком аліментів на дитину. і дитина проживає з батьком.

 65. Владислав

  Чи можете ви допомогти мені перемогти у справі проти банку? Кілька років тому я припинив користуватися кредитною карткою, а тепер банк вимагає велику суму за нібито накопичений борг та штрафи.

 66. Вітоліна Григорівна

  Скажіть, будь ласка, скільки коштує консультація процедури позбавлення батьківських прав?

 67. Валеріанна Михайлівна

  Звернувся до адвоката Георгія Петрова за допомогою, коли мене почали діставати колектори. Відразу вони змінили тон і стали вести себе прилично!

 68. Артемій Віталійович

  Геннадію, дуже дякую за професійний підхід до справи звільнення. Завдяки Вам усе вийшло!

 69. Русланович Мирон

  Дякую Катерині за професійну допомогу у скасуванні арешту мого майна, який наклав приватний виконавець!

 70. Миколай_Шостка_Вікторович

  Можливо звернутися до Вас щоб виграти суд с банком будучи у Шостці?

 71. Анатолій_ФінансовийРадник

  Чи є можливість захисту по кредиту за межами Запоріжжя, в селі Катеринівка?

 72. Злата Олексіївна🕔

  Скільки часу займе отримання рішення суду по стягненню аліментів?

 73. Милослава Величкоїна 🌟

  Які шанси успішного оскарження висновку ВЛК, якщо при проходженні були надані всі необхідні медичні документи?

 74. Віталій_Звітович2023

  Які документи необхідно підготувати для оскарження висновків ВЛК?

 75. Лаврентій Залізобетонний ✇

  Чи може ваше бюро допомогти скасувати арешт майна, який наклав приватний виконавець?

 76. Дем'ян Омелянович⚖️Перелік2023

  Чи може юридичний консультант надати повний перелік документів для суду?

 77. Іларія Валентинівна

  Щиро вдячна Георгію за професійну допомогу в справі за кредитною карткою!

 78. Мирослав Богданович

  Вдячний Георгію за професійну допомогу! Повістка оскаржена, все чітко.

 79. Василь123

  “Щиро вдячний адвокату Геннадію та команді “ЮРКОНСАЛТ” за професійний та ефективний захист моїх інтересів у судовій справі. Ваша відданість роботі принесла результат!”

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо Василь123 за Ваш відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Нехай кожен Ваш день буде наповнений позитивом!

 80. Олег777

  Дуже вдячний адвокату Валерії Скользневій та всій команді “ЮРКОНСАЛТ” за високий професіоналізм, зусилля та успішний захист моїх інтересів у суді. Ваша робота мене вразила, рекомендую всім!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег777, за виявлений час та залишений відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Ми цінуємо Ваш внесок!

 81. Василь123

  Вегетуючи в перспективі боргів, провалився у відчай. Але адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” та особливо Валерія Скользнева вирятували мене! Дякую за вашу професійність, компетентність та ефективність!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Василь123, за ваш відгук! Ваша думка дуже важлива для нас. Ми тішимось, що вам подобається наша робота!

 82. Іван123

  Я дуже вдячний адвокату Геннадію Працевитию за професіоналізм та порядність. Завдяки його допомозі юридичного бюро “ЮРКОНСАЛТ” вдалося виграти справу про повернення мого будинку!

 83. Олексій2022

  “Із глибокою вдячністю хочу відзначити високий професіоналізм адвоката Геннадія Працевитого та всієї команди ЮРКОНСАЛТ. Завдяки їх роботі нам вдалося виграти справу. Дякую за вашу відданість і компетентність!”

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олексію2022, за Ваш відгук! Ваша підтримка та позитивні слова допомагають нам невпинно розвиватись і покращуватися.

 84. Олена1234

  Я висловлюю вдячність адвокатському бюро “ЮРКОНСАЛТ” та особливо Валерії Скользневій за професійний захист моїх інтересів в суді. Їхня робота допомогла мені перемогти у складній справі.

 85. Олег1234

  Я вдячний адвокатському бюро “ЮРКОНСАЛТ” та особливо Валерії Скользневій за висококваліфіковану допомогу в моїй справі. Вони довели, що справедливість може здолати будь-які перешкоди!

 86. Олег123

  Дуже вдячний колективу “ЮРКОНСАЛТ” та адвокату Геннадію за те, що допомогли мені в справі. Їхній професіоналізм і компетентність – на високому рівні. Рекомендую всім, хто потребує юридичної допомоги.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег123, за Ваш відгук! Ваша думка важлива для нас. Ми робимо все можливе, щоб ви були задоволені нашим сервісом.

 87. Олег123

  Я високо оцінюю компетентність адвокатів бюро “ЮРКОНСАЛТ”. Завдяки роботі адвоката Геннадія вдалося виграти справу проти “Акцент-Банку”. Рекомендую цей бюро для захисту своїх прав!

 88. Тарас1995

  Благодарю адвокатське бюро “ЮРКОНСАЛТ” і особливо Геннадія Працевитого за професійну роботу і захист моїх інтересів в суді. Це дійсно зразок компетентного та відповідального підходу до своєї роботи.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Тарас1995, за Ваш відгук! Ваша думка важлива для нас. Ми працюємо для того, щоб надавати Вам кращий сервіс!

 89. Олег1987

  Я дуже задоволений виконаною роботою адвоката Дениса Димитрашко та бюро “ЮРКОНСАЛТ”. Завдяки їх професіоналізму мою справу було виграно. Дякую за відмінну роботу і захист моїх інтересів.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег1987, за Ваш час та відгук! Ваша думка важлива для нас і допомагає нам стати кращими. З повагою, команда.

 90. Олег123

  Я, Олег123, вдячний адвокатському бюро ЮРКОНСАЛТ та спеціально адвокату Геннадію Працевитому за професійний підхід та кваліфіковану допомогу. Ваша робота заслуговує високої оцінки. Рекомендую!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо, Олег123, за Ваш відгук. Ваша думка дуже важлива для нас, адже ми прагнемо надавати Вам найкращий сервіс!

 91. Тарас123

  Я вдячний адвокату Геннадію та його колегам з ЮРКОНСАЛТ за виграш в справі про іпотечний борг. Завдяки їхній компетентності та увазі до деталей, було успішно відстояно мої права.

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Дякуємо Вам, Тарас123, за Ваш відгук! Ваша думка дуже цінна для нас. Сподіваємось, продовжувати задовольняти Ваші потреби!

 92. Олег2022

  Дякую адвокату Валерії за те, що допомогла виграти справу від ПУМБ. Її професіоналізм дозволив зменшити мій борг на понад 70 тис. грн. Буду звертатися до “ЮРКОНСАЛТ” за допомогою і надалі!

  1. ЮРКОНСАЛТ

   Шановний Олег2022, дякуємо за Ваш відгук! Ми раді, що Вам сподобалося наше обслуговування. З нетерпінням чекаємо на Вас знову!

 93. Тимофій Валентинович

  Дуже вдячний адвокату Георгію за професійність та допомогу у спадкових питаннях!

 94. Сергій

  Я став жертвою неправомірних дій держреєстратора, який співпрацює з моїм кредитором – банком. Без достатньої підстави або судового рішення, моя власність була перереєстрована на банк. Як я можу оскаржити дії реєстратора та повернути свою іпотеку, і чи гарантуєте ви юридичний супровід у цьому процесі?

 95. Дмитро

  Я служив в армії, але через сімейні обставини мені потрібно терміново звільнитися. Як ваше бюро може мені допомогти скласти рапорт та зібрати всі необхідні документи для цього? Чи зможете ви контролювати процес звільнення по всій території України?

 96. Віталіна

  Чи отримає ОГД неповнолітня дитина загиблого батька, якщо той був позбавлений батьківських прав відносно цієї дитини?

  1. Так, отримає, оскільки він не позбавлений батьківських обовязків. Напишіть в чат допоможемо оформити виплати

 97. Максим

  Я виховую дитину сама і колишній чоловік не бере участі в її житті та не підтримує зв’язку. Я хочу вивезти дитину за кордон на ПМП, і мені важливо не мати юридичних перешкод від батька дитини. Що мені потрібно зробити для того, щоб позбавити його батьківських прав, і чи зможете ви надати юридичну допомогу в цій справі?

 98. Владислав

  Я служу за контрактом та маю законні підстави для звільнення через сімейні обставини. Як ваше бюро може допомогти мені оформити всі документи та забезпечити супровід процесу звільнення?

  1. Домомагаємо зібрати та вірно офрмити документи, скласти рапорт. Потім вже контролюємо щоб рапорт ніхто не “загубив”

 99. Владислав

  Я отримав повідомлення від банку про те, що моє іпотечне майно перереєстровано на банк без мого відома. Що мені робити, щоб оскаржити дії держреєстратора і повернути майно?

  1. Так, договір укладаємо віддалено (скан або через одноразовий смс пароль) Після отримання рішення суду направимо вам будь-якою курєрською поштою. Якщо треба можемо апостилювати. Пишіть в чат або дзвоніть

 100. Валерій

  Я зіткнувся з проблемою: приватний виконавець наклав арешт на моє майно, але дії були проведені з порушенням. Я хочу оскаржити постанову виконавця, але не знаю, з чого почати і як діяти у цій складній ситуації. Чи можете ви допомогти блокувати примусові стягнення та скасувати незаконну інвентаризацію та арешт моєго майна?

 101. Дмитро

  Я вже багато років не користуюся кредитною карткою, але Приватбанк нещодавно надіслав мені позов про стягнення заборгованості. Чи можете ви допомогти мені оскаржити цей борг в суді?

 102. Мирон Володимирович

  Скільки часу займає встановлення смерті? Скільки коштує консультація адвоката?

  1. Доброго, суд розглядає такі справи протягом тижня, якщо вірно подати документи

 103. Тимофій

  Розкажіть, чи треба платити за консультацію і скільки коштує юридична допомога по-альментам?

  1. Так, треба розуміти що у вас за кредитор або банк. Яким чином вони здіснили звернення стягнення. Напишіть в чат

 104. Людмила_Любарська

  Чи можна в селі Любар отримати консультацію по позбавленню батьківських прав?

  1. Доброго, надаємо консультаціі в онлайн чаті. Якщо треба можемо підготувати позов та супроводити суд через відеоконференцію

 105. Віталій Петрович

  Чи можливо отримати консультацію у Вашому адвокатському бюро, якщо я знаходжусь в місті Львів, але питання треба вирішити дуже терміново? Як зробити, щоб швидко отримати допомогу?

 106. Віталій Миколайович

  Скажіть будь ласка, чи можливе надання консультації або допомоги у вигляді збору документів та оформлення ОГД у разі, якщо я проживаю в місті Чернігів?

  1. Так, працюємо по всій країні, напишіть або заповніть форму що б розуміти які документи у вас вже є

 107. Валентина Петрівна

  Доброго дня. Звертаюсь до Вас із питанням стосовно можливості надання юридичної консультації чи допомоги у справі про стягнення заборгованості за кредитом. Чи Ваше бюро може запропонувати допомогу особі, що проживає в селі Степанівка Перша, Херсонської області, у взаєминах з банком, який вимагає повернення кредитних коштів? Заздалегідь вдячна за відповідь.

 108. Артем Петрович

  Чи можливо отримати консультацію щодо відстрочки від мобілізації, перебуваючи в с. Нові Санжари?

 109. Володимир

  Чи можливо отримати вашу правову консультацію онлайн щодо незаконної повістки, якщо я перебуваю в м. Чернівці?

 110. Олексій

  Чи можливо отримати Ваші консультаційні послуги щодо виплати ОГД, якщо я проживаю в Чернівцях?

 111. Віталійна💡Мудрець

  Можливо ви надаєте допомогу в ситуації, коли банк не врахував погашену частину боргу?

  1. Так, скиньте кредитний договір та квитанцію в чат. Якщо можете – сформуйте також виписку по кредиту або візміть іі в відділені банку, бажано в пдф форматі

 112. Валентин Олександрович 📜✨

  Чи можлива участь адвоката у суді без моєї особистої присутності?

 113. Тамара Олексіївна⚕️23

  Чи можна оспорити результати ВЛК, якщо в них не враховані всі мої медичні документи?

 114. Маркіян Орестович_експерт89

  Якою є процедура скасування виконавчого напису на вашу послугу?

 115. Макарій_Задумливий83

  Чи зможете Ви допомогти з підготовкою та поданням апеляції на висновок ВЛК?

  1. Так, на влк подається скарга до ЦВЛК або регіональної. Якщо у вас вже є документи можете скинути нам в чат щоб юристи подивилися

 116. ПроцесСтягнення89

  Скільки в середньому триває процес стягнення аліментів через суд?

 117. ОмбудсменЗакону

  Яка вартість послуги визнання факту смерті на тимчасово окупованій території?

  1. Укладаємо з вами договір, потім ми вже без вашої участі подаємо позов до суду,виграємо його та повертаємо вам витрати на адвоката. Пишіть в чат все зробимо

 118. Олександр Олександрович

  Відмінна робота! Дуже вдячний за професійний супровід справи про позбавлення батьківських прав. Все на вищому рівні!

 119. Олександр Васильович

  Дякую адвокатам Геннадію Працевитому та Петрову Георгію за професіоналізм у знятті арешту з рахунку. Все швидко та якісно!

 120. Максим Олександрович

  Дякую за професійність і підтримку в отриманні відстрочки, Геннадію Працевитому! Ваша допомога була незамінною.

 121. Олександр Михайлович

  Дякую адвокату Геннадію Працевитому за професійний підхід у захисті від колекторів. Вищий рівень юридичної допомоги!

 122. Олександр Володимирович

  Дякую юристам Катерині та Івану за ефективне вирішення заборгованості по МФО. Ваша допомога була незамінною!